Solidariteit
blad voor een strijdbare vakbeweging


Persbericht 1 juli 2003

Ernstig falen van Centra voor Werk en Inkomen

De Centra voor Werk en Inkomen kunnen het werk niet aan. Niet alleen door de snelle groei van het aantal werklozen, maar vooral ook door een falend beleid. De verschillende groepen uitkeringsgerechtigden zijn daarvan het slachtoffer.
De beoogde vereenvoudiging van de uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid door de invoering van één loket voor werk en inkomen, betekent in de praktijk voor veel uitkeringsgerechtigden dat er helemaal geen loket meer is.

Advocaat P. Fischer, gevestigd in Haarlem, behandelt in het artikel "Eén loket? Geen loket zal je bedoelen" op een gedetailleerde manier een praktijkvoorbeeld van vastgelopen procedures in de verschillende langs elkaar heen werkende instanties. Dit voorbeeld staat voor de praktijk van velen. Alleen al de afgelopen twee weken heeft Fischer te maken gehad met zes gevallen waarin de behandeling van de aanvraag van een uitkering meer dan een maand werd uitgesteld. In andere situaties is niet eens een voorschot verstrekt, waardoor mensen maanden geen inkomen hebben.

Het betreffende artikel komt in het julinummer van het blad Solidariteit, waarvan Fischer vaste medewerker is. In zijn rubriek Recht en Arbeid bespreekt hij regelmatig rechtsproblemen waarmee uitkeringsgerechtigden te maken hebben;
Fischer is bovendien lid van de vereniging van advocaten die zich gespecialiseerd hebben op het rechtsterrein van sociale zekerheid. E-mail: fischer@balienet.nl.

Artikelen in Solidariteit over dit onderwerp:

Eerst de euro, dan meneer Hadas Solidariteit nr. 106, maart 2002
Meneer Mohamed belazert de boel Solidariteit nr. 107, juni 2002
De heer Oztemir wordt gepakt zonder een fout te maken Solidariteit nr. 109, september 2002
Alleen 'echte' zieken hebben recht op WAO Solidariteit nr. 110, november 2002
De trauma's van de heer Sanaff Solidariteit nr. 113, juni 2003
Eén loket? Geen loket zal je bedoelen Solidariteit nr. 114, juli 2003


Welkomstpagina Solidariteit