welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar 120 - 24 mei 2009

Europa en haar leger

Rob Lubbersen

Donderdag 4 juni. Europese verkiezingen. Niet stemmen is voor mij geen optie. Het is een gelegenheid waarbij je kunt aangeven wat je vindt. Actievoeren telt wellicht zwaarder. Oké. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Bovendien is elke verkiezingsuitslag van invloed op het totale politieke klimaat. Dus: stemmen. Maar waarop?

Volgens www.kieswijzereuropa.nl moet mijn stem naar de Partij voor de Dieren. Die wordt het dus niet. Sympathiek, maar te beperkt. Als twee en drie komen GroenLinks en de SP uit de bus. Die kunnen ermee door. De eerste partij bevalt me vanwege haar vrijzinnige standpunten en de tweede door zijn stevige sociale opstelling. Anderzijds is GroenLinks wel heel erg verliefd op Europa en doet de SP daar juist weer erg chagrijnig tegen. Als oud-soldaat én antimilitarist besluit ik mijn keuze te laten afhangen van de houding van deze twee partijen ten opzichte van een Europees leger.

Aanzetten

Bestaat er eigenlijk een Europees leger? Niet helemaal toevallig organiseerde het Haags Vredesplatform daar op 8 mei jongstleden een lezing over. Met als inleider de politicoloog Wilbert van der Zeijden. 1 Hij bemoeit zich voor het TNI (Trans National Institute) en het NBN (No Bases Network) al jaren met 'Europa en het militaire vraagstuk'. Wilbert weet van wanten en hij vertelde het volgende.
Eén uniform leger, met een echte bevelsstructuur is er nog niet. Er zijn wel aanzetten. Zo vergadert twee keer in de week in Brussel een Militaire Commissie met vertegenwoordigers van de 27 landen van de Europese Unie (EU). Die commissie vormt de politieke leiding. Daaronder functioneert een gezamenlijke staf van hoge militairen. Dan zijn er vijf operationele hoofdkwartieren. Voor het gemak liggen die allemaal vlak bij de operationele centra van de NAVO. Soms bestaat de bemensing uit dezelfde militairen. Vervolgens zijn er 15 eenheden, van elk 1.500 man/vrouw die binnen vier dagen voor verschillende specialistische taken kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn er nog eens 60.000 soldaten oproepbaar als er militair of 'politioneel' moet worden opgetreden.

Inzetten

En opgetreden is er! De EU was de afgelopen jaren betrokken bij maar liefst 29 interventies. Onder andere in Bosnië, Oekraïne, Kosovo, Georgië, Congo, Guinee Bissau, Somalië, Irak, Egypte en Afghanistan. Die inzet buiten Europa werd mede mogelijk gemaakt door 200 bases die de EU-landen aan de koloniale tijd hebben overgehouden. Over de hele wereld. Want vergis je niet: alles bijeen is Europa, na de Verenigde Staten, de tweede militaire mogendheid op deze aardkloot. Met een eigen militair-industrieel complex. Waar jaarlijks voor research alleen al één miljard euro aan belastingcenten naar toe vloeit. En waar een veelvoud aan miljarden wordt verdiend met de verkoop van militair materieel. Wilbert draaide er niet omheen: de inzet van het Europese-leger-in-aanzet en de Europese wapenhandel dienen toch vooral de Europese kapitaalbelangen. Vaak wordt daarbij (nog) samen met de Amerikanen opgetrokken in NAVO-verband. Dat maakt het er niet beter op. Onder het mom van terreurbestrijding worden gezamenlijk bloedige oorlogen gevoerd in Irak en Afghanistan en ligt een conflict met Iran op de loer. Maar onmiskenbaar wordt tegelijk gewerkt aan ruimere armslag voor een eigen Europese militaire politiek, waarbij markt en macht meer tellen dan de mens.

Stemverklaring

Na de lezing stelde ik aan Wilbert de vraag hoe GroenLinks en de SP het doen als het gaat om de Europese militaire zaak. Wilbert begon zijn antwoord met te vertellen dat hij deel uitmaakt van een GroenLinks geslacht. Maar in de houding van zijn partij inzake de militaire ontwikkelingen in Europa is hij uiterst teleurgesteld. GroenLinks is veel te enthousiast over de Europese interventies en de Europese legervorming. Wanneer je een werkelijk kritische opstelling over deze kwestie wil versterken, dan kun je met goed fatsoen maar bij één partij terecht: de SP. Aldus Wilbert van der Zeijden. En dat wordt het dus. Ik stem SP. Tegen een militaristisch Europa stem ik SP. Bij de Europese verkiezingen. Op donderdag 4 juni.


1 Lezing Wilbert van der Zeijden - 8 mei 2009, Den Haag - is integraal te beluisteren op: www.vredessite.nl/nieuws/2009/wilbert0805.html (terug)

Klik hier