welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar nr. 16, 29 mei 2005

Welkom bij presentatie boek Solidariteit: 18 juni 2005

Hans Boot

Bijna een jaar heeft een redactiecommissie van Solidariteit aan het boek gewerkt dat uiteindelijk de titel "Om de vereniging van de arbeid" kreeg. Zaterdag 18 juni aanstaande, 14.00-16.30 uur, vindt de presentatie plaats: Café-Restaurant Levant, Weteringschans 93 Amsterdam, vlak bij het Leidseplein.

Daarmee wordt na 23 jaar het tijdvak van het "blad voor een strijdbare vakbeweging" afgesloten. Toch is het geen gedenkboek geworden, wel een kritische beoordeling van het eigen verleden en de mogelijkheden van een vakbondsoppositie. Maar bovenal zijn de zeventien hoofdstukken een poging de toestand van de hedendaagse vakbeweging te begrijpen om zicht te krijgen op haar toekomst. En geheel volgens de traditie van Solidariteit: in de context van het veranderende kapitalisme, de wijzigende arbeidersklasse, de verschuivende krachtsverhoudingen en de toenemende internationalisering.

In het jaar dat de 'moderne' vakbeweging haar eeuwfeest viert en zo'n halve eeuw na het jubileumboek "Om de plaats van de arbeid" van Frits de Jong Edz. wijst "Om de vereniging van de arbeid" op de achilleshiel van de vakbonden. 300.000 Mensen op het Museumplein kunnen niet verhullen dat de gezamenlijke bonden slechts een kwart van de beroepsbevolking organiseren. Winkelkortingen en hypotheekadviezen blijken de organisatiegraad niet op te krikken. De erkenning als 'sociale partner', de nesteling in de macht, de gematigde eisen en het 'economisch' verantwoord gedrag doen dat ook niet.

De zwakte van de vakbeweging drukt zich weliswaar uit in getallen, maar het meest alarmerend is de hardnekkigheid van wat we in Solidariteit het 'meedenksyndroom' genoemd hebben. Een met de heersende ideeën vervlochten visie die medeverantwoordelijkheid verwart met macht en belangentegenstellingen herleidt tot cijfers achter de komma. Een visie die het zicht ontneemt op de snelgroeiende rafels van een internationaal kapitalisme in het polderland. Met als gevolg een blinde vlek voor al of niet 'illegale' werknemers en werkneemsters in de informele arbeid, voor werkende armen en voor langdurig werklozen. Perifere groepen die afgesloten zijn van de organisatie die hun belangen zou kunnen behartigen. Evenals jongeren en anderen in de marges van de gereguleerde werkgelegenheid. Onmisbaar voor de economie staan ze buiten de vakbeweging en zijn ze verstoken van solidariteit.
Een rode draad door het boek is dan ook: alleen door over de volle breedte te organiseren, maakt de vakbeweging een kans op een progressieve toekomst die verenigt in plaats van uitsluit.

Met als ondertitel "globalisering en vakbeweging" telt het boek, inclusief de fotoserie van Chris Pennarts, 224 pagina's die geschreven zijn door:
Wim Boerboom, Hans Boot, Gisela Dütting, Ewald Engelen, Dick de Graaf, Richard Hyman, Alfred Kleinknecht, Marcel van der Linden, Greetje Lubbi, Sjarrel Massop, Jan Müter, Ro Naastepad, Wim van Noort, Harry Peer, Servaas Storm, Jan Willem Stutje, Robert Went, Jeroen Zonneveld en Henny Zwart.

De presentatie van het boek op 18 juni gaat gepaard met een forumdebat over de toekomst van de vakbeweging. Van harte uitgenodigd!

De abonnees krijgen het boek in de tweede week van juni thuisgestuurd. Bestellingen via redactie@solidariteit.nl of girorekening 4567501; kosten 20 euro.

Meer over het boek

Klik hier