welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar nr. 46 - 23 juli 2006

Ander Europa

Rob Lubbersen

WK-Voetbal, Wimbledon, Tour de France, verre vakanties. De vermaaksindustrie draait weer op volle toeren deze zomer. Europa lijkt vooral te bestaan uit evenementen, routekaarten en campinggidsen. Een jaar na het wegstemmen van de Europese Grondwet vergeten we bijna dat we ook nog zouden nadenken over De Toekomst Van Europa. Er is in ieder geval één iemand die dat niet vergeten is. Willem Bos, vorig jaar nog woordvoerder van het Comité Grondwet Nee, onderneemt een poging de discussie nieuw leven in te blazen. Hij doet dat in het zojuist verschenen boekje "Een Ander Europa Is Mogelijk".

grondwet neeOp 1 juni 2005 stemde 61,5 procent van de Nederlandse kiezers tegen aanvaarding van de toen voorliggende Europese Grondwet. Regering en Tweede Kamer reageerden overwegend geschokt. Er werd een Brede Maatschappelijke Discussie afgekondigd en daarvoor werd maar liefst 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Sindsdien is er niet zo gek veel meer gebeurd. Van de politieke partijen kwamen alleen CDA, PvdA en Groen Links met een bescheiden bijstelling van hun visie op Europa. En zelfs daarmee timmerden zij nauwelijks aan de weg. Bij wie is daarvan iets blijven hangen? De hele Brede Maatschappelijke Discussie werd al na vier maanden afgeblazen en van die 2,5 miljoen ging geen cent naar de tegenstanders van het huidige Europa-project. Terwijl wie weet wat allemaal achter de schermen gebeurt, is het openbare debat in Nederland maar een dooie boel.

Sociaal en democratisch

Bij het referendum vorig jaar behoorde zeker het Comité Grondwet Nee onder aanvoering van Willem Bos tot de meer gerenommeerde tegenstanders van de Europese Grondwet. Dit comité liet niet na de voorgestelde grondwet neer te zetten als een project van marktfundamentalisme en wapenindustrie. Het comité werd niet moe aan te geven dat we met die grondwet allesbehalve op weg waren naar een sociaal en democratisch Europa. Maar het comité kondigde ook aan, zeker na haar 'overwinning' bij het referendum op 1 juni, mee te willen denken over de vormgeving van een wél gewenst Europa. Daarom is het Comité Grondwet Nee inmiddels met zeven andere kritische organisaties gaan samenwerken in het verband Ander Europa. En heeft Willem Bos, ondanks het uitblijven van financiële steun, zijn boekje "Een Ander Europa Is Mogelijk" gepubliceerd. Deze criticus houdt zich aan zijn woord.

Nieuwe grondwet

In dertig bladzijden schildert Willem Bos nogmaals de bezwaren die een jaar geleden reden waren tegen de grondwet te opponeren. Maar hij doet meer. Hij legt ook precies uit hoe Europa momenteel in elkaar zit. Met al zijn regels en instituties. Hij doet dat ongeveer honderd keer duidelijker dan al het officiële voorlichtingsmateriaal bij elkaar. Eigenlijk zou dit boekje verplichte kost moeten zijn in het vak Maatschappijleer op elke school voor voortgezet onderwijs. Willem voert een vlotte pen. Dat doet hij ook bij het beschrijven van wat nodig is voor een nieuw en een beter Europa. Zonder al te dwingend te worden, doet hij suggesties als het gaat om grondrechten, sociale zekerheid en milieu. Onverbiddelijk is hij echter als hij het heeft over de besluitvorming. Die moet zo democratisch mogelijk zijn. Zowel om vast te stellen met welke onderwerpen Europa zich mag bemoeien als bij de uiteindelijke vaststelling van het beleid op die punten. Daarmee is geen marchanderen mogelijk. Geheel in die lijn stelt Willem voor gelijk maar te beginnen met het opstellen van een nieuwe Europese Grondwet..En dan niet in achterkamertjes, maar in volle openbaarheid door een democratisch gekozen conventie. Alleen zó is een Europa te grondvesten dat werkelijk gebaseerd is op de wil van de Europese bevolking.

"Een Ander Europa Is Mogelijk" is voor twee euro te koop bij: Ander Europa, De Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam (www.grondwetnee.org).

Klik hier