welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - Commentaar 412 - 19 juli 2020

Noodtoestand of machtsgreep?

Kees van der Pijl

De 'corona-crisis' is in de vijfde maand. Het virus dat rond de jaarwisseling werd ontdekt in China, is inmiddels bij ons praktisch uitgewoed; het heeft hier, net als elders onder hoogbejaarde en ernstig zieke mensen de nodige slachtoffers gemaakt. Veel van de overledenen waren overigens bewoners van verzorgingshuizen die in mensonterende omstandigheden hun laatste dagen hebben moeten doorbrengen in eenzaamheid, omdat hun familieleden de toegang werd ontzegd.

Ik hoef hier niet te herhalen wat een leed en ontreddering de sluiting van scholen en sportclubs, maar ook het afsluiten van stranden en natuurgebieden teweeg hebben gebracht. Inmiddels is dat 'versoepeld' tot het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer; het bewaren van afstand van 1,5 meter tot andere mensen zal in de wet worden vastgelegd. Alles in strijd met de WHO-definitie van gezondheid die naast lichamelijke, ook geestelijke en sociale gezondheid omvat, de noodzaak om door goede voeding, beweging en frisse lucht de weerstand optimaal te maken, en ga zo maar door.
De verantwoordelijken in Nederland voor deze misdadige koers zijn Rutte, de nieuwe CDA-leider De Jonge, en RIVM-baas Van Dissel. Maar zij zijn slechts figuranten in een veel groter spel.

Anti-malariamiddel

Dat er een coronavirus rondwaarde, hoeft niet te worden betwijfeld. Professor Luc Montagnier die in 2008 de Nobelprijs kreeg voor zijn ontdekking van het HIV-virus, stelt dat het nieuwe virus is ontwikkeld in het laboratorium in Wuhan, waar gezocht werd naar een HIV-vaccin, en vandaar ontstnapt. Omdat het echter een onnatuurlijk virus is, zal het ook weer verdwijnen, al zullen er nog wel de nodige slachtoffers vallen voor het zover is.

Intussen hadden wetenschappers en artsen in China, Frankrijk, de Verenigde Staten en in Nederland huisarts Rob Elens, ontdekt dat een behandeling met zink, een anti-malariamiddel en een antibioticum, Covid-19 de aandoening die door het virus wordt veroorzaakt, met succes kon genezen. Mits op tijd ingezet. Elens werd echter door toedoen van het RIVM verboden dit recept nog langer uit te schrijven en in gerenommeerde vaktijdschriften zoals The Lancet verschenen onderzoeken waaruit zou moeten blijken dat het anti-malariamiddel, hydroxychloroquine, zelfs gevaarlijk was—al moest één van die onderzoeken later teruggenomen worden, omdat het op fraude berustte.

Ontwrichtende ingreep

De grote griepepidemieën van 1957 en 1968 veroorzaakten ieder zo'n anderhalf miljoen extra-sterfgevallen (dus ieder drie maal zoveel als Covid-19 tot nu toe), maar die werden niet dagelijks in de media gerapporteerd, en evenmin was er een 'lockdown' met allerlei beperkende maatregelen, enzovoort.

De vraag is dus: waarom deze keer een zo ontwrichtende ingreep in naam van het virus. De Amerikaanse strateeg Zbigniew Brzezinski, onder andere Nationaal Veiligheidsadviseur van president Carter (1977-1980), waarschuwde in een boek uit 2012 dat er mogelijk een nieuw '1848' in aantocht was—een wereldwijde opstand van bevolkingen tegen de bestaande orde. Hij dacht daarbij aan de 'Arabische Lente', maar sindsdien zijn daar de Franse Gele Hesjes bijgekomen, alsmede opstanden in Chili en India, de eerste tegen het neoliberalisme, de tweede tegen de anti-Moslimwetgeving. Overal, zelfs in ons land, is er onrust en toenemende afkeer van de politiek en de media, voor een deel afgevangen door extreem-rechtse bewegingen zoals Wilders of het Forum voor Democratie van Baudet. Dit 'populisme' was voor de gevestigde, Atlantische heersende klasse en haar vertakkingen in andere werelddelen op twee manieren bedreigend.

