Welkom
Dossiers
Solidariteit dossier "Klassenstrijd"

Inleiding door Sjarrel Massop

Foto gevelsteen Sociaal Democratische Bond
Herdenkingssteen in Groningen, CC3, Atomiccocktail

De gedachte is kapitaal verandert, arbeid verandert, de verhouding kapitaal en arbeid, de Klassenstrijd verandert. Kunnen we dat in drie stappen uitzoeken en bediscussiëren? En dan een antwoord geven op onze veertigjarige jubileum vraag Vakbondsstrijd, mogelijkheid of illusie?

Kapitaal - constant, variabel en surplus
Extra 471-2, 23 oktober 2022.

Deel 1 Ontwikkelingen van het Kapitaal C

C is constant kapitaal, zowel arbeidsmiddelen (grondstoffen, halffabricaten) als productiemiddelen (gebouwen en vooral machines).

1.1 Machinerie

Extra 472-2, 6 november 2022

1.2 Verhouding constant en variabel kapitaal

Extra 473-2, 20 november 2022

1.3 Eenvoudige reproductie

Extra 474-1, 4 december 2022

1.4 Uitgebreide reproductie

Extra 475-2, 18 december 2022

1.5 De organisatie van het kredietsysteem

Extra 476-2, 1 januari 2023

1.6 Geld

Extra 477-2, 15 januari 2023

1.7 Nieuwe economische afdelingen in Marx' reproductieschema's

Extra 478-2, 29 januari 2023

1.8 Ongelijke en gecombineerde ontwikkelingen in China

Extra 479-2, 12 februari 2023

1.9 Het ontwikkelde constante kapitaal

Extra 480-2, 26 februari 2023

Deel 2 Ontwikkelingen van de Arbeid V

V is variabel kapitaal, de levende arbeid.

2.1 Formele naar reële onderschikking Arbeid aan kapitaal

Extra 481-2, 12 maart 2023

2.2 Standaardisatie van de Arbeid

Extra 482-2, 26 maart 2023

2.3 Management concepten van TPC naar NP

2.4 Bullshit jobs

2.5 Vervreemding

2.6 Flexibilisering

2.7 Wat is de arbeidersklasse

2.8 Globalisering

2.9 Subject Object Bureaucratisering en Substitutie

Deel 3 Surplus waar deel 1 en 2 samenkomen

3.1 Kapitalisme en crises (Marx en Luxemburg)

3.2 China ook gerelateerd aan UCD

3.3 How Capitalisme will end

3.4 Klassendissonanten of participanten

3.5 Perspectief