welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit – Commentaar 324 – 19 maart 2017

Palestina en de stille FNV

Wim Lankamp

Op 2 november 2017 is het honderd jaar geleden dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken officieel het doel van de Zionistische beweging ondersteunde om Palestina te koloniseren. Na de Eerste Wereldoorlog verwierf Groot-Brittannië het mandaat over Palestina tot 14 mei 1948. Israël riep op die dag de onafhankelijkheid uit en zette de kolonisatie voort. Voor de Palestijnen - moslim, christen, jood of atheïst - de Nakba (rampdag) geheten, want zij werden verdreven tot vluchteling.

Inmiddels is het Palestijnse volk al een eeuw zelfbeschikking onthouden. Met steun van onder meer de Verenigde Staten en Europese landen. De ‘vakbond’ Histadrut werd al in de jaren twintig een wegbereider voor het latere Israël. Ook daarna is Histadrut nooit een bond voor alle werkenden geworden, want ze koos voor apartheid en een boycot van Palestijnse arbeid.

De FNV in 2003

Nu een sprong in de tijd. Naar april 2003, waarin de FNV met een Midden-Oosten nota kwam. Daarin verleende ze geen steun aan de, op dat moment zeer actuele, oproep tot boycot van Israëlische producten. Zij het met een slag om de arm. De FNV zou deze afwijzing kunnen “heroverwegen als daartoe in internationaal verband een verzoek komt van democratische en representatieve organisaties in de regio”. Daarop volgde een belangrijke nuance: “De FNV sluit niet uit dat handelspreferenties van Israël bij de Europese Unie ter discussie komen te staan binnen de internationale vakbeweging.”

In die nota kwam ook de Palestijnse vakcentrale PGFTU aan bod. Met haar steun aan het vredesproces Israël/Palestina, de komst van “twee staten die als goede buren naast elkaar bestaan”, de oproep tot een onmiddellijk einde aan de bezetting en de ontmanteling van de illegale nederzettingen. “De PGFTU wil een onafhankelijke, democratische Palestijnse staat binnen de grenzen zoals die op 4 juni 1967 bestonden met Oost Jeruzalem als hoofdstad.” Daarnaast dringt de vakcentrale er bij de Histadrut op aan “zich in een verklaring tegen de bezetting uit te spreken”.

BDS campagne

Na deze nota van 2003 is er veel gebeurd. Van belang is de uitspraak op 9 juli 2004 van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat verklaarde de Muur die Israël grotendeels op bezet Palestijns land bouwde, tot illegaal. Met als conclusie dat die Muur, evenals alle nederzettingen en kolonisten dienden te verdwijnen en dat de Palestijnen recht hebben op een compensatie. Deze uitspraak die de Verenigde Naties overnam, stelde bovendien de internationale gemeenschap verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Toen die internationale gemeenschap het oordeel van het Haags gerechtshof negeerde, riep een jaar later de Palestijnse 'civil society' op tot de geweldloze BDS campagne: Boycot, Desinvestering, Sancties. Daartoe geïnspireerd door de eerdere campagne in Zuid-Afrika tegen de Apartheid. De Palestina werkgroep van AbvaKabo FNV sloot zich hierbij aan onder het motto: de bond steunt geen enkele investering die te maken heeft met de Israëlische bezettingspolitiek. Een logische stap in een beleid van “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Bepalende resolutie desinvestering

De volgende belangwekkende gebeurtenis vond november 2012 in Durban Zuid-Afrika plaats tijdens het congres van de PSI – Public Services International (internationale koepelorganisatie van vakbonden die werknemers in de openbare diensten organiseren). Hier een aantal onderdelen uit de daar aangenomen resolutie, ook gericht op een lobby bij de regeringen van de aangesloten bonden.
* Steun aan de PGFTU met haar eis voor een Palestijnse staat.
* Werken aan duurzame vrede via onderhandelingen over nederzettingen - op basis van wederzijds respect en zelfbeschikking, gerechtigheid voor de Palestijnen en veiligheid voor Israël.
* Meer druk op Israël om de bezetting te stoppen en de Muur en de nederzettingen te verwijderen.
* Initiatief voor desinvesteringscampagnes gericht op betrokken bedrijven.
* Afdwingen van de toepassing van het internationaal recht en een verbod op de export van producten uit de nederzettingen.
* Oproep aan lidstaten van de Europese Unie de wetgeving toe te passen over de herkomstaanduiding van producten.
* Deelname van het personeel van de bedrijven die een einde maken aan activiteiten die verbonden zijn aan de illegale nederzettingen.
* Druk op in Israël gevestigde bedrijven en de Israëlische regering om te komen tot 'fatsoenlijk werk voor iedereen' - volgens de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Na Durban volgde in 2013 een veelbelovende conferentie en in 2014 een bezoek van de toenmalige bestuurders van de FNV Ton Heerts en Corrie van Brenk met een groep kaderleden. Kortom, er lag een flink programma op een nadere uitwerking te wachten.

Oproep Ledenparlement FNV

En toen .…. ging in 2015 AbvaKabo FNV op in de nieuwe FNV. En plotseling leken aangenomen resoluties en de verplichting aan de internationale vakbeweging niet meer te bestaan. Alle sporen ervan zijn bij de FNV uitgewist. Ook een in januari 2017 gehouden Midden-Oosten en Noord-Afrika conferentie heeft daaraan weinig veranderd.
Helaas. Maar we laten het er niet bij zitten. Eén van de middelen daartoe is de oproep tot beleidsherziening bij het beslissende democratisch orgaan van de FNV: het Ledenparlement dat in een nieuwe samenstelling deze maand maart is geïnstalleerd. Toegespitst op twee punten.
1. Leden van de FNV kiezen voor desinvestering en kopen geen producten die op één of andere manier te maken hebben met de Israëlische bezettingspolitiek.
2. Het bestuur van de FNV wordt herinnerd aan de verplichting in de statuten en de nota uit 2003 om de Israëlische bezetting te beëindigen en dat uit te dragen. En de Midden-Oosten nota moet nu echt worden geactualiseerd.

De FNV kan toch geen stille bondgenoot van Israël en de nederzettingenpolitiek zijn? Een voortgezette campagne voor desinvestering lijkt niet meer dan logisch. Voor de gehele FNV - internationale solidariteit!

Zie voor meer informatie:
* http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl (2012/12 - 2013/09 - 2016//03 - 2016/04 – 2017/02);
* https://bdsmovement.net/colonialism-and-apartheid/summary
* http://congress.world-psi.org/2012/resolutions-adopted-29th-world-congress-public-services-international-held-durban-south-africa-27-30
* Contact: palestinawerkgroepfnv@gmail.com

Klik hier