Populisme

Ten eerste, in de vorm van directe rebellie van de bevolking (in Frankrijk was er op het laatst een bijna-volksopstand tegen de pensioenhervorming van Macron).
Ten tweede, omdat de bevolking zich van media en gevestigde partijen afkeert, maar nog altijd kiesrecht heeft: het aan de macht komen van figuren zoals Trump en Bolsonaro in respectievelijk de VS en Brazilië. Daarbij hebben de traditionele machthebbers in het Westen niet zozeer bezwaar tegen hun autoritaire methodes, of hun vooroordelen, enzovoort. Het bezwaar is dat deze leiders geen deel uitmaken van de netwerken,waarin de heersende klasse is georganiseerd, dus Bilderberg, de Trilaterale Commissie, het World Economic Forum, en een hele melkweg aan minder bekende, informele vergadercircuits. In zulke netwerken worden ideeën uitgewisseld over de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldeconomie en -politiek, wat de gewenste koers is en welke middelen daartoe beschikbaar zijn.

Het populisme is vanaf de eeuwwisseling al een thema op deze bijeenkomsten, maar het antwoord is nog niet gevonden. Vanaf de Tweede Wereldoorlog (en dan uitsluitend in het Westen) was de politiek gebaseerd op reële klassencompromissen. Via collectieve loononderhandelingen en andere vormen van belangenbehartiging werd het zo mogelijk om verbetering van levensomstandigheden en voorzieningen op gebied van onderwijs en medische zorg, sociale verzekeringen, te realiseren.
Toen het kapitaal zich echter vanaf de jaren zeventig uit deze compromissen begon terug te trekken en bijvoorbeeld de industrie naar lage-lonenlanden ging verplaatsen, waarbij de financiële sector gaandeweg de overhand kreeg over de productie, viel ook de basis voor het sociale contract weg. Vanaf '9/11' is daarom de instemming van de bevolking steeds minder door concessies en verbeteringen, steeds meer door angst verworven. Er is geen werkelijk compromis meer, maar tegen de mensen wordt gezegd: jullie kunnen ons nog zo haten, maar wij zijn de enigen die je kunnen beschermen tegen (vul maar in) 'het terrorisme', 'de Russen' (of 'Chinezen'), en nu, tegen het virus.

Afbraak rechtsorde

Die gefingeerde of overdreven dreigingen zijn echter altijd aan slijtage onderhevig. Onlangs is nog door het Nederlandse Sociaal-Cultureel Planbureau vastgesteld dat de verwachting dat het publiek na 9/11 en MH17 blijvend anders tegen de wereld zou gaan aankijken, niet is bewaarheid (en dat gevreesd moet worden dat zelfs de Covid-paniek tijdelijk zal zijn). Met name binnen het World Economic Forum in Davos is de dreiging van een epidemie al langer onderwerp van discussie geweest, met name aangezwengeld door Microsoft-miljardair Bill Gates wiens stichting inmiddels de belangrijkste financier is van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Vanuit die hoek is het virus opgepakt, enerzijds als antwoord op het populisme, anderzijds om de financiële wereld die opnieuw afstevende op een instorting, vergelijkbaar met 2008, te redden. Dat daarbij de rest van economie en maatschappij, om over de natuur maar niet te spreken, geofferd worden (denk alleen maar aan het nieuwe pensioenaccoord bij ons!), is vanuit het belang van grote beleggers en geldinstellingen, een prijs die betaald zal moeten worden. Dan maar, zoals nu al voorspeld, nog eens twee generaties afbraak en bezuinigingen. Andere belangen zoals de farmaceutische industrie (het 'vaccin' en dus verbod op effectieve, maar goedkope geneesmiddelen), de grote internetbedrijven, enzovoort, hebben zich met de financiële wereld verbonden om deze vlucht vooruit te realiseren.
Hoe de afbraak van de bestaande rechtsorde, nu de democratie zo drastisch wordt teruggedraaid, kan worden gekeerd, is niet makkelijk aan te geven. Maar er is groeiend verzet dat op termijn ook door de gecorrumpeerde politiek en media niet straffeloos kan worden genegeerd.

S symbool
Klik hier