welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - Commentaar 426 - 31 januari 2021

Palestina-werkgroep uitgebreid tot MENA-werkgroep

Wim Lankamp

Allereerst dit: er is Apartheid in Israël en niet alleen in de door Israël bezette gebieden. Dat meldt Gideon Levy in het Israëlisch dagblad Haaretz van 17 januari 2021. De non-gouvernementele organisatie B'Tselem was hem net voorgegaan, al eerder deed dat de groep Boycott from Within, terwijl de hoogleraar Israel Shahak (twintig jaar voorzitter van de Israëlische Liga voor Mensen- en Burgerrechten) dit standpunt al in 1975 innam. Hoopvol misschien, hoewel vele anderen (inderdaad, Palestijnen) daarvan al zeer lange tijd tevergeefs melding maakten.

Tegen deze achtergrond staat, sinds 1 januari 2021, de uitbreiding met verplichte naamsverandering tot MENA-werkgroep (Middle East and North Africa) van het werkterrein van de Palestina-werkgroep van de FNV. Het was de - harde - voorwaarde om als Palestina-werkgroep binnen de FNV te kunnen blijven opereren; de faciliteiten en financiering zouden we anders kwijtraken. Als alternatief konden we buiten de FNV ons werk voortzetten, een optie die trouwens open blijft.

Aandachtspunten

We zijn (voorlopig) akkoord gegaan met de volgende aandachtspunten:
1. Wij houden 'focus' op Palestina en specifiek daarbij op de Israëlische Apartheid; ook een belangrijk deel van de Nederlandse vakbondsgeschiedenis!
2. Let wel: Palestina is uniek in de Verenigde Naties die in 1945 het 'probleem' erfde van haar voorganger de Volkenbond. Na ongeveer dertig jaar Britse voorbereidende kolonisatie, voerde Israël in mei 1948 het Apartheidssysteem in. Ongeveer gelijktijdig met dat in Zuid-Afrika en ook voorbereid door het Brits kolonialisme. Daar in de jaren negentig van de vorige eeuw afgeschaft, let wel in politieke zin. In Israël tot op vandaag nog steeds niet en daardoor steeds agressiever, ook ten opzichte van de buurlanden en landen daar buiten (militair, handel).
3. Er is zeker meer aandacht nodig voor de jaarlijks directe steun (geld, wapens) aan Israël vanuit de Verenigde Staten, maar ook uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk!
Met MENA komen er ongeveer twintig landen bij en we hebben dus behoefte aan nieuwe kennis over de geschiedenis en over de actuele dagelijkse situatie in de betrokken landen. In de buurlanden, zoals in Libanon en Jordanië, wonen en werken veel Palestijnen naast de oorspronkelijke bevolking. Ook trouwens in Europa en zelfs in Nederland. Dat geluid mag beter doorklinken, maar ook daarvoor hebben we steun nodig van de leden van de FNV!
4. Het verslag van onze Internationale Dag van 19 december 2020 is van belang en verdient ruime publiciteit in de FNV, het videoverslag komt op de FNV-site in februari 2021.
Op die dag was aandacht voor een MENA werkplan en we kregen onder meer de vraag of steun aan de Palestijnen niet tevens betekent verguizing van Israël. Een vraag die de kern raakt, het antwoord moet zijn: Nee, integendeel! Zo ook de campagne Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS), want deze gaat juist over gelijkberechtiging! (bdsnederland, rightsforum, Palestina-komitee)
5. Een breder werkterrein maakt meer aandacht mogelijk voor de Westerse (wapen)steun aan en handel met de schenders van mensenrechten, zoals naast Israël ook het autocratische regime in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië.

Dit alles ter wille van 'decent work' ook 'decent life', gewoon fatsoenlijk werk en een fatsoenlijk leven!
Over Syrië, de oorlog van Saoedi-Arabië (met wapens van de VS en het VK) in onder meer Jemen zwijgen we nu even .

Eerdere activiteiten

Het terrein Palestina is dus verbreed naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Van Palestina - met sinds 1948 een voortdurende kolonisatie - tot grofweg in het westen Marokko en West Sahara en in het oosten Syrië (Turkije?, Iran?) en in het zuiden Soedan. Overigens, we voerden een succesvolle actie in FNV-verband voor onze hard getroffen collega's vanwege de ontploffing in de haven van Beiroet in augustus 2020.

De afgelopen tien jaar behandelden we op onze webblog en later ook in de email nieuwsbrief de internationale positie van Palestina, bijvoorbeeld over het verbod op handel met of investeringen in de nederzettingen. Daarnaast over het bestuursbeleid van AbvaKabo FNV dat (tot 2015) gericht was op dat verbod en steun (vooral indirect) aan de Palestijnse economie. Verder organiseerden we in 2013 een conferentie over vrede in Palestina/Israël en onderhielden we intensief contact met de internationale vakbeweging (ITUC/IVV) en met de Verenigde Naties over de lijst van bedrijven waarmee geen zaken kunnen worden gedaan vanwege hun handel met de nederzettingen.
Vooral in Europees verband hebben we een vakbondsnetwerk opgebouwd met ETUN: European Trade Union Network for Justice in Palestine met 34 vakbonden en 6 miljoen leden, waarvan onze werkgroep vanaf het begin in 2016 deel uitmaakt. In juni 2020 kwam het in Dublin bij de Europese federatie van dienstenbonden (EPSU) tot een herhaalde veroordeling van de Israëlische annexatieplannen, met de volgende eisen:
* opschorting van het Associatieakkoord en de wapenhandel met Israël,
* verbod van alle handel met de nederzettingen,
* uitsluiting van Israël uit het Europees Research Programma.
Hoopvol is de door ons bepleite steun van de FNV aan de staking bij het Israëlische bedrijf Yamit Filtration die de vakbond MAAN organiseerde. MAAN reageerde verheugd en vroeg de FNV om in Nederland goed bekendheid te geven aan de staking.

Oproep

Sinds 1 januari jongstleden gaan we dus door als MENA-werkgroep en hopen op actieve steun van de leden van de FNV en andere vakbonden. Onze nieuwsbrief is daartoe een belangrijk middel met als doel: Palestina en de Apartheid, waar mogelijk te verbinden aan vakbondsactiviteiten, plus nu ook meer in de diverse MENA-landen.
Dat alles ter wille van de internationale solidariteit in de vakbeweging, en daarbuiten.

Informatie:
* Voorlopig contactadres: palestinawerkgroepfnv@gmail.com
* Palestinawerkgroep tot 2021: www.palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.com

S symbool
Klik hier