Solidariteit - Commentaar 451 - 16 januari 2022

Ook 'Nederland' en de FNV laten Palestina in de steek!

Wim Lankamp

Het verhaal wordt eentonig, zei Multatuli (1820-1887) al. En dat geldt ook voor de Israëlische 'wandaden' (of oorlogsmisdaden?) direct na het eenzijdig uitroepen van de staat Israël op 14 mei 1948. Voortgezet werd de Nakba, de etnische zuivering van een groot deel van Palestina. Israël had en heeft kennelijk geen boodschap aan het Internationaal Recht (Verenigde Naties), feitelijk gesteund door met name 'het Westen' in de Veiligheidsraad, dus ook Nederland. En de FNV was erg vaak met andere dingen bezig. Eerst enkele voorbeelden van daden zonder enige berechting of concrete reactie.

- De Nakba - Israël creëert de Palestijnse vluchtelingenkwestie (ruim 750.000 vluchtelingen,VN-resolutie 194) sinds 1947-1949, tot vandaag.
- Israël weigert een staat met gelijke rechten voor ieder te aanvaarden, zoals Zuid-Afrika na de Apartheid begin jaren negentig. De Apartheid begon zowel in Zuid-Afrika als Israël in 1948. Met als gevolg: zeer vele doden, verwoestingen, enzovoort. De boycotcampagne was in beide gevallen een logisch gevolg. (BDS: Boycott, Divestment, Sanctions).
- De kolonies ofwel nederzettingen in de 'bezette gebieden' namen sinds juni 1967 toe van nul naar zo'n 700.000 kolonisten. Agressieve bewapende kolonisten, gesteund door het Israëlische leger, 'hielpen' bij het ruimte maken voor de nederzettingen.
- Gaza: de grote mars van de terugkeer in 2018/2019. Van de vreedzaam demonstrerende burgers bij het hek, overdag, werden velen gedood!
- En ook: de introductie in het Midden-Oosten van atoomwapens.

Kritiek experts Verenigde Naties

Op 7 juli 2021 arresteerde Israël Shatha Odeh, de Palestijnse directeur van de Palestinian Health Works Committees, een gezondheidsorganisatie. Er was helaas nauwelijks een internationale reactie. Ook Nederland zweeg over deze administratieve detentie die nu al ruim zes maanden duurt en geen aanklacht kent.
Hierdoor aangemoedigd ging Israël vorig najaar een stap verder, zoals blijkt uit de recente brief aan de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en de andere Europese lidstaten en de chef buitenland van de Europese Unie, Borrell.

Negen VN-experts op het gebied van de mensenrechten dringen aan op een actieve opstelling ter bescherming van de Palestijnse ngo's die door Israël worden gecriminaliseerd en in hun bestaan bedreigd (ngo: niet-gouvernementele organisatie). Onder de afzenders zijn zeven Speciale Rapporteurs onder wie de Canadees Michael Lynk die toezicht houdt op de mensenrechten in de door Israël bezette Palestijnse gebieden.
De VN-experts benadrukken dat dit gerespecteerde en gelauwerde organisaties zijn die een belangrijke rol spelen binnen de internationale mensenrechten advocatuur en kunnen bogen op een lange werkrelatie met VN-organisaties.

Het Internationaal Strafhof

Ook verwijzen de experts naar de rol van de ngo's bij de levering van bewijzen aan het Internationaal Strafhof in het lopende onderzoek naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden. Israël vreest het moment dat leiders als Gantz, Netanyahu of de huidige premier Bennett zich in Den Haag moeten verantwoorden en heeft het onderzoek jarenlang getracht te voorkomen.
Nu dat onderzoek desondanks is gestart, tracht Israël de aanvoer van bewijzen te stoppen. Recent werd bijvoorbeeld geweigerd de visa te verlengen van zestien medewerkers van Michelle Bachelet, de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten. Eerder werden waarnemers door Israël gedwongen zich uit bezet gebied terug te trekken en werden verdedigers van mensenrechten en journalisten het land uitgezet.

