welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - Commentaar 304 - 12 juni 2016

Een lange tegenover een machtige arm

Guido van Leemput

Na het onthullende optreden van Kamerlid Kuzu in het voordeel van het beleid van de Turkse regering, is de DENK voorman gekenschetst als de lange arm van Erdogan. Dat is wel een aardig beeld, maar dat doet geen recht aan de algehele politieke situatie in het Nederlandse parlement. Want als de Turkse regering over invloed tot in het Nederlands parlement beschikt, wat zijn Wilders en vele andere Kamerleden in de Nederlandse politiek dan eigenlijk? Marionetten van de Israëlische premier Netanyahu?

De invloed van het Turkse beleid kwam aan het licht bij het negeren door Kuzu van de enorme onderdrukking van Koerden in Turkije en zijn geringschatting van de geknotte persvrijheid in dat land. De PVV is niet de enige pleitbezorger van Israëls imago en propaganda. Soms lijken er meer leden van Netanyahu's Likoed-partij in de Tweede Kamer te zitten dan in het Israëlische parlement. Zonder overdrijven kan daarom worden gesteld dat Israël een heel sterke lange arm in de Nederlandse politiek heeft. Vergeleken met Netanyahu is Erdogan nog maar een beginneling.

Internationale solidariteit

De vrienden van vreemde mogendheden schromen er niet voor het kompas van mensenrechten en internationaal recht te verruilen voor het harde belang van de bevriende staat. Een begrip als internationale solidariteit wordt niet erkend, hooguit in een uitgeholde betekenis ten bate van de andere staat en niet voor het geknechte volk dat er woont. Genoemde begrippen zijn ingeruild voor 'cultuur' en 'identiteit' en in dat denken zijn het de verschillen die ons apart maken van elkaar. Het apartheidsdenken rukt overal op, maar is niet alleen inheems 'Nederlands', het heeft ook buitenlandse bronnen. Het gaat om de gepolitiseerde angst voor een vreemde 'cultuur' en voor de zeer begrijpelijke angst voor terreur. Ze verdelen ons zowel in binnen- als in buitenland.
Dat betekent dat deze nieuwe macht negatieve invloed heeft op het Nederlandse beleid dat zich officieel laten leiden door recht en rede. De invloed van Israël en van Turkije remmen een onafhankelijke regeringspolitiek ten gunste van een onderdrukte bevolkingsgroep als de Koerden of een bezet volk als de Palestijnen.

Tegenover de lange arm bestaat eigenlijk maar één remedie: de machtige arm. Ten slotte staat die voor solidariteit en vooral internationale solidariteit. Waaruit bestaat die machtige arm? Dat zijn het internationale recht, de mensenrechten en internationale solidariteit van al die personen en organisaties die recht nastreven boven eigenbelang of een onrechtvaardige macht. Van belang is nog steeds op te komen voor recht, rechtvaardigheid in die landen en solidariteit met de geestverwanten daar. Dat is natuurlijk niet genoeg. Je moet met velen zijn en de wil om te tonen aan welke kant je staat. De aanmaning van het oude mijnwerkerslied "Which side are you on" geldt nog steeds.

Ontvolking in Koerdistan

Sinds een half jaar is een ware ontvolkingsoorlog gaande in Turks-Koerdische steden. De Turkse staat heeft in april 2015 de vredesonderhandelingen met de Koerdische beweging gestaakt en is in het najaar een verwoestende oorlog gestart. Een oorlog die inmiddels aan zeker 338 burgers het leven heeft gekost en meer dan anderhalf miljoen Koerden aan fundamentele mensenrechtenschendingen heeft blootgesteld. Tussen augustus 2015 en april 2016 zijn in 22 districten van 7 steden in het Zuidoosten van Turkije 24 uurs uitgaansverboden ingesteld. Minstens 355.000 mensen zijn gedwongen hun huizen te verlaten.

Begin mei reisde een onderzoekdelegatie van Kurds & Friends naar de Turks-Koerdische stad Diyarbakir om te praten met moedige (Koerdische) burgers die samen een machtige arm proberen te vormen en daarvoor steun van geestverwanten in Nederland kunnen gebruiken.1
"De vakbonden in Turkije hebben nooit in vrijheid kunnen werken", vertelt vakbondsleider Ikram Atabay, "maar de laatste twee jaar is de onderdrukking ernstig toegenomen. We hebben op 20 december 2015 deelgenomen aan een demonstratie waarbij we opriepen om te staken voor de vrede. Nu worden 4.900 docenten die daaraan deelnamen, vervolgd. Ze houden van onze leden Twitter en Facebook accounts bij. In Bismil werden 19 vakbondsleden ontslagen vanwege uitspraken op sociale media. Er worden huisinvallen gedaan, mensen worden geschorst of zelfs ontslagen en leerkrachten worden expres verplaatst naar een andere werkplek."
Het wordt hoog tijd dat Nederlandse vakbondsmensen steun organiseren voor deze Koerdische collega's. De vorming van een machtige, internationale arm van solidariteit kan de lange arm van Erdogan in Nederland tegenwerken. Of daar nu Kuzu aan hangt of Samsom en Rutte samen die klem zijn gezet met de vluchtelingendeal met Turkije.

Ontvolking in Palestina

De bezetting van Palestina duurt bijna vijftig jaar, volgens internationaal recht. Anderen rekenen bijna zeventig jaar, sinds 1948 toen Israël werd gesticht op de resten van een oorlog die honderdduizenden Palestijnen van huis en haard verjoeg. Die staat is internationaal erkend, de bezetting van 1967 niet. De laatste twintig jaar gaat de onteigening van Palestijnen gestaag door en valt vooral de bouw van Israëlische illegale nederzettingen op.
De internationale steun voor de Palestijnse organisaties, waaronder de vakbonden, bestaat al jaren en is verbonden met de strijd voor de beëindiging van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De ontwikkelingen gaan maar langzaam en het beetje vooruitgang is moeilijk te zien. De bezettingsstaat Israël en zijn vrienden doen alles om die machtige arm af te houden. Tot diep in parlement, ministerie en media.
Winkels zijn nu verplicht een etiket te plakken op producten van Israëlische firma's op bezet Palestijns gebied. Het zou prachtig zijn als de FNV dit besluit hardop verwelkomt en de vakbondsleden vraagt deze regel te helpen controleren. Een ander voorbeeld is de beslissing van pensioenfonds PGGM om geen investeringen in Israëlische banken te doen, omdat zij illegale nederzettingen moeten financieren. Dat voorbeeld zouden Nederlandse pensioenfondsen moeten volgen en ophouden met investeringen in Israëlische banken die hypotheken verstrekken in illegale nederzettingen.

De vorming van een machtige internationale arm van solidariteit kan de lange arm van Netanyahu in Nederland tegenwerken, al zou de hele Kamer er aan hangen. Het wordt hoog tijd dat de Nederlandse vakbeweging daar steun voor organiseert.


1 Zie: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011346995326&fref=ts en zie over de bezetting van Palestijns gebied: http://www.unitedcivilians.nl/eerlijke-handel. (terug)

Klik hier