welkom
extra
Solidariteit

Verklaring Irakese vakbonden (17 januari 2006)

Eisen aan Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds

Vertaling Jan Taat

De Irakese economie heeft ernstig geleden van tientallen jaren sancties, oorlogen en bezetting.

 • De ondertekenende Irakese vakcentrales en vakbonden zijn overtuigd van de mogelijkheden van hun land om met behulp van de olie en andere grondstoffen een redelijke levensstandaard voor de Irakese bevolking te bereiken.
 • Ze zijn van mening dat de oorlogen en de bezetting hebben geleid tot een dramatische afname van de levensstandaard en sociale omstandigheden van de Irakezen. Dit geldt in het bijzonder voor de arbeiders.
 • Ze benadrukken het belang van de volledige soevereiniteit van Irak over de olie en grondstoffen. Irak moet in staat zijn deze zo te ontwikkelen dat de algehele wederopbouw van het land gerealiseerd wordt.
 • De vakcentrales en vakbonden stellen de volgende eisen aan het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds:
  1. Verbetering van het inzicht in en de invloed op de besluitvormingprocedures van de internationale financiŽle instellingen.
  2. BeŽindiging van de opgelegde veranderingen van de voorwaarden waaronder leningen worden verstrekt.
  3. Financiering van openbare voorzieningen en staatsbedrijven zonder dat hun privatisering wordt geŽist.
  4. Kwijtschelding van de schulden veroorzaakt door het oude regime.
  5. Stopzetting van de bezuinigingen op sociale voorzieningen, met name op de regeringssteun aan de voedseldistributie of de samenstelling van de hulppakketten.
  6. BeŽindiging van de privatisering van staatseigendommen, in het bijzonder die te maken hebben met olie, elektriciteit, scholing, gezondheid, transport en bouw.
  7. Stopzetting van de prijsverhogingen van olieproducten, gezien het negatieve effect op de groei van de levensstandaard van de Irakezen.
  8. Goedkeuring van een nieuwe arbeidswet, een pensioenwet en sociale zekerheidswetten die arbeidsrechten beschermen en in overeenstemming zijn met de internationale arbeidsrechten en rechten van de mens.
   De Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds dienen deze rechten te respecteren.

De ondertekenende bonden en centrales maken bekend een permanente coŲrdinatiecommissie te hebben ingesteld die deze gezamenlijke verklaring onder de aandacht zal brengen van de Irakese regering en de internationale financiŽle instituten. Bovendien eisen ze dat deze instituten deelnemen aan de dialoog, de debatten en de onderhandelingen met de vakbeweging over hun beleid in Irak.

De bonden en centrales vragen alle mogelijke hulp van de internationale vakorganisaties bij de verwezenlijking van de hier gestelde eisen.

 • General Federation of Iraqi Workers.
 • Oil Unions Federation in Iraq/Basra.
 • Federation of Workers Councils and Unions in Iraq.
 • Kurdistan General Workers Syndicate Union/Erbil.
 • Iraqi Kurdistan Workers Syndicate Union.

Bron: www.zmag.org