welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - Commentaar 351 - 18 maart 2018

Palestina, ruim 100 jaar strijd om zelfbeschikking, om dekolonisatie

Wim Lankamp

Op 2 november 2017 was het honderd jaar geleden dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur James Balfour, Palestina openstelde en op termijn ter kolonisatie schonk aan de Zionistische beweging. Met deze verklaring steunde Groot-Brittannië de vestiging van een joodse staat, eufemistisch "een nationaal joods huis" genoemd.

In Groot-Brittannië heerste tijdens de Eerste Wereldoorlog de gedachte de Zionistische beweging nodig te hebben en Balfour stelde als beloning een eigen staat in het vooruitzicht. Uiteraard om een vinger in de pap te houden (oliebelangen, plus de route naar Brits-Indië) en om een bondgenoot in het Midden-Oosten te krijgen. Bovendien wilde Balfour dat in Groot-Brittannië geen joodse vluchtelingen binnenkwamen. Dus twee vliegen in één klap. De oorspronkelijke bevolking - 'inheems' geheten - bestaande uit 700.000 Palestijnen, waarvan zo'n 10 procent joods, werd in de verklaring niet genoemd, maar zou moeten 'vertrekken'.

Onderdrukking, en dus verzet

Balfour was al eerder als bestuurder berucht in Ierland, toen een Britse kolonie. Zijn uitspraken in het parlement over de zegeningen van het Brits bestuur in Zuid-Afrika en elders logen er ook niet om. Het waren de hoogtijdagen van het Brits imperialisme.
Na de Eerste Wereldoorlog was het Ottomaanse rijk verslagen en tot Turkije gereduceerd. Wat resteerde (zoals Palestina, Libanon, Syrië en Irak) kreeg echter niet de verwachte zelfbeschikking, maar kwam onder een nieuw koloniaal bewind. In Palestina volgde een Brits mandaat. Dat duurde tot 1948.

Uiteraard wilde de bevolking vanaf het begin de aangekondigde zelfbeschikking - zelf democratisch haar lot bepalen. Ze verzette zich tegen een nieuw koloniaal bewind, ook als mandaat van de nieuw gevormde Volkenbond. Het bleek al snel dat de joodse immigranten niet inburgerden, maar een aparte status nastreefden. Zij vormden ook een eigen vakbond, de Histadrut, welke na kort beraad besloot zich in te zetten voor een aparte joodse economie. Dat betekende geen gelijke rechten voor ieder, maar voor ‘Hebreeuwse arbeid’. Een staat in wording.
Na eerdere incidenten braken in 1936 een nationale staking en opstand uit. De zionisten waren inmiddels bewapend, vochten samen met de Britten en sloegen het verzet uiteindelijk neer in 1939.
De Histadrut speelde volgens Ben Goerion, de eerste premier, in 1948 een hoofdrol in de Israëlische staatsvorming 1948 en was medeverantwoordelijk voor de Zionistische kolonisatie; ook nadien.

Boycot, Desinvestering, Sancties

De Nakba (Ramp) van 1948 besloeg in feite de periode 1947-1949 en betekende de grootschalige verdrijving van ruim 750.000 Palestijnen. Ruim 500 dorpen werden verwoest. De Internationale Gemeenschap kwam ook na de Tweede Wereldoorlog, nu met de Verenigde Naties, weer niet tot de toegezegde zelfbeschikking voor Palestina. En dat bleef zo tot vandaag.

Memorabel is 9 juli 2004. Toen veroordeelde het in Den Haag gevestigde Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties de bouw door Israël van een Muur die vrijwel geheel binnen de in 1967 bezette gebieden kwam te liggen. Deze uitspraak betrof elke bouwactiviteit of elk ander initiatief - de nederzettingenbouw - alle staten waren voor de uitvoering verantwoordelijk. De Verenigde Naties bekrachtigde kort daarna deze uitspraak die alle voorgaande jurisprudentie samenvatte (bijvoorbeeld de VN-resolutie 194, 11 december 1948, over het recht op terugkeer van de vluchtelingen).
Toen op 9 juli 2005 niets met de uitspraak bleek te zijn gedaan, kwam vanuit de Palestijnse 'civil society' een oproep tot een campagne tegen Israël: Boycot, Desinvestering, Sancties (BDS) die het slagwoord van het geweldloze verzet werd. En met groeiend succes en met een groeiende internationale aanhang!

