welkom
boeken
inhoud
Boek "Om de vereniging van de arbeid"

Stekeltje

Vroeger had je de tijd om serieus met elkaar te praten

Henny Zwart

Vroeger moest je rekening houden met de incubatietijd van ziekten als roodvonk of mazelen. Als je nu een griepgolf aan ziet komen, richt je de schotelantenne naar het land van herkomst van een imam en je bidt voor alle zekerheid ook het Onze Vader. Gegarandeerd dat je geen griepinjectie nodig hebt.
Deze moderne methode wordt aangeduid als 'glokalisering' (all over the world). Daarover een dialoog tussen Karel Jansen en Gerrit de Wit.

"Het is in ieder geval een hele verbetering", aldus Karel.
"Vind je dat nou echt, het is allemaal zo verwarrend. Je moet tegenwoordig zo veel weten", aldus Gerrit.
Karel: "Behalve over het verleden, dat wordt voor het geMAK vergeten.
Gerrit: "Ja, maar wie denkt tegenwoordig nog aan het verleden. Wat een rottijd was dat, zeg. En al zo lang geleden en zo ver weg en daarom is het voor alle partijen veel leuker om vandaag over morgen te filosoferen en gisteren maar te vergeten."
Karel: "Maar dat is ook weer niet goed, want dan wordt je gelijk gevraagd van 'zo en ben jij dan echt nog benieuwd hoe het er over tig aantal jaren uit zal zien'?"
Gerrit: "Waarom zou ik dat niet willen weten."
Karel: "Omdat je dat dan niet meer meemaakt, sufferd. Dan ben je al hoog en droog dood, lig je onder de doffe zoden."

Gerrit: "Waar hadden we het ook weer over? Denk jij ook niet dat er veel zal veranderen?"
Karel: "Hoezo, alles gaat toch z'n eigen gangetje daar kan geen mens wat aan veranderen, hoor. Vroeger, ja, toen dachten we nog dat we iets konden veranderen, dat we met eigen handen één en ander konden herscheppen."
Gerrit: "Verbeteren, bedoel je."
Karel: "Noem het maar, zoals het bedoeld wordt."

Gerrit: "Weet jij wat globalisering eigenlijk is?"
Karel: "Wat bedoel je?"
Gerrit: "Nou de woordbetekenis wil ik weten. Globe is gekozen vanwege de wereldbol die je bij elke kantoorboekhandel kopen kan. De Aldi had hem een tijdje terug als meenemertje bij de wijn."
Karel: "Je bedoelt zo'n rond ding waarop alle plaatsen en landen, rivieren en zeeën tot aan de kleinste gehuchten genoemd worden."
Gerrit: "Ja, zo één."
Karel: "Je vergeet de bergketens te noemen en de woestijnen."
Gerrit: "Ja, zo lust ik er nog wel een paar, zal ik ze effe opnoemen: lagunes, meren, oases, landingsbanen, polders, hooggebergten, laaggebergten, heuvels en dalen en de wolkenpartijen enne ..."
Karel: "Wolken horen niet bij een atlas of globe, dat zijn variabelen in de aardrijkskunde."
Gerrit: "Wat wil je daarmee nou zeggen?"
Karel: "Nou, dat ze er zijn of ze zijn er niet. Ze duiken op of ze verdwijnen in de zon. Jezusmaria, we hebben de zon vergeten, de belangrijkste van allemaal!"
Gerrit: "Weet je waar ik bang voor ben, dat jij een gelovige bent, een goedgelovige. Met je hemel, je zon en de wolkenpartijen. Het is of ik Lou de Palingboer hoor, als ik jou hoor uitleggen wat globalisering betekent. In de semantische zin van het woord."
Karel: "Mag ik ook even. De woorden die jij gebruikt, zijn volgens de semantiek wel twee haaks op elkaar staande begrippen. Taalkundig gezien is de betekenis van oorsprong gewoon een stukje Genesis, toen er nog niks was en de wereld geschapen werd."
Gerrit: "Door god zeker? Gadverdamme, ben je nou ook al rooms geworden."
Karel: "Rooms kan je niet worden, dat ben je of je bent het niet. Je wordt zo geboren. Bij de Christelijken is dat anders. Daar kan je tot op hoge leeftijd nog gedoopt worden. Ik heb een man gekend die op z'n 76ste een bijbel vroeg voor z'n verjaardag."
Gerrit: "Toen hij dus 77 werd?"
Karel: "Precies! Het ouwe testament wilde die ouwe hebben."
Gerrit: "En, kreeg ie het?!"
Karel: "Wat?"
Gerrit: "Nou die bijbel."
Karel: "Ja, natuurlijk, daar hadden we het toch over."
Gerrit: "Had die ouwe knar die globe dan al?"
Karel: "Ik dacht het niet, maar dat interesseert een gelovig mens niet. Het zal een doopsgezinde worst wezen of de Ganges in India stroomt of hier."
Gerrit: "Maar hier stroomt wel de Rijn en de Merwede. Er kan dus moeilijk nog plaats zijn voor een soort Ganges. Was de Ganges niet de rivier waar al die anders gelovigen zich lieten dopen door Gandhi?"
Karel: "Zou kunnen."
Gerrit: "Gandhi was een goed mens."
Karel: "Ook een globalist."
Gerrit: "Hoe weet je dat?"
Karel: "Omdat hij een wereld wilde maken voor alle mensen."

Gerrit: "Vier jij nou nog de eerste mei?"
Karel: "Natuurlijk niet. We hebben die dag toch vrij?! Dus waarom moet ik dan die eerste mei vieren."
Gerrit: "Nou vieren, we stonden altijd te demonstreren voor het één of ander."
Karel: "Nou, stonden. We liepen altijd lange afstanden. Niet meer van Centraal Station naar de Dam, maar de hele stad door. Als je bij het punt van uitgang aankwam, was je gebroken. En het regende altijd op die eerste meidag."
Gerrit: "Nou moet je niet overdrijven. Want het regende niet alleen op de eerste mei. Alleen als links op straat was."
Karel: "Ja, da's waar, als we demonstreerden voor of tegen het één of ander, goot het!"
Gerrit: "Maar dat is gelukkig, god zij gedankt, voorbij."
Karel: "Wat is voorbij?"
Gerrit: "Dat we moeten demonstreren."
Karel: "Waarom eigenlijk?"
Gerrit: "Omdat alle eisen ingewilligd zijn. Zonde hè?"