welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar 144 - 25 april 2010

Op naar bevrijdingsdag - op naar Palestina vrij!

Wim Lankamp

"Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid maak je met elkaar", aldus de oproep dezer dagen via radio- en tv-spotjes. "En voor de Palestijnen eindelijk ook hun vijfde mei!", zou de aanvullende leus moeten zijn. Helaas, wanneer onze regering stilstaat bij het thema bevrijding - en verzet - slaat ze steevast Palestina over.

Op 3 januari 2009 klonk in Amsterdam uit vele kelen de verzets- en vrijheidsleus "Intifada, Intifada, Palestina Vrij!". Waardig toonden ongeveer tienduizend demonstranten hun protest tegen de net na de kerstdagen van 2008 door Israël begonnen slachting in Gaza. Er kwam geen spoeddebat in de Tweede Kamer. Israël mocht van de Kamermeerderheid en de regering de klus - een operatie genoemd - min of meer afmaken (goed om in verkiezingstijd te weten). En dat afmaken ging door tot vlak voor de installatie van een op dit punt welsprekend zwijgende Obama.

Straffeloosheid

Nu ruim een jaar verder zien we dat de verantwoordelijken voor die slachting en verwoesting nog steeds vrijuit gaan, ondanks een rapport van Richard Goldstone, namens de Verenigde Naties, over oorlogsmisdaden. Straffeloosheid mag niet bestaan, aldus het credo van Goldstone. Je zou mogen verwachten dat ook Nederland die lijn zou steunen. Nederland met het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof, met de ambitie het centrum van de wereld te zijn op het gebied van internationaal recht. Nederland met als leus "Mensenrechten altijd en overal" en gastheer van het Vredespaleis.
Juist partijen die niet zoveel met gedoogbeleid hebben, zijn al vele jaren blind voor Israëls rechtsschendingen en geven daaraan zelfs steun. Helaas, wanneer het gaat om het realiseren van Palestijnse rechten, zien we de Nederlandse regering in internationaal verband opereren als rempedaal in plaats van gaspedaal.
Opvallend zichtbaar was Nederlands lauwe reactie op het oordeel van het Internationaal Gerechtshof, 9 juli 2004, dat Israël "de muur" en de nederzettingen (met bijna een half miljoen kolonisten) volledig moet verwijderen en de aangerichte schade vergoeden. Even opvallend was Nederlands weinig serieuze behandeling van een veelheid van VN-rapportages en de aanvaarding dat Israël de toegang weigert aan rapporteurs als Richard Falk (www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/194), die zelfs door Israël werd opgesloten, en Richard Goldstone.

Dat Israël zich boven de wet waant, blijkt ook uit de Nederlandse loftuitingen door Balkende-zoveel tijdens de viering van '60 jaar Israël' in mei 2008. Intussen herdachten de Palestijnen '60 jaar Nakba', dat is 60 jaar straffeloos door Israël begaan onrecht. Mogelijk waren die bewonderende woorden, gevolgd door Nederlandse inspanningen om Israël zelfs meer voordelen van de Europese Unie te bieden, de aanmoediging om eind 2008 Gaza aan te vallen.

Boycot

Afwachten totdat het recht zal zegevieren, leidt tot niets. Bevrijding is een 'doe het zelf taak' in zo goed mogelijk georganiseerd verband. Het wordt dan ook hoog tijd meer gehoor te geven aan onze Palestijnse vriendinnen en vrienden die precies een jaar na de uitspraak van het Haags Gerechtshof de zogenaamde BDS-oproep deden: Boycot, Desinvestering en Sancties jegens Israel (zie www.bdsmovement.net/ en www.palestina-komitee.nl/dossiers/28/67).
Die oproep de bezetting, kolonisatie en discriminatie te beëindigen en de vluchtelingen hun recht op terugkeer te geven, is afkomstig van ongeveer 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties en is naar analogie van de toenmalige oproep tegen het Apartheidsregime in Zuid-Afrika. Internationaal is er inmiddels een breed gehoor, ook in vakbonden. Zelfs binnen de FNV zijn, via een vooralsnog kleinschalige discussie, stappen gezet om de betrokkenheid te beëindigen bij pensioenbeleggingen (pensioenfondsen) die ook maar iets te maken hebben met de bezetting van 1967.
De Palestina werkgroep binnen de FNV - voornamelijk vanuit AbvaKabo - heeft dit met enkele bondgenoten in gang gezet en steunt daarbij onder andere op onderzoek van de Israëlische groep "Who Profits?" (www.whoprofits.org). Het is werk in uitvoering en kan binnen de FNV veel versterking gebruiken!

Uiteraard is het van belang ook in politieke partijen aan de slag te gaan. We treffen bondgenoten in - bijna - alle partijen. Vooral de manier waarop Dries van Agt zijn nek uitsteekt met zijn "Schreeuw om recht" mag in dit verband genoemd worden.

Solidariteit organiseren

Wat te doen, zo luidt de klassieke vraag die hiervoor al gedeeltelijk beantwoord is. Er is veel te doen via een inmiddels ontstaan BDS netwerk. Ook steun aan de Palestijnen in de Gazastrook is van groot belang. Dat is mogelijk via de Free Gaza Movement (FGM: www.freegaza.org/). Met boten vaart de FGM vanaf mei opnieuw uit om de blokkade van Gaza te doorbreken. Daarvoor is geld nodig, ook vanuit Nederland. Dat kan via het Nederlands Palestina Komitee - www.palestina-komitee.nl/actie/28 - door een bijdrage op rekening 5579294 van het NPK te Amsterdam; vermelden: Free Gaza Movement.
Bevrijdingsdag voor de Palestijnen dichterbij brengen is een ware Geuzentaak die we gezamenlijk door BDS-acties en bijzondere steun aan Gaza dichterbij brengen. Dat Al Haq in 2009 de Geuzenpenning kreeg (www.alhaq.org/etemplate.php?id=425) geeft ons huiswerk.

Vrijheid is inderdaad niet vanzelfsprekend, vrijheid voor de Palestijnen moeten we met elkaar tot werkelijkheid maken!

Klik hier