Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Overgenomen | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit
 

 

Februari 1989

Over ’union busting’ en andere managementstrategiën

Laten we de vakbeweging uitdrijven?

Hans Boot (redaktie)

INHOUD

Afbeelding voorpagina

Colofon

Voorwoord of ’wakker blijven’

Greetje Lubbi

Inleiding

Hans Boot

DEEL I

Twee vrouwen lassen

Als het kan vakbondsvijandig

Dick de Graaf

OR, één van de beheersingsinstrumenten

Willem Agenant

Vakbondsvijandig als het moet

Hans Fransen van de Putte

Flexibilisering en vakbondsmacht

Ria Hermanussen

Een OR in de gezondheidszorg

Lian Smeekens

Staken mag, maar ...

Wout van Veen

Management werkt preventief

Michel Tilanus

Prestatiekontrole en gedragsregistratie

Louis van de Sanden

Foto Arbeider en FNV-logo

DEEL II

Ze nemen ons de maat

Rein van der Horst en Hans Boot

(interview met Johan Stekelenburg)

Adviesburoos als union busters

Jeroen Zonneveld

Management-door-stress

Giorgio Schutte

Vakbondsvrije zones in Azië

Steven van Slageren

Anti-vakbondswetgeving Thatcher

Rein van der Horst

Patronaal offensief, de “vier van Sidmar”

Dirk Nimmegeers

(interview met Michiel van de Voorde)

Slotbeschouwing

Hans Boot

Auteurs en redaktie Solidariteit

Achterpagina Thumnail achterpagina