welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - Commentaar 336 - 20 augustus 2017

Stop de nationalistische golf

Egbert Schellenberg

Al ver voor Charlottesville was er alle reden voor grote zorgen over de nationalistische golf die door de wereld lijkt te razen. Deze maand is het tien jaar geleden dat de grootste naoorlogse crisis uitbrak. Deze bracht een enorme toename van de schuldenlast van de nationale overheden die vele miljarden uitgaven om de systeembanken te redden. Dit had weer tot gevolg dat door zware bezuinigingen gepoogd is de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De neoliberale agenda leidde tot een ongekende afbraak van de welvaartsstaat zoals die na de Tweede Wereldoorlog was opgebouwd.

Wij in Nederland zijn er nog relatief goed vanaf gekomen vergeleken met de kaalslag in Griekenland, Spanje, Portugal en niet te vergeten de Baltische staten. Dan zie je hoe de gewone mensen naar de armoede zijn gedreven. Juist nu er tekenen zijn van enig economisch herstel, blijkt dat dit vooral ten goede komt van de superrijken en dat de mensen in armoede hier vrijwel niet van profiteren. De inkomenskloof neemt alleen maar toe en de arbeidsinkomensquote daalt. Dit laatste betekent heel simpel: een groter deel van de winsten naar het kapitaal en een kleiner deel naar werknemers in de vorm van loon.

Rechtse meerderheid

Daar waar een sterke linkse beweging tegen deze afbraakpolitiek te verwachten zou zijn, is toch het opbloeiend nationalisme dat tot nu toe de sterkste kracht is gebleken. Zeker gezien ons eigen land, waar de PvdA is afgerekend op vier jaar neoliberaal beleid en de SP tegelijkertijd één zetel verliest, maar niet de conclusie trekken dat hun campagne gefaald heeft. Met de PVV op 20, Forum voor Democratie op 2 en dan 33 voor de VVD, 19 voor zowel het CDA als D66, bestaat er gewoon een massieve rechtse meerderheid van 93 zetels en dan tel ik de CU en de SGP met samen 8 zetels nog niet eens mee.

Thierry Baudet profileert zich als de redelijke Wilders, maar heeft aantoonbaar banden met de groepen die in Charlottesville openlijk met Nazivlaggen door de straten marcheerden. Hij ontkent dat niet, maar geeft er de draai aan dat het gaat om een wetenschappelijk verantwoord streven naar rassenscheiding.

PvdA en ongekende kaalslag

Van een felle linkse stem is in de 'mainstream media' niets terug te vinden. In het partijblad van de SP, de Tribune, haalt Ron Meyer fel uit naar de VVD, maar zegt met geen woord iets over de prominente sociaaldemocraat Plaskerk die namens de PvdA probeert de afdracht regeling van de SP te kelen. Het is dat een journalist over het artikel in de Tribune een stukje plaatste, anders was het alleen preken voor eigen parochie geweest. Op de website van de SP is overigens over deze aanval op de VVD niets terug te vinden.

Evenzo kan oud-partijleider Samson rustig in NRC Handelsblad uitleggen dat hij elke afslag naar de afbraak van de afgelopen vier jaar opnieuw genomen zou hebben en dat hij het kabinetsbeleid harder had moeten verdedigen. Pardon, daar waar de sociaaldemocratie altijd heeft gestaan voor toegankelijk onderwijs voor iedereen, heeft zij nu de basisbeurs afgeschaft en vervangen door een schuldenstelsel. De PvdA heeft de verantwoordelijkheid genomen voor een ongekende kaalslag in de Zorg met tienduizenden ontslagen tot gevolg. Waarbij te voorzien was dat dit onvermijdelijk op andere plaatsen tot veel meer kosten zou leiden en dat het daarmee dweilen met de kraan open zou zijn. De PvdA heeft rechtstreeks verraad gepleegd aan het deel van haar achterban in de traditioneel zware beroepen door rücksichtslos de AOW leeftijd te verhogen en de ruimte voor pensioenopbouw te verkleinen. Als laatste wapenfeit noem ik hier dat de PvdA als kampioen van de sociale woningbouw deze door middel van de verhuurderheffing volkomen tot stilstand heeft gebracht. Zoek op de SP website naar vlammende commentaren op de ontboezemingen van Samson, ze zijn niet te vinden.

Belgische PVDA breekt door

Door het onzichtbaar zijn van links vullen de nationalisten het gat op. Dat het ook anders kan, laat de consequent linkse PVDA van België zien. De wijze waarop deze partij zich vastbijt in de kuiten van de Belgische sociaaldemocraten en continue de nationalisten aanvalt, levert spectaculaire peilingen op. De laatste landelijke peiling van vlak voor het zomerreces gaf aan dat deze PVDA de grootste partij in Wallonië aan het worden is. Maar ook een doorbraak in Brussel en Vlaanderen tekent zich af. De paniek bij de gevestigde orde slaat toe en direct wordt gewezen naar het verleden van de partij. Maar op het verwijt dat het eigenlijk communisten zijn, is de reactie van de PVDA simpel. Dat klopt: wij zijn communisten, maar dan wel van een moderne soort.
In het sinds jaren door nationalistische tendensen verscheurde België is de PVDA de enige die zich als eenheidspartij profileert en wat gezien haar structuur ook feitelijk juist is. Zij heeft tijdens het (vorige) kabinet di Rupo de sociaaldemocraten even hard aangepakt als alle andere partijen die voor de neoliberale agenda de verantwoordelijkheid namen en nemen. Helaas profileert de SP zich in toenemende mate tot een PvdA light versie en durft het niet aan met fundamentele systeemkritiek te komen.
Zoek eens op YouTube een interventie op van Raoul Hedebouw in het Belgisch parlement en zet daar naast die van Emile Roemer. Dat maakt duidelijk waaraan wij in Nederland nood hebben, zoals de Vlamingen dat zeggen.

Blijft in Nederland de FNV over als grootste organisatie die in staat zou moeten zijn een belangrijke rol te spelen, zeker nu het rechtse kabinet Rutte lll aanstaande lijkt. Maar ook hier zal heel wat druk van onderaf nodig zijn om de FNV-leiding tot een werkelijk strijdbare agenda te dwingen. Alleen maar een campagne om 'de race to the bottom' te stoppen, is niet genoeg. Koopkrachtverbetering voor iedereen zou ook bovenaan de agenda moeten staan. Laten we een voorbeeld nemen aan de toon die de Belgische vakbond ABVV laat zien: Maak u klaar voor een hete herfst: "Wij gaan staken, en het zal hard tegen hard zijn".

Klik hier