welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - commentaar 289 - 15 november 2015

Steun nu Stop de Wapenhandel

Rob Lubbersen

Een recensie? Een commentaar? Een oproep? Wat gaan we schrijven voor Commentaar 289 van Solidariteit.nl? Het kan veel kanten op. Maar uiteindelijk ligt de keuze voor een kwestie die momenteel alles overheersend is, voor de hand. Dus gaat dit commentaar hoofdzakelijk over een club van mensen die iets doen aan 'het vluchtelingenvraagstuk'. Dat wil zeggen: die iets doen aan één van de belangrijkste oorzaken van dat vraagstuk: de wapenhandel.

Eerst was ik van plan een recensie te schrijven over het nieuwe boek van Koen Haegens "De Grootste Show Op Aarde". Een lekker vet boek over "de mythe van de markteconomie". Goed geschreven en gedegen. Hij wisselt beschouwingen af met scènes uit films en boeken. Dat maakt zijn verhaal uiterst toegankelijk. Over een onderwerp dat razend actueel is in deze neoliberale tijden. En dat stof tot nadenken bevat voor mensen, zoals ik, die worstelen met de mogelijkheid van meer planeconomie. 1 Koen onthult hoe nu al in het kapitalisme een kleine club de markt soms naar de eigen portemonnee weet te sturen. Onthutsend! Redenen genoeg voor een uitgebreide bespreking dus.

Maar toen kwam het Fyra-rapport over de misstanden de afgelopen jaren bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Een prima onderwerp voor een bijtend Commentaar. En het boek van Koen kan ook later nog wel behandeld worden, dat loopt niet weg. Aan de Fyra en de NS is al eerder in deze kolommen aandacht besteed. Dat gebeurde naar aanleiding van de uitstekende analyse in het boekje "De Ontsporing". 2 Daarin wordt de waan van de marktwerking bij de spoorwegen doorgeprikt, met zijn privatisering en bezuinigingen. En nu zien we hoe het rapport en de media die angel eruit halen en proberen te vervangen door een verhaal over persoonlijke conflicten en competenties. Reden genoeg om de dingen weer eens op een rijtje te zetten.

Maar toen kreeg ik een brief van de FNV. We gaan actie voeren! Dat wil zeggen, de FNV Senioren gaan de straat op voor koopkrachtverbetering! Op 24 november 2015 om 11.30 uur komen we bij elkaar op het Spuiplein in Den Haag. Dat is vlakbij de Tweede Kamer, in de week voordat die zich buigt over de begroting van Sociale Zaken. De inkomens van ouderen staan al langer onder druk. 3 Recent zijn daar nog wat belastingmaatregelen, pensioenafbraak en stijgende zorgkosten bij gekomen. Zo hebben senioren de afgelopen jaren tot 10 procent aan koopkracht ingeleverd. Actie! Het commentaar op de Fyra-zaak moet maar even wachten. Eerst even concentreren op die manifestatie in Den Haag.

Maar toen .... Elke dag weer worden we geconfronteerd met ten hemel schreiende beelden van vluchtelingen. Al eerder is in Solidariteit erop gewezen dat het hier géén natuurramp betreft. Het gaat om de gevolgen van door mensen gemaakte oorlogen. 4 En achter die oorlogen zitten de grote profiteurs. Schoften wat mij betreft, die munt slaan uit een pervers systeem. 5 Het zijn de wapenhandelaren en hun politici die oorlogen veroorzaken en in standhouden. Het vluchtelingenvraagstuk is primair hún verantwoordelijkheid. Voor een duurzame oplossing dienen zíj zéker te worden aangepakt.
Nu zijn er individuen, groepen en organisaties die bereid zijn de zaag aan de wortel van het probleem te zetten. Die onderzoek doen naar de wapenhandel, die onthullen wie daarbij betrokken zijn en wie de hand- en spandiensten leveren, die internationale contacten onderhouden met gelijkgezinden en die actie durven voeren bij die handelaren en financiers en bij hun wapenbeurzen.
De in Amsterdam gevestigde organisatie "Stop de Wapenhandel" is daar een voorbeeld van. Onlangs legde ze het verband tussen de vluchtelingenstroom en de 82 miljard aan wapenleveranties naar de regio van de herkomst van die vluchtelingen. En voert ze een petitie campagne onder het motto "Niet nog meer wapens naar het Midden Oosten".
Bekijk hun website www.stopwapenhandel.org. En steun ze!


1 Zie: Extra 265-1, 14 december 2014. "Die eeuwige bureaucratie ,,,,". (terug)
2 Zie: Extra 269, 8 februari 2015. "De Ontsporing". (terug)
3 Zie: Commentaar 274, 19 april 2015."65 plus 3". (terug)
4 Zie: Commentaar 287, 18 oktober 2015. "Vluchten voor de oorlog". (terug)
5 Zie: Extra 285-1, 20 september 2015, "Op drift door oorlog". (terug)

Klik hier