Solidariteit
Blad voor een strijdbare vakbeweging

Uit Colofon nr. 120, september 2004

Solidariteit is een tweemaandelijks 'papieren' tijdschrift dat deze digitale uitgave als een uitbreiding van zijn activiteiten ziet.

Solidariteit wordt sinds 1983 gemaakt door en voor leden van de Nederlandse vakbonden, is financieel, organisatorisch en politiek onafhankelijk, verschijnt zes keer per jaar en geeft af en toe een brochure of boek uit. Daarnaast wordt een maandelijks vakbondscafé in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam georganiseerd, minstens één maal per jaar een lezersconferentie en een landelijk netwerk van actieve vakbondsleden. Wat bonden nalaten, onderbelichten of onderschatten krijgt ruime aandacht.

Solidariteit onderhoudt op internationaal niveau intensieve contacten met verwante bladen in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Solidariteit komt op voor een strijdbare, democratische en brede vakbeweging. Mede door samenwerking in campagnes, acties en bijeenkomsten met groepen buiten de vakbeweging, afficheren wij ons als 'breder dan de vakbeweging'. Dat wil zeggen dat we ons bezighouden met bijvoorbeeld een Ander Europa, racisme, feminisme, neoliberalisme, globalisering, managementstrategieën en ziekmakende leef- en arbeidsomstandigheden. In elk nummer komt een buitenlandse ontwikkeling aan de orde, wordt een verborgen of vergeten geschiedenis naar voren gehaald en het arbeidsrecht kritisch gevolgd.