welkom
boeken
inhoud
Boek "Om de vereniging van de arbeid"

"Om de vereniging van de arbeid" is een hartenkreet na een lange eeuw moderne vakbeweging. Erkend door overheid en werkgevers en ingegroeid in de macht, is de klassieke taak om arbeid(st)ers te verenigen inmiddels de achilleshiel van de vakbonden.

Winkelkortingen en hypotheekadviezen blijken de organisatiegraad van ongeveer 25 procent niet op te krikken. Verantwoord gedrag, gematigde eisen en begripsvol overleg met ondernemers doen dat ook niet. Evenmin als oranje petjes, te strak zittende T-shirts en andere bondsprullaria.

Toch is het naakte feit dat de grote meerderheid van werknemers buiten de vakbonden staat, geen reden voor alarm.

Dat is wel het meedenksyndroom waaraan de vakbeweging lijdt. Een met de heersende ideeën vervlochten visie die belangentegenstellingen herleidt tot cijfers achter de komma. En bovendien het zicht ontneemt op de snelgroeiende rafels van een transnationaal kapitalisme. Met als gevolg: een blinde vlek voor werkende armen en 'flexmensen'. Voor langdurig werklozen en, al of niet 'illegale', informele arbeiders. Voor jongeren en al die anderen in de marges van de gereguleerde werkgelegenheid. Allemaal perifere groepen: onmisbaar voor de economie, afgesloten van de vakbonden.

"Om de vereniging van de arbeid" zoekt voor deze dode hoeken in het blikveld van de vakbonden verklaringen. In en buiten de globaliserende economie, in en buiten de Nederlandse en internationale vakorganisaties.

Ingeleid door een voorwoord van Greetje Lubbi gebeurt dat in zeventien bijdragen die zowel op zich zelf staan als onderling samenhangen. Rode draad: slechts door over de volle breedte te organiseren, maakt de vakbeweging een kans op een progressieve toekomst die verenigt in plaats van uitsluit. Kortom, werken aan solidariteit in een bewogen beweging.

Deze uitgave van Solidariteit is tevens het einde van de papieren versie van het 'blad voor een strijdbare vakbeweging' dat zijn bestaan op: www.solidariteit.nl heeft voortgezet.

ISBN 90-72854-03-9