welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar nr. 63 - 18 maart 2007

De top van de G8 in Heiligendamm

Jan Taat

Van 6 tot 8 juni 2007 vindt in het Duitse plaatsje Heiligendamm een topconferentie plaats van de Groep van Acht die bekend is als de G8. Dat zijn de grote bazen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en Rusland. Zij gedragen zich als de ongekroonde wereldleiders die de vlekjes van de neoliberale wereldorde komen witwassen.

poster anti G8 demonstratie

Heiligendamm ligt bij Rostock in noordoost Duitsland, zo'n negenhonderd kilometer van Utrecht. De top in het rustieke hotel Kempinski aan de Oostzeekust heeft nauwelijks een formele status, maar symboliseert wel de macht van de heersende elite. Daartegen wordt door velen geageerd, waaronder sinds kort een van harte aanbevolen initiatief van vakbondsleden.

Bont verzet

Achter een twaalf kilometer lang hekwerk dat voor 12 miljoen euro is aangelegd en beveiligd wordt door zestienduizend politieagenten gaan de gesprekken over:

  • De onbalans in de internationale economie. En dan wordt niet de wanverhouding armoede/rijkdom bedoeld, maar het handelsoverschot van China en de financiële problemen van de Verenigde Staten.
  • De transparantie en stabiliteit van de financiële markten, de handhaving van het patentrecht (met name in China), de vrijheid van investeren en de problemen van energie en klimaat (CO2-reductie).
  • Het continent Afrika, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, Aids, investeringen, corruptie en democratie. Dus niet over de eerdere beloften van kwijtschelding van de schulden.

Aan de andere kant van het hek staat een bonte verzameling van activisten en non-gouvernementele organisaties. Zij vragen aandacht voor de derde wereld, de ecologische landbouw, het overbelaste milieu, het natuurbehoud, de migratie, de wereldvrede, de andere globalisering, de armoede en de rol van de kerken. Tegenover de G8 symboliseren zij het verzet tegen de neoliberale globalisatie. De organisatie is zo opgezet dat tussen verschillende acties gekozen kan worden. Een tegentop in Rostock, een blokkade bij het vliegveld of in Heiligendamm, de deelname aan gebedsdiensten of demonstraties. Een grote demonstratie op zaterdag 2 juni in Rostock vormt de start.

Petitie vakbondsleden

Wat betreft de G8 beweegt er niet veel in de vakbeweging. De jongeren van de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB, de Duitse zusterorganisatie van de FNV) besteden uitvoerig aandacht aan de acties rond de G8. De DGB en de aangesloten bonden hebben blijkbaar andere prioriteiten. Maar wat niet is, kan nog komen, natuurlijk. Gelukkig ligt er nu wel een internationale petitie van een aantal vakbondsleden die ook door de bondsraad van de Duitse dienstenbond (ver.di) wordt onderschreven. In de vertaling van Globalinfo houdt de petitie het volgende in:

  1. Centrale arbeidsnormen. Maken deel uit van de universele rechten van de mens en moeten afgedwongen worden als ondergrensnormen. Deze houden onder meer in het recht om vakbonden op te richten, het recht om te onderhandelen over tarieven en normen, een verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid en een algeheel verbod op enige discriminatie op de werkvloer. Elke inbreuk hierop moet naar buiten gebracht worden en zwaar bestraft.
  2. Maximum werkuren. De beste oplossing in een wereld met 200 miljoen werklozen en 1,4 miljard 'werkende armen' is de verdeling van de arbeid te veranderen. Vooruitgang in productiviteit moet resulteren in de vermindering van werkuren en daarmee bijdragen aan sociale vooruitgang. Het streefdoel is een werkweek van 30 uur; 40 uur zou het wettelijk maximum moeten zijn.
  3. Minimumlonen. Zijn in sommige landen ingesteld - maar elders geenszins bevredigend - en moeten op mondiaal niveau gaan gelden. De basis zou moeten zijn 60 procent van het nationaal gemiddeld loon.
  4. Systemen voor publiek en sociaal welzijn. Moeten overal ingesteld worden waar dat nog niet het geval is. Daar waar ze al wel bestaan, moeten ze worden beschermd tegen privatisering en commercialisering. Gezondheidszorg, onderwijs, publieke veiligheid en natuurlijke hulpbronnen mogen niet als koopwaar behandeld worden. Arbeidsbescherming en deelname van personeel in elk bedrijf moet wettelijk geregeld worden, zodat arbeiders een minimale bescherming hebben tegen de willekeur van hun bedrijfsleiding.

Ondertekening van deze petitie: www.g8-gewerkschafteraufruf.de

Andere wereld mogelijk

In Nederland wordt ook geprotesteerd. Op zondag 20 mei 2007 organiseert het Nederlands Sociaal Forum de Top van onderop in Amsterdam rond het Leidseplein. Deze top laat een alternatief voor een betere wereld zien tegenover de G8 in Heiligendamm. In de Balie en het Barlaeus Lyceum zijn vanaf 11.00 uur workshops en vindt om 13.00 uur op het Leidseplein een spectaculaire actie plaats onder het motto: "een andere wereld is mogelijk!".
Wellicht komt dan ook de FNV in beweging. Vorig jaar zei Agnes Jongerius tenslotte tijdens het Sociaal Forum: "Ik ben blij dat wij als vakbond meebouwen aan een nieuwe, sterke beweging in Nederland die niet gelooft in de neoliberale vaart der volkeren."

Oproep vakbondspetitie: www.globalinfo.nl/content/view/1168/30
ATTAC Duitsland: www.attac.de/heiligendamm07
Euromarsen: www.labournet.de/diskussion/wipo/seattle/g8-07/euromarsch.html
NGO Platform: www.g8-germany.info
Demonstratie: www.heiligendamm2007.de
Tegentop: www.g8-alternative-summit.org/de
Nederlands Sociaal Forum: www.sociaalforum.nl

Zie ook de aanvulling op dit commentaar.

Klik hier