Palestina werkgroep FNV

In de FNV ontstond aan het begin van de eerste Intifada (afschudden van de bezetter, 1987-1993), met name in de toenmalige Abvakabo, uit solidariteit met Palestina de 'Palestina werkgroep'. Veel werd bereikt, zoals een Midden Oosten notitie van de FNV in 2003, een serie projecten en een conferentie waarin de desinvestering werd aanbevolen. In februari 2014 bezocht een delegatie onder leiding van Ton Heerts (voorzitter FNV) en Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo) Palestina en kwam tot vervolgafspraken.

Helaas stagneerde met de overgang van AbvaKabo in de FNV dit proces om onduidelijke redenen, terwijl het motto FNV'ers kopen geen producten die op enige wijze met de Israëlische bezetting te maken hebben zo voor de hand ligt. Overigens, de BDS campagne is vergelijkbaar met de Nederlandse wet Bibob die onder meer crimineel geld in de horeca tegengaat en spijtig genoeg nog niet geldt voor handel met ‘de nederzettingen’.
Op dit moment bespreekt de werkgroep met het nieuw gekozen bestuur een herstart in de FNV.

Wat nu te doen?

Steun Palestijnse vrouwenrechten, niet alleen op 8 maart. 1
Op de 8ste maart en alle dagen daarna is bijzondere aandacht nodig voor vrouwenrechten. Volgens de officiële statistieken hebben de Israëlische autoriteiten - sinds de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Jeruzalem in 1967 - meer dan 15.000 Palestijnse vrouwen gearresteerd. Twee actuele voorbeelden: Khalida Jarrar, lid van de Palestijnse Wetgevende Raad en Bushra Taweel, Palestijns journaliste.
Steun de Palestijnse kinderrechten, zoals van Ahed Tamimi.2
Midden in de nacht van 19 december 2017 drong het Israëlische leger het huis van het (toen) zestienjarige, Palestijnse meisje Ahed al-Tamimi binnen. Een arrestatie volgde, omdat zij een video op Facebook had gezet waarop te zien is hoe zij op het erf van het ouderlijk huis met haar blote handen, een zwaar bewapende soldaat dreigt aan te vallen.
Steun de BDS-beweging.3
Boycot, Desinvestering, Sancties (BDS) is een door Palestijnen geleide beweging voor vrijheid, gerechtigheid en gelijke rechten. BDS gaat uit van het simpele principe dat Palestijnen dezelfde rechten hebben als de overige mensheid.
Steun de Palestijnse rechten in de FNV, steun de Palestina werkgroep.4
Vakbondsleden: bespreek in het Ledenparlement, de Commissie Internationale Zaken en in de sectorale Werkgroepen Internationale Zaken hoe het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) het best uitgewerkt kan worden. En kom zo ook tot een sterke positie van de PGFTU (Palestijnse Vakbondsfederatie). En neem ... contact op met de Palestina werkgroep!

Zie voor meer informatie:

* De tachtigjarige oorlog tussen joden en Arabieren:
www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5554/de-tachtigjarige-oorlog-tussen-joden-en-arabieren.html
* Vakbonden Gaza roepen op tot boycot Israëlische vakbondsfederatie:
palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2015/08/vakbeweging-in-gaza-dringt-aan-op.html
* Stagnatie bemoeienis Palestina in nieuwe FNV:
palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2016/03/stagnatie-met-palestina-in-nieuwe-fnv.html
* Informatie over Israëlische vakbeweging, de Histadrut:
bdsmovement.net/news/histadrut-israels-racist-trade-union-0
* Israëlische bezettingstroepen vallen Palestijnse vrouwen aan op mars 8 maart 2018:
english.pnn.ps/2018/03/07/iof-attack-palestinian-womens-march-for-international-womens-day
* Solidariteitscampagne Khalida Jarrar:
samidoun.net/khalidajarrar

Foto Khalida Jarrar mat handboeien
Khalida Jarrar, lid van de Palestijnse Wetgevende Raad, zit sinds juli 2017 (een jaar na haar eerdere vrijlating uit administratieve detentie) opnieuw gevangen zonder aanklacht of proces.

1 english.pnn.ps/2018/03/08/more-than-15000-palestinian-women-arrested-by-israel-since-1967 (terug)
2 rightsforum.org/palestijnse-kinderen (terug)
3 bdsmovement.net/what-is-bds (terug)
4 palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl (terug)

Klik hier