welkom
boeken
inhoud
Boek "Om de vereniging van de arbeid"

Stekeltje

Vroeger was alles simpel, zo zonder Task Force

Henny Zwart

De afgelopen tijd heb ik me afgevraagd of het nog carnaval is. Maar m'n huisarts zei op het inloopspreekuur heel hatelijk: "Je mankeert helemaal niks!" Ik blij. Want ik dacht eigenlijk dat ik weer last kreeg van beginnende wanen en sprak die vrees ook uit.
Maar dokter onderbrak me en zei kortaangebonden "Hoor es, ik heb het ook moeilijk! Vraag m'n assistente maar om een aspirientje, dat doe ik ook in deze periode. Want zelfs ik, als hoog opgeleide beroepskracht in dienst van den gehele mens plus het ziekenfonds, hoor ook allerhande rare geluiden."

Nou sta ik in het patiëntenbestand te boek als gehoorzaam fondslid, dus ik zei timide "dag dokter en tot ziens hoor!". Vraagt 'ie als ik bij de deur sta: "Maar wat heb je dan in godesnaam." Hij kijkt me vorsend aan, zoals onze buurtagent dat doet als je met je fiets op het trottoir loopt. Zo van 'waarom loop u hiero, u hoort daaro te zijn' en dan knikt meneer de agent met z'n hoofd waardoor z'n rechteroog - (dus links van mij) automatisch mee gaat knipperen en ik in eerste instantie altijd denk dat het licht op groen staat en dat ik dus ongestraft over mag steken. Met m'n fiets aan de rechterkant.

Maar goed, ik leg m'n geneesheer uit dat de laatste maanden van een jaar me altijd in de war brengen. En ik zeg er alvast bij dat ik heus niet de enige ben. Om dat te staven, vertel ik dat ik gehoord heb dat de regering ook zeer bezorgd is over de fors teruglopende industriële activiteit. "En dokter, daarover maak ik me grote zorgen, want het werd er niet bijgezegd, maar bedoeld werd natuurlijk dat het allemaal de schuld is van die intense luiigheid van de mensen. Ik kon dat namelijk horen aan de toon!"
En ik vertel verder aan de hoogopgeleide die geen tijd heeft om naar de televisie te kijken dat kamerlid Gerda Verburg er later nog op inging via de radio en opgemerkt had dat de nota's van Wehkamp tegenwoordig zelfs in Zuid Afrika getypt en verzendklaar gemaakt moeten worden, omdat niemand dat hier nog wil doen. Waarna een andere prominent van het CDA sussend gezegd moet hebben dat we ons niets aan moeten trekken van zulke harde verwijten uit de mond van mevrouw Verburg, omdat ze toch echt koel is en gewoon redeneert vanuit haar eigen hart!

"En dokter, op datzelfde moment dacht ik nog: hoe wordt hart geschreven volgens de nieuwe spelling van onze eigen Statenbijbel? Want dat kan namelijk verschil maken in opvattingen. Wat denkt U, dokter, met een teetje of een deedje. En dokter, daar zat ik nog over na te denken, toen ene meneer De Boer van TFW, de Task Force Werkloosheid, beweerde dat de huidige werklozen VEEL meer kansen hebben dan voorheen. 'Jazeker', zei de meneer van de Task Force: 'Ze kunnen nu via het minimumloon meteen doorstromen naar een mooie carrière.' Dat zei die meneer De Boer van de TFW waarvan ik niet weet waarvan het is."
"Misschien is het een onderdeel dat niet naar Irak gestuurd is", zei m'n jongste zoon nog.

Intussen herinnerde ik me dat het parlement vroeger een vrouwelijk kamerlid had - volgens de nieuwe bijbelspelling dus kamerlidse - die tijdens debatten om de haverklap riep "En DAARVAN val ik van-me-stoel!" Ik moest eraan denken, toen ik meneer De Boer aangehoord had. Want waar ter wereld kunnen werklozen via een minimumloon zomaar doorstromen naar een toplocatie? Nergens toch?! En is dat niet goddelijk mooi?
En dan moeten die andere slampampers die toch te lui zijn voor de doorstroming voor straf maar geselecteerd worden. Desnoods voor een opleiding tot imam. Creëer je meteen een beetje diversiteit onder anders gelovigen in ons land.
Want die koran met z'n spelling uit de tijd van Ali Baba en het mooie Moriaantje, loopt nu mooi al meer dan vijf eeuwen achter. Vergeleken althans met onze goednieuws bijbel waaruit de Koningin voorleest op Prinsjesdag.
En dat zal dan meteen een goeie les zijn voor luie werklozen zonder pit. Want wij lopen als natie wel voorop. Zoals altijd.
Ik ben van plan minister De Geus te benaderen. Die man leest geregeld in de bijbel. Is me verteld. Die moet het dus secuur weten. Hoe het in het nieuwe Oude Testament gespeld wordt, hart met een TEE of hard met een DEE. Ben reuze benieuwd naar het antwoord.
Tot nu toe heb ik dat nog niet gehad.
"En daarom ben ik van slag, dokter. Is logisch toch"