welkom
extra
Solidariteit

Berichten van het 25-jarige Haags Vredesplatform

Alternatief voor veteranendag 29 juni 2006

Haags Vredesplatform

25 Jaar geleden werd in Den Haag een initiatief genomen tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Dit leidde tot het '21 november comité' dat de massale vredesdemonstraties van 1981 (Amsterdam) en 1983 (Den Haag) voorbereidde. Uit dit comité is het Haags Vredesplatform (HVP) voortgekomen. Het 25-jarig bestaan zal worden gevierd!

Op zondag 1 oktober 2006, vanaf 14.00 uur, is er een feestelijke bijeenkomst met muziek, gedichten en andere optredens in Café Emma, Regentesseplein 222 in Den Haag. Benaderd zijn het koor van Jan en Alleman, Harry Zevenbergen en een aantal muzikanten.
In de week van 6 tot 12 november hoopt het HVP in de Grote Kerk samen met andere organisaties, waarmee in de begintijd is samengewerkt, een manifestatie te houden. In die week zullen met name voor scholieren de internationale organen in Den Haag voor het voetlicht worden gebracht. 's Avonds zijn er fora gepland. In de Grote Kerk zal ook een tentoonstelling te zien zijn over de geschiedenis van het HVP en zijn vredesacties, waarin ook de toekomst in beeld komt. Maar er staat meer te gebeuren.

Indonesië weigeraars

In 2005 heeft de regering Balkenende in Den Haag een veteranendag ingesteld die elk jaar op de geboortedag van prins Bernhard, 29 juni, plaatsvindt. Met veel wapengekletter houden militairen een defilé, waarbij het voor het merendeel gaat om deelnemers aan naoorlogse operaties in onze voormalige koloniën of andere derdewereldlanden.
Het Haags Vredesplatform (HVP) protesteert tegen dit militair vertoon en laat de andere kant van oorlog zien en organiseert op 29 juni 2006 om 14.00 uur in Pander-café, Binnendoor 30, te Den Haag een bijeenkomst over en ten behoeve van Indonesië weigeraars die voor hun principiële daad zwaar zijn gestraft (zie www.vredesmuseum.nl). Meer informatie over de bijeenkomst op de Vredessite.

Op 4 juli aanstaande komt de burgemeester van Hiroshima, Akiba, naar Nederland. Sinds 2003 voert hij een campagne voor nucleaire ontwapening. Juist nu allerlei regeringen aarzelen het non-proliferatieverdrag te verlengen, roept hij collega-burgemeesters op zich tegen een herhaling van Hiroshima te verzetten. Dat heeft geleid tot de internationale organisatie Mayors for Peace - burgemeesters voor de Vrede - waarbij de gemeente Den Haag zich op 17 mei 2005 heeft aangesloten. Mogelijk zal Akiba hij in Leidschendam een tentoonstelling openen over de kwalijke gevolgen van kernwapens. Een dag later bezoekt hij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis, waarna hij zal worden ontvangen op het stadhuis. Tijdens zijn bezoek zal een manifestatie worden gehouden tegen de atoombom: de bouw van een Muur van de Vrede van enige honderden meters lang. Het HVP zal hieraan zeker meewerken; zie http://www.vredessite.nl voor verdere ontwikkelingen.