welkom
boeken
inhoud
Boek "Om de vereniging van de arbeid"

Stekeltje

Geen beeltenis van ouwe racisten en Bush

Henny Zwart

Net als Bush het einde van de tirannie belooft, zoals de krant dat meldt, wordt in hetzelfde dagblad uit de doeken gedaan dat wij nog heel veel kunnen leren van de ondergang van vroege beschavingen!
Waarmee - voor alle duidelijkheid - dus NIET de onze wordt bedoeld. Helaas.
Onze beschaafde werkelijkheid kent namelijk andere kanten.

Voorheen gaf je daarvan dan gewoon het weer de schuld, de overheid of je naaste familie.
Maar als je helemaal alleen op de wereld staat zoals wijlen Remi , ... dan ..., ja dan. Dan mag gerust gesteld worden dat de verwarring over de zin van het leven, die vooral in dit tijdsbestek aan de orde kwam of nog komen moet, niet van een oplossing is voorzien.
De eerste dagen gaan nog wel. Hoewel ik me wel iedere minuut heb afgevraagd wat er in godsnaam in dat tassie heeft gezeten.
Wat kan het geweest zijn dat geleid heeft tot zo'n vreselijke ontknoping?
Moet alles en iedereen maar doen, of moeten we toch cursussen starten, opdat we kunnen leren meer NA te laten! Waar je dan meteen als blijkbaar onwetende in het menselijk verkeer opnieuw kan leren dat VOORUIT rijden echt veiliger is dan achteruit.

Van de krant word je trouwens ook mesjokke.
Zo heb ik onlangs gelezen dat Suriname het Nederlands in wil ruilen voor het Engels. En mensen die er verstand van hebben, verwachten nog meer veranderingen op het gebied van de taal. Zo zouden de Canadezen weer Nederlands willen leren in plaats van Engels. En zo zie je maar weer. Het ene euvel heft het andere op!

En alles wordt steeds meer geprikkeld.
Dat komt mijns inziens, omdat de hardware van de komende computergeneratie nu al ingepakt klaarstaat voor de internationale markt. En daardoor nieuwe impulsen nodig heeft om de verkoop van die nieuwe hardware te garanderen.
De filosofie luidt dan ook dat als je ouwe portie hardwaren gestolen wordt, je geen 'ijlie' moet maken. Gewoon naar de winkel gaan en nieuwe kopen.
Is meteen een nuttige raad aan nu opgroeiende jeugd. Hoe slecht die ook is. En het bewijst tevens dat er nauwelijks plezier te beleven valt aan aardse zaken.
En al helemaal niet als een enkel meisje van dertien door zestien iets oudere Rotterdamse gozertjes - maar het kunnen ook best Amsterdammertjes zijn, of Beverwijkertjes - ongevraagd omhelsd wordt onder de gordel. Onder het mom dat zo'n ervaring wel degelijk meetelt in het eindcijfer "zelfkennis en betrachting" (bij onvrijwillige verkrachting) van studieresultaten biologie op het Paasrapport 2005/2006.

En toch houden mensen vol dat god bestaat. En dat echte slechterikken later in den hemel hun straf wel zullen krijgen. Gelukkig hebben wij nog een openbaar ministerie. Die nog een beetje voor orde en veiligheid zorgt. In ieder geval daartoe pogingen onderneemt.
Maar om op het bestaan van god terug te komen.
In het verlengde van die gedachte kan je er dus vanuit gaan dat god ook de slechte dooien bestraft. Weliswaar postuum, maar toch.
En hoe langer ik daarover nadenk, des te meer ben IK ervan overtuigd dat de overstroming van Atjeh gewoon een rancuneuze handeling is geweest van wijlen generaal Van Heutz. Postnataal weliswaar, maar toch.

Hoe ik op die gedachte kom?
Omdat wij niet zo lang terug - op buurtgebonden niveau weliswaar - fanatiek geijverd hebben om het Van Heutz monument van het Minervaplein weg te krijgen onder het kernwoord GBOR (Geen Beeltenis van - Ouwe - Racisten). En daarom heeft die boef volgens mij de kans gegrepen, toen het weer slechter werd. Met hulp van de duivel. Die trouwens ook aanwezig was bij de heringebruikneming van die andere boef, die uit het Witte Huis. Is toch vreselijk. En dan toch nog volhouden dat er een god bestaat.