welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - commentaar 256 - 10 augustus 2014

Schokkende tijden

Hans Boot

De wereld schokt aan vele kanten. Gruwelijkheden in Noord Irak, Syrië, Gaza en aan de grenzen van Europa. Vluchtelingen, raketbeschietingen, doden. Talloze aantallen. Vandaag, 7 augustus 2014, vliegen de sancties heen en weer, van 'het westen' naar 'het oosten' en andersom.

En daar blijft het niet bij. Rond Oost Oekraïne verzamelen de legers zich, voorzien van allerlei dreigend en moordend materieel. Losgeslagen en oorlogszuchtige politici nemen en krijgen het woord. Het NOS Journaal besteedt ruim aandacht aan de duurder wordende, maar druk bezochte pretparken. Niets is gewoon en toch gaat alles gewoon door. Hier slechts een paar nauwelijks geordende kanttekeningen.

Puinhopen

  • Langzamerhand neemt de toestand in de wereld schrikbarende vormen aan die sinds de vliegramp boven de Oekraïne de Nederlandse regering en bevolking direct raakt. Het leger is zichtbaarder dan voorgaande jaren. Voorlopig vooral met geprezen rituelen, tranend gadegeslagen door een koningin in haute couture rouwkleding. Hoogwaardigheidsbekleders spreken zalvende woorden en tonen hun bezorgdheid over het door bezuinigingen onttakelde militaire apparaat. De hard getroffen nabestaanden van de slachtoffers van 'vlucht MH17' lijken slechts via nationalistische bezweringen en gebruiken getroost te kunnen worden.
  • Steeds maar weer flakkert de herinnering op aan de opruiing van Oekraïense betogers door Europarlementariër voor de VVD Van Baalen. 'Doorgaan, wij staan achter jullie'. Hij vond trouwens ook de coup van het Egyptische leger zeer gerechtvaardigd. En over de Turkse premier Erdogan zei hij dat deze 'de tekenen des tijds' niet verstaat.
  • Even onvergetelijk was het 'biertje' dat de Nederlandse koning en koningin met Poetin dronken ten tijde van de Olympische Winterspelen. In navolging van het glas wijn van hun (schoon)moeder bij de feestelijkheden van het Ruslandjaar.
  • Rutte deed dat trouwens ook, de ene keer glimmend van trots, de andere keer met een knots in de vuist. Sindsdien kan hij het telefoonnummer van zijn collega dromen, handig in verband met de bombardementen door zijn Oekraïense ambtgenoot op Donetsk.
  • December vorig jaar concludeerde Rutte uit het gesprek met een andere confrère, Netanyahu, dat alles tussen Nederland en Israël 'prima' ging. Nu ontbreekt elk woord over een mogelijke verkoeling van de relatie.
  • Mede politicus PvdA-minister Timmermans pleitte deze week in NRC Handelsblad voor een onderzoek naar de proportionaliteit van Israëls oorlogsgeweld in Gaza dat overigens in puin ligt, inclusief ziekenhuizen, scholen en moskeeën.

Adoratie

  • Wat kunnen we meer doen dan onze woede uiten, petities ondertekenen en aan demonstraties deelnemen? In mijn geval zijn dat gesprekken met Israëliërs die ik via via al een aantal jaren af en toe ontmoet. Vriendelijke en correcte mensen die niet staan te popelen om een 'ingewikkeld' politiek debat te voeren. Een enkele keer kwam het er toch van, ze wonen namelijk in het Zuiden niet ver van Gaza en vertelden over het dreigend luchtalarm en de hier en daar neerploffende raketten. Bijna terloops meldden ze geen geld te hebben voor een schuilkelder. Soms kwam hun vroegere deelname aan vredesdemonstraties in Tel Aviv ter sprake.
  • In een recent contact liepen de gesprekken totaal anders. Centraal stonden in de tuin vallende granaatscherven die een keer door een ruit op een leesstoel terecht kwamen. De begrijpelijke angst en onzekerheid werden opgenomen in een angstwekkende adoratie van Netanyahu en voor het eerst heetten Palestijnen consequent Arabieren.
  • Tot een gesprek kwam het nauwelijks, wel tot een beschuldigende monoloog. Van Hamas die kinderen als wapenschild gebruikte tot het Joodse volk dat zich, gezien zijn geschiedenis, om te overleven wel moest verdedigen. Met elk middel. Onder elke keuken in het dorp kon uit een tunnel een Arabier omhoog kruipen, niet op zoek naar medicijnen en water, maar met handen vol wapens. Het Israëlische leger was uniek correct door de vernietiging van een huis aan te kondigen, zodat de bewoners dat konden verlaten.
  • Door de oplopende boosheid over het Europees onbegrip stuitten tegenargumenten op gesloten oren en ogen. Dat Gaza een rechteloze gevangenis is, ging verloren in opvattingen over misbruikte vrijheden en zelfgekozen isolement door terroristen. Weliswaar ging één van de aanwezige jongeren, al geruime tijd in Nederland om het leger te ontvluchten, daar tegen in. Maar met zijn aanval op de hoofdschuldige, de Amerikaanse regering, toonde hij een beginnend landverraad.

Meerdere wereldbranden bleven hier ongenoemd. Het lijkt er veel op dat de eerder ingezette, economische globalisering tot spanningen - en meer dan dat - leidt over de territoriale, politieke en militaire krachtsverhoudingen. Wereldwijd. De prijs van 'westerse' interventies in Afghanistan, Irak en Libanon is moorddadig hoog. De dekking van het Israëlisch kolonialisme door de Europese Unie en de Verenigde Staten wordt onwaarachtiger en begint gaten te vertonen. De uitbreiding van de NAVO invloedssfeer in de richting van de Russische grenzen doet denken aan wat eens de 'koude oorlog' heette. En dit alles, terwijl de financiële en economische crisis niet uitgewoed is en alle betrokken landen en hun coalities het kapitalisme omarmen. Schokken en waarschuwingen genoeg.

Klik hier