welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - commentaar 274 - 19 april 2015

65 plus 3

Rob Lubbersen

Vijfenzestig jaar en drie maanden, 65 plus 3. Dat ben ik. Vroeger was 65 genoeg om met pensioen te gaan en een uitkering te ontvangen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Sinds kort moet je op je AOW, na je vijfenzestigste, nog drie maanden wachten. Tenminste, dat gold voor mij. Ik heb nog mazzel gehad. Afgelopen maart hebben regering en parlement vastgesteld dat je vanaf 2018 pas op je 66ste AOW zal krijgen. En vanaf 2021 moet je zelfs twee jaar overbruggen. Of langer doorwerken. Daar gaat het om. Zij willen dat wij langer doorwerken.

Gewoonlijk worden daar drie argumenten voor aangedragen.
1. De ouderdomsvoorziening wordt te duur.
2. Er dreigt een arbeidstekort.
3. We worden ouder en blijven langer fit.

Te duur

Vanochtend heb ik nog even op de website van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gekeken. Het ABP is het grootste fonds van Nederland, met 2,8 miljoen aangeslotenen. Daarvan zijn er 800.000 pensionada of pensionado. Die gepensioneerden ontvingen vorig jaar samen 9 miljard euro aan uitkeringen. De inkomsten alleen al uit premies bedroegen 10 miljard. Ondanks de crisis is het vermogen van het ABP vanaf 2010 gegroeid van 242 naar 300 miljard in 2013 en naar 344 miljard euro nu. Ruim voldoende om aan alle verplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Toch is het besteedbaar inkomen van de gepensioneerde de afgelopen jaren met 11 procent achterop geraakt bij de gemiddelde prijsontwikkeling. De FNV-onderhandelaar bij het ABP, Jan Willem Dieten, vindt dat maar niks. "We rekenen ons nu te arm", is zijn conclusie.

Het arbeidstekort

Daar klopt vooralsnog niets van. Het aandeel gepensioneerden neemt wel toe, maar dat leidt niet tot tekorten op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel 650.000 geregistreerde werklozen in Nederland, dat is ruim 8 procent. En de huichelachtige liefde voor 'de jongeren' in het pensioendebat, slaat helemaal nergens op. De jeugdwerkloosheid bedraagt officieel 12 procent, maar als je alle jonge deeltijdwerkers die een échte baan zoeken erbij optelt kom je op 37 procent. Dat zijn méér dan 400.000 jongeren! De FNV heeft becijferd dat de toename van het arbeidsaanbod alleen al in 2013 leidde tot 90.000 extra werklozen.

Ouder en fitter

Op de achtergrond speelt natuurlijk het verhaal van de vergrijzing. We worden ouder en blijven langer fit. We kúnnen ook langer mee in het arbeidsproces. Vooral veel jongeren zijn wel gevoelig voor die redenering.
Na afloop van een tennisles, sprak ik met Lisette. Sportieve meid. Begin dertig. Doet iets met documentencontrole. Is heel optimistisch: "Ik denk makkelijk tot mijn zeventigste te kunnen doorwerken, misschien wel langer."
Ik sputterde wat tegen: "Pas maar op."
Ze was niet overtuigd: "Kijk naar jezelf! Jij bent ook nog hartstikke vitaal."
Dat maakt in ieder geval één ding duidelijk: Lisette is nog nooit 's ochtends naast mij wakker geworden ....., wanneer ik zuchtend, kreunend en steunend mij uit mijn ledikant verhef.

De vakcentrale FNV heeft het opjagen van de AOW-leeftijd ontzettend dom genoemd. De FNV wil actie voeren voor een fatsoenlijke pensioen- en AOW-regeling. Voor oud én jong. Voor een stelsel dat rust op het principe 'vroeger beginnen, vroeger stoppen', dat uitgaat van vrijwilligheid en gebaseerd is op koopkrachtbehoud.

Volgens mijn goede vriend Ton zullen langer doorwerken en toenemende stress op het werk vanzelf een eind maken aan de vergrijzing. Hij denkt dat we binnenkort weer eerder dood gaan.
Dan toch maar liever iets met de FNV.

Klik hier