welkom
commentaren
Solidariteit

Discriminerend minarettenverbod

Astrid Essed1

Het is een teken aan de wand dat ondanks oproepen van zowel de Zwitserse regering als islamitische, christelijke en joodse leiders, toch de meerderheid van de Zwitserse bevolking tegen de bouw van nieuwe minaretten stemde. Niet verwonderlijk is het dat de evenknie van de populistisch racistische Zwitserse Volkspartij, de PVV, bij monde van haar voorman, de heer Wilders, Zwitserland heeft gefeliciteerd ''met de prachtige uitslag'' van het referendum.

Het is evident dat dit verbod op de bouw van minaretten niet alleen in strijd is met in Europese Verdragen en nationale grondwetten opgenomen vrijheid van religie. Bovendien is het discriminerend, aangezien deze maatregel slechts islamitische gebedshuizen geldt en geen christelijke, joodse of andere (waarvan ik overigens ook tegenstander zou zijn).

Criminalisering islam en Moslims

Duidelijk is dat deze maatregel criminaliserend is ten opzichte van de islam in het bijzonder en moslims in het algemeen. Niet alleen vanwege de aantasting van hun religieuze rechten, maar ook vanwege de ongenuanceerde en onterechte associatie tussen islam en extremisme.
Ten overvloede: de islam is evenals het christendom en jodendom is een religie van de God van liefde en naastenliefde en bestaat ook uit een zeer rijke schakering aan stromingen (variërend van streng orthodox tot liberaal).
Gebruik of misbruik van religie voor eigen politieke doelen, waarbij sprake is van terrorisme of extremisme, komt bij alle religies voor. Voorbeelden zijn de aanslagen van Amerikaanse 'christenfundamentalisten' op abortusklinieken en de terreur van Israëlische kolonisten tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking. Genoemd extremisme heeft echter niets met welke religie van doen, maar is mensenwerk.

Terugkomend op de fanaten van het minarettenverbod: ten onrechte worden met een dergelijke verwijzing naar extremisme 400.000 Zwitserse moslims gecriminaliseerd, aangezien echte of vermeende 'extremisten' een zeer kleine groep vormen.
Een andere gevaarlijke kant van dit minarettenverbod is een ontstane splijtzwam in de samenleving tussen moslims enerzijds en autochtone Zwitsers anderzijds. Dit leidt tot verder wantrouwen en animositeit, hetgeen in strijd is met een vreedzaam samenleven en wederzijds respect.

Racistische storm over Europa

Sinds 11 september 2001 is sprake van een toegenomen vijandig klimaat jegens moslims, allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers. Het minarettenverbod is daarvan een onderdeel.
De generaliserende associatie van allochtonen - in het bijzonder Marokkanen - met criminaliteit wordt steeds openlijker en schaamtelozer gemaakt, waarbij de ogen worden gesloten voor de oorzaken achter het verschijnsel criminaliteit dat evenzeer bij autochtone jongeren voorkomt.
Steeds openlijker wordt gesuggereerd dat allochtonen 'profiteren' van de Europese samenlevingen, zonder oog voor de miljoenen hardwerkende, allochtone broeders en zusters. Zouden zij er niet zijn, konden bepaalde sectoren in de Europese economie niet eens draaien!

Mensen, die gedwongen waren, huis en haard te verlaten vanwege vervolging, oorlog of armoede, worden in Europa gecriminaliseerd door hen als 'gelukzoekers' te bestempelen. Worden 'gedetineerd' onder vaak slechte omstandigheden of uitgezet naar onveilige landen (Afghanistan, Irak, Somalië, enzovoort).
Onlangs is zelfs in Italië door de extreemrechtse burgemeester van Coccaglio een campagne Witte Kerst gestart om van alle 'illegale migranten' door de politie de verblijfsvergunningen te laten controleren. Werden deze niet geldig bevonden , kregen de migranten de aanzegging het dorp te verlaten. En dan heb ik nog niet eens het toenemend geweld tegen allochtonen genoemd, zowel door het politieoptreden als door racistisch georiënteerde organisaties en individuen.

Overigens staat het Zwitserse minarettenverbod qua officiële maatregelen niet op zichzelf. Zo is er in Duitsland sprake van een 'hoofddoekenverbod' en is onlangs in België een maatregel genomen, waarbij de hoofddoeken worden verboden op alle Vlaamse Openbare scholen van het Gemeenschapsonderwijs.

Uitholling rechtsstaat

Gevaarlijk duidelijk is dat met de groei van populistisch racistische partijen als de PVV, de Zwitserse Volkspartij en de Lega Nord - waarvan de illegalen verdrijvende Italiaanse burgemeester lid is - alsmede discriminerende maatregelen als verboden op hoofddoeken en minaretten, Europa zich op glad ijs begeeft. Hierdoor wordt het gevaar van de uitholling van de democratische rechtsstaat steeds groter.
Zonder historische vergelijkingen te willen maken, zijn er wel degelijk overeenkomsten tussen de opkomst van het antisemitisme in de jaren dertig van de vorige eeuw en de huidige hetzes tegen de Islam en allochtonen. De historische omstandigheden verschillen gelukkig hemelsbreed, maar het beginnende proces van criminalisering en haatzaaierij dringt zich steeds in grotere mate op.
Het wordt tijd dat de Europese regeringen zich daarop bezinnen en lering trekken uit één van de donkerste bladzijden van de Europese geschiedenis. Wanneer dat niet gebeurt, wordt een nieuw, duister hoofdstuk bijgeschreven, met alle humanitaire gevolgen voor zowel allochtonen als autochtonen.


1 Zie voor uitvoerig notenapparaat de rubriek "ingezonden": Discriminerend minarettenverbod. (terug)

Klik hier