welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - commentaar 177 - 31 juli 2011

Hartenkreet: zwijg niet langer

Hopeloze werkloze

De crisis waarmee de conservatieve en neoliberale aanpak van rechts de gehele wereld heeft opgezadeld, begint langzaam - maar heel zeker - een buitenproportionele omvang aan te nemen, waarvoor de arbeidersklasse een zeer hoge rekening betaalt. Het is tijd de proletarische krachten te verenigen voor een humaan, internationaal en solidair antwoord.

Na de bankencrisis van 2008 stapelen de problemen zich op. Ondanks militaire interventies in Irak, Afghanistan en Libië is de wereld er niet democratischer en vrediger op geworden. Integendeel, dit heeft zoveel geld gekost dat de grootste economie van de wereld, die van de Verenigde Staten van Amerika, op wankelen staat. De schuldenlast is zo immens groot en de Amerikanen hebben zo op de pof geleefd dat de geldkranen dicht moeten.

Rechts schiet

Het eerste waar dan aan gedacht wordt, zijn de ambtenarensalarissen, de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en het onderwijs. Het (belasting)geld halen waar het zit, bij de financiële instellingen, de banken en de puissant rijken is nog altijd taboe. Integendeel, de rentetarieven stijgen, de rijken worden nog rijker, de verschillen worden nog groter.
Ook het appèl op patriottische en nationalistische gevoelens, een paradepaardje van rechts, gaat tot desastreuze gevolgen leiden. De multiculturele samenlevingen zijn geen succes, omdat - eerst en vooral - minderheden uitgesloten worden van een actieve deelname.
Bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten, heeft in de Hoorn van Afrika geleid tot rampzalige problemen. Van Ruanda, de Balkan en het Midden-Oosten is niets maar dan ook niets geleerd.
Tot overmaat van ramp gaat rechts schieten. Nu op vreedzame burgers in Noorwegen. Rechts, waaronder Wilders, wast zijn handen in vermeende onschuld, maar het is duidelijk van welke kant de gevaren komen.

Het is genoeg

De economieën komen niet uit het slop. Wat begon met de financiële crisis, is overgeslagen naar de gewone staatshuishoudingen in Griekenland, Italië, Ierland, Spanje en Portugal. Maar ook buiten Europa. Argentinië, Mexico, geheel Afrika, ontkomen niet aan de gesel van het kapitalisme. Wie zijn eigenlijk de grote schuldeisers van die landen? Toch voornamelijk de grote, institutionele beleggers en de banken! Die hebben we toch al genoeg moeten 'helpen' nog geen twee jaar geleden, toen ze massaal dreigden om te vallen?
Het is genoeg. De werkloosheid neemt wereldwijd geweldig toe. Het leven van de gewone werkende Griek, of Italiaanse, of Zuid-Amerikaan, of Afrikaanse, of Chinees is niet bepaald een lonkend perspectief. De wereld vervuilt met rechts aan het stuur, dat is niet langer te bagatelliseren.

Vooruit

De sociaal-democratie in West Europa heeft lang genoeg geprobeerd het hervormingsprogramma van het neoliberalisme uit te voeren. Het is op een grote mislukking uitgelopen. De internationale vakbeweging is in haar medebeheer en corporatisme afgegleden tot een marginaal verschijnsel. De onderdrukking van vrouwen is nog altijd actueel. Werk voor vrouwen leidt alleen maar tot meer dubbele belasting en verdere uitbuiting. De werkonzekerheid is door de flexibilisering zeer sterk geworden, grote groepen kwetsbaren in de samenleving worden uitgesloten en die groepen groeien.

Het Communistisch Manifest van Marx en Engels uit 1848, meer dan 150 jaar geleden, is actueler dan ooit. Een citaat.
"Maar voortdurend groeiden de markten, voortdurend steeg de behoefte. Ook de manufactuur [nu multinational] was niet meer toereikend. Toen revolutioneerden de stoom en de machinerie [elektriciteit en digitale wereld] de industriële productie [en inmiddels de reproductie], de plaats van de manufactuur werd door de industriële middenstand, door de industriële miljonairs, de aanvoerders van de gehele industriële legers, de moderne bourgeois ingenomen.
De grootindustrie heeft de wereldmarkt in het leven geroepen [en inmiddels met het grootkapitaal volledig geannexeerd]. (...) De wereldmarkt heeft aan de handel, de scheepvaart, het verkeer [luchtvaart en communicatie] tussen landen een onmetelijke ontwikkeling gegeven. Deze werkte weer terug op de uitbreiding der industrie en naarmate handel scheepvaart, spoorwegen [en andere innovaties sindsdien] zich uitbreidden, ontwikkelde zich in dezelfde mate de bourgeoisie, vermeerderde zij haar kapitalen, en drong zij alle uit de Middeleeuwen overgeleverde klassen op de achtergrond."

Het is genoeg geweest. Keer het tij. Zet het raderwerk stil. Stop de afbraak van de menselijke samenleving en waardigheid. Neem het heft in handen. Proletariërs aller landen, vrouwen, mannen, migranten, gelovigen en ongelovigen, verenigt U!

Klik hier