welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar nr. 31 - 26 december 2005

Dilemma's van een vakbondslid

Sjarrel Massop

Het is de afgelopen weken voor veel mensen moeilijk geweest, en dat blijft het nog even. Omwille van de marktwerking in de gezondheidszorg dwingt de regering, onder de ideologische bezieling van de VVD, ons tot keuzes. Wie wordt de zorgverzekeraar? En alsof dat niet ingewikkeld genoeg is, ben ik met nog een dilemma opgezadeld. Laat ik de vakbondscontributie door mijn werkgever betalen?

Ik heb altijd geleerd dat vakbonden, gezien de onverenigbaarheid van de belangen van arbeid en kapitaal, hun onafhankelijkheid dienen te behouden. Dat gold gisteren en dat geldt vandaag voor alle vormen van belangenbehartiging. Dus ook de verzekering van de volksgezondheid. Dat betekent dat bonden opkomen voor een goedkope en kwalitatief goede gezondheidszorg. En die kan volgens mij slechts totstandkomen door een collectieve regeling. Maar ook hier heeft de regering Balkenende andere normen en waarden. De verzekering wordt voor veel mensen duurder gemaakt en bevat kwalitatief ontoereikende basispakketten. De FNV zou daar tegen moeten zijn en het verzet organiseren, maar wat gebeurt er?

Korting of principe

Als het aan Hoogervorst ligt, moeten we onze kerstvakantie besteden aan het vergelijken van de diverse pakketten van de zorgverzekeraars. Om te proberen zo min mogelijk de klos te zijn. Ik ben er van overtuigd dat binnen afzienbare tijd de marktwerking in de zorg voor de meeste mensen verkeerd uitpakt. Er komt één stelsel, maar daarmee zijn gelijk alle voordelen genoemd. De premies voor de ziektekostenverzekering gaan fors omhoog en daar helpt geen zorgtoeslag aan.
Redenen te over hier tegen in verweer te komen. Maar wat doet de FNV? Ze is met Menzis om de tafel gaan zitten en heeft een contract afgesloten, waarbij de leden een collectieve korting krijgen op het ziektekostenpakket van deze zorgverzekeraar. U snapt mijn dilemma. Moet ik eieren voor mijn geld kiezen en op zo'n aanbod ingaan? Of moet ik principieel blijven en zeggen dat de bond zich hiermee niet moet inlaten?

Voordeel of onafhankelijkheid

Zalm, hij schijnt nota bene vakbondslid te zijn, maakt het nog bonter. Hij heeft een regeling getroffen dat de vakbondscontributie betaald mag worden via het brutosalaris. Hoe gaat dat in zijn werk? Je geeft als vakbondslid de werkgever de opdracht de contributie over te maken voordat over je salaris loonbelasting is afgedragen. Zo heb je dus een fiscaal voordeel. In feite gaan dus werkgevers, gekker moet het niet worden, de vakbondscontributie betalen. Het is duidelijk dat mensen die nog geen vaste aanstelling hebben, of in de clinch liggen met hun baas, of problemen verwachten van hun lidmaatschap, van deze regeling geen gebruik zullen maken.
Opnieuw een dilemma. Kies ik voor deze gemakkelijke regeling? Of blijf ik principieel vanwege het belang dat een bond zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever moet behouden? Ik heb altijd al moeite gehad met de vakbondsbijdrage van de werkgevers (het vroegere 'vakbondstientje'), maar met die contributieregeling loopt het de spuigaten uit. Is het onze bond of is de bond van de werkgevers?

Conclusie

Ik heb besloten mijn rug recht te houden. Ik sta voor een goede en goedkope gezondheidszorg en dat is iets anders dan wat Hoogervorst ons bezorgd heeft. Ik zoek een verzekeraar die geen contracten afsluit met een vakbond en roep de bond op de strijd aan te gaan voor een goedkope en kwalitatief goede gezondheidszorg in het belang van de sociaal zwakkeren en de solidariteit. Bovendien sta ik op de onafhankelijkheid van de vakbeweging en laat ik de werkgever niet mijn contributie betalen.

Klik hier