welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar 154 - 12 september 2010

Spaarloon vrij? CENTEN ERBIJ !

Rob Lubbersen

En toen knetterde het weer eens ouderwets. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, opperde eind augustus om volgend jaar looneisen te stellen die de inflatie te boven gaan. Hij kreeg onmiddellijk heel rechts Nederland over zich heen. Werkgevers en bankbazen bezwoeren in koor dat dit toch wel heel erg onverantwoord was.

Een uiterst twijfelachtig extraatje door het vrijgeven van het spaarloon, half september, daar maalt niemand om. Maar een echte loonsverhoging, daarvoor is de wereld te klein! Het is duidelijk, de strijd om wie er mag opdraaien voor de crisis is nog lang niet beslecht.

Herstel economie

Op 15 september 2010 is het spaarloon vrijgegeven. Met de spaarloonregeling kun je jaarlijks 613 euro van je brutoloon opzij zetten. Je betaalt daar dan geen sociale lasten en loonbelasting over. Eigenlijk moet je van je tegoed minimaal vier jaar afblijven om het gespaarde bedrag daarna vrij op te kunnen nemen. Een aantrekkelijke regeling. Inmiddels hebben zo'n twee miljoen Nederlanders samen ongeveer vier miljard euro op de spaarloonrekening staan.
Minister De Jager van Financiën heeft besloten dat iedereen vanaf 15 september ook tussentijds zijn of haar spaarbedrag mag aanspreken. Sommige bankiers hebben wat geprutteld tegen deze maatregel. Ze kunnen wat klanten kwijtraken en nu kloppen hun altijd zo ontzettend betrouwbare prognoses (!) niet meer helemaal. Maar over het algemeen steunen ondernemerskringen de redenering van De Jager: "Het is zeker een steuntje in de rug voor het prille herstel van onze economie." De bedoeling is dat de binnenlandse bestedingen toenemen en zo de bedrijvigheid bevorderen. In het vorige commentaar van Solidariteit, nummer 153 (29 augustus 2010), is aangegeven hoe het bezuinigingsbeleid, waar diezelfde minister De Jager óók voorstander van is, nou juist desastreus is voor bestedingen, bedrijvigheid en dus 'onze economie'. Ergens klopt er iets niet bij die De Jager....

Bovendien is het zeer de vraag of het zogenaamde deblokkeren van het spaarloon veel positief effect zal hebben. Naar verwachting zullen niet veel mensen hun geld opnemen en gaan uitgeven. Nogal wat mensen gebruiken het spaarloon voor een pensioenvoorziening en dat lijkt heden ten dage alles behalve een overbodige luxe. Al met al ziet het er naar uit dat de vrijgave van het spaarloon weinig invloed op de toestand van de economie zal hebben. In een ander commentaar van Solidariteit, nummer 106 (9 november 2008), is opgemerkt dat het voor de individuele spaarder op de wat langere termijn ook al niet veel meer is dan een sigaar uit eigen doos.

Behoud koopkracht

Als bezuinigen en spaarloonacties niet helpen, is er dan een andere manier om de economie weer op gang te krijgen? Van der Kolk, denkt van wel. Op 31 augustus kwam hij met het voorstel om maar weer eens een flinke looneis te stellen. Met een verhoging die de inflatie te boven moet gaan. Want het gaat nu geheel de verkeerde kant op. Volgens Henk is het loonaandeel in het nationaal inkomen, de arbeidsinkomensquote, sinds het begin van de crisis gedaald tot 77 procent, terwijl 80 procent gezond zou zijn.
"Waarom is dat een probleem? Omdat het de consumptieve bestedingen onder druk zet. Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld. Dat leidt tot vraaguitval, en dus productiedaling. Dat betekent weer minder werk, meer werkloosheid, lager loon, etc. En omdat juist in crisistijd mensen voorzichtiger worden, minder uitgeven en meer sparen wordt dat effect alleen maar versterkt." Een stevige loonstijging zou het tij kunnen keren. "En tenslotte is het gegeven het voorgaande natuurlijk wel duidelijk dat een 0-lijn niet het antwoord is op de economische problemen. We hebben koopkrachtstijging nodig, dus een loonsverhoging iets boven het inflatieniveau voor volgend jaar zou mooi zijn."

Ha! Dat is andere taal dan twee jaar geleden, toen de FNV nog wél op de nullijn zat. Maar hoe is er op dit idee van Henk van der Kolk gereageerd? Volgens een kop in het Algemeen Dagblad van 2 september niet best: "Loonvoorstel van FNV'er valt slecht". Inderdaad, de reacties zijn klassiek. Rechts in Nederland ziet het niet zitten. Vanuit de club van grote werkgevers VNO-NCW is de kreet "FNV kiest voor werkloosheid" geslaakt. Het kleine broertje MKB Nederland piept dat het nog te vroeg is om meer loon te vragen. "Daarvoor is het herstel nog te broos." En de spreekbuizen van de ING Bank en de Rabobank, dus jongens met erg veel recht van spreken (!), roepen als vanouds: "Het is schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland."

Nou is het natuurlijk nog maar helemaal de vraag of zelfs een loonstijging 'iets boven het inflatieniveau' wat uithaalt. Of dat de mensen aan het kopen doet slaan en zo de productie uit het slop sleurt. Misschien kiest het merendeel der mensen voor verder oppotten. En dan werkt het zeker niet. Maar dan laten we in ieder geval de veroorzakers van de crisis niet totaal ontsnappen. Met hun inmiddels al lang weer gestegen dividenden en bonussen. Dan halen we iets terug van wat ons is afgepakt. Dan compenseren we iets van wat ons door de bezuinigingen aan voorzieningen nog wórdt afgepakt. Dan maken we iets waar van de leuze "Laat de rijken de crisis betalen!". Daarom, met Henk van der Kolk en de FNV zij aan zij - CENTEN ERBIJ!

Klik hier