welkom
commentaren
Solidariteit

Commentaar 70 - 24 juni 2007

Spruitjes en Etzioni

Rob Lubbersen

In een debat op de Universiteitsdag in Amsterdam op 9 juni 2007 stelde het links-liberale forumlid Dick Pels met veel nadruk dat het kabinet Balkenende mank gaat aan visie en aan ideeën. Dát moeten ze in Den Haag gehoord hebben. Binnen een week kwam de regering met een document van 84 bladzijden.

Een beleidsprogramma voor de periode 2007-2011. Met zes missies, zes probleemanalyses, tien projecten en 74 doelen. Aan woorden en voornemens géén gebrek. En wat blijkt? Balkenende IV = Spruitjes + Etzioni.

Vijftien eurocent

Net als de regeringsverklaring van februari heeft het beleidsprogramma als titel "Samen werken - samen leven". Erg veel nieuws staat er ook niet in. Van diverse kanten is het programma bestempeld als "de regeringsverklaring, maar dan met plaatjes". Qua stijl ronkt het aardig achter de verklaring aan. De woorden 'dialoog' en 'samen' kom je bij elkaar 382 keer tegen. Het optimisme en de gezamenlijkheid stralen er weer flink vanaf. Natuurlijk hoeft het niet allemaal droefenis te wezen en natuurlijk staan er best goeie plannen in. Op gratis schoolboeken en een meldpunt fietsendiefstal valt weinig af te dingen. Sommige voorstellen bouwen voort op al eerder begonnen acties, zoals de instelling van Centra voor Jeugd en Gezin en de halvering van de schooluitval. En daar is ook niks mis mee. Bij andere projecten en doelen is het nog maar afwachten wat ze werkelijk betekenen. Zo heeft Agnes Kant van de SP berekend dat op basis van het armoedebeleid in dit program de arme gezinnen in Nederland er vijftien eurocent per dag op vooruit zullen gaan Mogelijk dat er in september nog wat bijkomt: dan wordt de trits 'regeringsverklaring/beleidsprogramma/begroting' met de miljoenennota bekroond.

Fatsoensbewakers

Tot september moeten we het doen met wat er wel en niet in het beleidsprogramma staat. En vooral met wat deze regering in de tussentijd doet. Want uit de daden blijkt pas werkelijk wat de woorden waard zijn. In het handelen komen de visie en ideeën pas echt naar voren. De praktijk tot nu toe stemt niet erg hoopvol.
De betuttelende ideeën rond euthanasie, abortus en homohuwelijk zijn even naar de achtergrond verdwenen, maar is de coalitie er op teruggekomen of komt ze er nog op terug? Het wél aangekondigde inperkende beleid ten aanzien van softdrugs en al te vrije danceparties laat zien welke kant het op kan gaan. Minister Klink heeft al getoond waar hij staat: persoonlijk heeft hij een kant en klare campagne voor donorschap afgeblazen, omdat er te veel bloot in zat. Er gaat weer gewaakt worden over het fatsoen. Waarbij het altijd de vraag is wíe bepaalt wat dat is. Er komen opvoedingskampen voor jongeren. En gedragscodes voor verenigingen en videoclips. De spruitjesgeur walmt er van af!
Woorden en daden. Wat te denken van Europa? De visie van de regering is helder: Europa Ja! De woorden zijn prachtig: Voor een Slagvaardig en Democratisch Europa moet een Nieuw Verdrag worden opgesteld! En wordt dat verdrag dan vervolgens aan de bevolking voorgelegd? Krijgen we een referendum? Dat blijkt nergens uit. Wat wordt er wél gedaan: een lespakket gemaakt

Marktmachine

Zo zijn er nog meer daden waaruit kan worden opgemaakt dat deze regering wel degelijk ideeën heeft en welke dat zijn. In de slipstream van Amerika zullen Nederlandse soldaten blijven vechten en sterven in Afghanistan en Irak. Blijven de martelkampen van de CIA in Europa buiten schot. Wordt, ondanks alle gezever over transparantie en gezamenlijkheid, elk onderzoek naar de betrokkenheid bij de oorlog in Irak geblokkeerd. Worden topinkomens verzocht zich te matigen, maar niet aangepakt. Gaan er 13.000 functies bij de rijksoverheid overboord. Worden de verslechteringen in het zorgstelsel en de aantasting van de sociale zekerheid niet teruggedraaid. Komen privatiseringen in de thuiszorg en het openbaar vervoer er aan.
Met andere woorden: onder deze regering blijft de neoliberale marktmachine gewoon doordraaien. In een modern jasje, dat wel. Het jasje van het communitarisme zoals dat door de Amerikaanse goeroe van Balkenende, Amitai Etzioni, is geweven. Een jasje met als glimmende knopen dialoog, cohesie, samenhang, lotsverbondenheid. Van die Etzioni, u weet wel, de man die zó van sociale samenhang houdt dat hij jeugdige delinquenten kaalgeschoren en in hun onderbroek naar hun familie wil terugsturen in zijn 'commune'. De man die het kapitalisme wil 'bemantelen' in moralisme en gemeenschapspraat. Ooit vatte Lenin zijn systeem kernachtig samen met de spreuk "Communisme = Sovjetmacht + Elektrificatie". De neiging is groot nu te roepen "Balkenende IV = Spruitjes + Etzioni"!

Klik hier