Ook de zes Palestijnse ngo's staan al jaren bloot aan gecoördineerde lastercampagnes van Israël en zijn internationale netwerk van hulptroepen - de zogenoemde Israël lobby - om die organisaties het werken onmogelijk te maken en tegenover hun financiers als 'terreurgroepen' in diskrediet te brengen.

Mensenrechtenverdedigers vogelvrij

De VN-experts waarschuwen dat het overspoelen van regeringen met belastende dossiers en rapporten deel uitmaakt van de Israëlische strategie. Op een dag brengen regeringen het niet meer op om alle aanvallen in de richting van hun financiering van Palestijnse ngo's te onderzoeken, en kunnen als gevolg daarvan besluiten hun subsidies dan maar te schrappen. Zo'n scenario moet worden voorkomen, schrijven de experts.
Tot slot wijzen ze op het systematisch tekortschieten van Israël in de bescherming van mensenrechtenverdedigers. Daarmee schendt het land het internationaal recht. In deze situatie is volgens de experts geen verbetering te verwachten. Integendeel, mensenrechtenverdedigers zijn feitelijk vogelvrij. De VN-experts scharen zich achter Michelle Bachelet, de Hoge VN Commissaris voor de Mensenrechten die Israël opriep bij zinnen te komen en de criminalisering van de zes ngo's terug te draaien.

Bachelet - Het opeisen van rechten voor een VN of een ander internationaal orgaan is geen daad van terrorisme, pleiten voor de rechten van vrouwen in de bezette Palestijnse gebieden is geen terrorisme, en het verlenen van rechtsbijstand aan vastgehouden Palestijnen is geen terrorisme. Ik roep de Israëlische autoriteiten op hun aanduiding van Palestijnse mensenrechten- en humanitaire organisaties als terroristische organisaties in te trekken.

De VN-experts besluiten hun brief aan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken met een uit zeven punten bestaande oproep. Cruciaal daarin is dat aan Israël een deadline wordt gesteld voor het presenteren van bewijzen tegen de Palestijnse ngo's. Intussen wordt daar al zeven maanden op gewacht!

Conclusies

* Het is belangrijk in Nederland de behandeling van de brief van VN-experts nauwgezet te volgen.
* En dat Nederland de vrijlating van Shatha Odeh verlangt.
* En dat de financiering van UAWC hersteld wordt (ingetrokken zonder bewijs en bovendien door een toen nog demissionair kabinet). UAWC - Union of Agricultural Work Committees, Palestijnse non-profit organisatie - Trouw, 13 januari 2022.
* Kennelijk geldt niet voor Israël het eenvoudige ieder is gelijk voor de wet. Als het om Nederland ging, zou dat betekenen dat alsnog door de Nederlandse regering wordt bepleit verzetsstrijders zoals Hannie Schaft (postuum) te berechten.
* En uiteraard alle steun aan de boycot campagne, zeker voor wat betreft de FNV het desinvesteren - bdsnederland.nl

Ten overvloede: de MENA-werkgroep van de FNV (tot 2021 Palestinawerkgroep) kan zich zeer vinden in de kritiek zoals geuit in (ook) de recente artikelen van de Rightsforum (zie hieronder)! De Nederlandse regering en de FNV zijn hierbij zeer nalatig dan wel (de FNV) afwezig.

Meer informatie

-- De Nakba; ruim vijfhonderd door Israël verwoeste Palestijnse dorpen, woongebieden, zochrot.org.
-- Vreedzaam Palestijns Verzet, palestina100jaar.nl.
-- Palestijnse Vluchtelingen, palestina-komitee.nl.
-- Brief aan kabinet met oproep in 7 punten: rightsforum.org.
-- Zie ook: UAWC 'geschokt en bedroefd' over beëindiging Nederlandse subsidie, rightsforum.org.
-- The Rights Forum en ELSC veroordelen beëindiging subsidie voor Palestijnse organisatie, rightsforum.org.

S symbool
Stempel Solidariteit blijft