Solidariteit - Commentaar 470 - 02 oktober 2022

Wie deze feestelijke aankondiging leest, is van harte welkom!

Redactie

Solidariteit Veertig jaar - 8 oktober 2022 - Lezersconferentie:
Plaats - De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7 Amsterdam.(1)
Tijd - 13.00-17.00 uur.
Programma:
13.00 uur: Aanloop,
13.30: Welkom en inleiding,
14.00-16.30 Forum.(2)
Thema - (On)mogelijkheden strijdbare vakbeweging.

Het thema is de rode draad in het bestaan van Solidariteit. Zowel in de papieren uitgave tot 2o04 als daarna digitaal, de webzine. Het vertrouwen in de mogelijkheid van een strijdbare vakbeweging was er altijd, maar de realiteit leidde regelmatig tot de verzuchting 'op dit moment onmogelijk, het lijkt wel of we een illusie najagen'.

Sprong

Deze spanning tussen 'niet of wel' kan uitlopen op de overgang van onmogelijk naar mogelijk, oftewel maakt de sprong van een meedenkende naar een opponerende vakbeweging. Zo'n sprong s niet vanzelfsprekend. Met vallen en opstaan zijn gedurende een korte of langere tijd confrontaties met ondernemers en overheid onvermijdelijk. Botsingen die de grenzen van 'de polder' breken en daarmee ook de bestaande sociaaleconomische verhoudingen. Zo'n strijdbare vakbeweging is zichtbaar op straat en in de bedrijven/instellingen, is basisgericht, democratisch en solidair en praktiseert het bestaansdoel van Solidariteit.

Toen de redactie zich begin dit jaar realiseerde dat het veertigjarig bestaan van Solidariteit in aantocht kwam, leidde dat al snel tot een bezinning over de betekenis van de ondertitel, voor een strijdbare vakbeweging. Immers, daaraan trachtten de opeenvolgende redacties een bijdrage te leveren. Een terugblik op de eigen geschiedenis liet een herhaling van zetten zien met als uitkomst 'meer vallen dan opstaan'. Met de vraag of dat ook geldt voor de Nederlandse vakbeweging, van 'toen en nu', waren de idee en het thema van 8 oktober geboren.

Forum

Inmiddels zijn sinds afgelopen juni ter voorbereiding van de conferentie een serie van vijftien artikelen in een dossier (Dossier) vastgelegd. Daarin worden 'oude' artikelen opgehaald en besproken en komen redactieleden, de voorzitter en de leden van het forum aan het woord. Zeer de moeite waard en wat de laatsten betreft tevens een inhoudelijke kennismaking. En dat in een tijd dat de hoofdredacteur van De Volkskrant (13-09-2022) naar aanleiding van de stakingen bij de NS de vakbeweging lichtelijk verbaasd baanbrekend noemde door met een effectief wapen sociale veranderingen af te dwingen.

Of deze stelling tijdens het forum aan de orde komt, zal wel blijken. In ieder geval is de leden gevraagd aan n of meer van de volgende 'kwesties' aandacht te geven:
* De herkenbaarheid van de spanning tussen de overleggende en de oppositionele vakbeweging.
* De realiteit van de genoemde 'sprong' - zelden, regelmatig en hoe te bevorderen. De betekenis daarin van vakbondsdemocratie en 'brede vakbeweging'.
* De typering van de Nederlandse vakbeweging en de verklaring daarvan.
* De invloed van de ingrijpende veranderingen in de organisatie van de arbeid op de mogelijkheden van een strijdbare vakbeweging.
* De verhouding met urgente kwesties als precaire arbeid, minimumloon, ledenverlies, werving van jongeren en migranten, racisme, klimaatcrisis, pensioenstelsel.

Nogmaals: een hartelijk welkom

(1) Te bereiken: Centraal Station Amsterdam met bus 18, 21 of 22, minder dan tien minuten. Parkeergarage (duur): Willemspoort, Haarlemmer Houttuinen 549, vijf minuten lopen.

(2) Forumleden:
Corrie van Brenk, voorzitter - oud voorzitter Abvakabo FNV.
Lily George - medewerker Amsterdamse studentenvakbond en vrijwilliger in de ''voor14'' Amsterdam kerngroep.
Marcel van der Linden - voormalig directeur onderzoek IISG, gespecialiseerd in geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen.
Sjarrel Massop - gepensioneerd vakbondsactivist, redacteur Solidariteit.
Jan Mter - onbezoldigd organizer bij Lokaal FNV IJmond.
Linda Vermeulen - vakbondsvrouw in de winkelstraat voor de FNV.

S symbool
Stempel Solidariteit blijft