welkom
extra
Solidariteit

Stop deze vernietigende oorlog

Arbeiders van alle 'partijen' betalen de prijs

Verklaring Workers Advice Center - Nazareth, 19 juli 2006

Sinds 12 juli voert Israël in Libanon een totaal uit de hand gelopen en moorddadige oorlog en zijn honderden onschuldige burgers, waaronder hele famlies, gedood. In het zuiden van Libanon is een groot deel van de infrastructuur vernietigd en een voor de bewoners rampzalige situatie gecreëerd. Degenen die daaronder het meest lijden, zijn de arbeiders en de armen. Tezelfdertijd blijft het Israëlische leger Gaza bestoken en doodt ook daar onschuldige burgers.

Het doel achter deze vernietiging is het herstel van de afschrikkingsmacht die Iaraël nodig heeft om eenzijdig op te treden - zonder enige concessie te doen ten opzichte van de Palestijnen of Syrië.
Ook in Israël vallen doden en gewonden onder de ruim een half miljoen mensen die in het Noorden in de Joodse en Arabische gebieden leven.
Arbeiders van alle in dit conflict betrokken 'partijen' (landen, organisaties, groeperingen) hebben niets bij deze oorlog te winnen, hoe de afloop ook zal zijn.

Staakt het vuren

Wat betreft de Palestijnse en Libanese strijdkrachten ziet het Workers Advice Center dat progressieve Arabische arbeiders in Israël vertegenwoordigt, geen enkele rechtvaardiging voor hun militaire activiteiten die zij zonder enige raadpleging van de bevolking hebben ondernomen. Acties die voor Israël een vurig gewenst voorwendsel vormen om zijn macht te tonen en gebruik te maken van de verdeeldheid in de Arabische gelederen.
Wij maken ons grote zorgen over de passiviteit waarmee de internationale gemeenschap het extreme machtsvertoon van het Israëlisch leger aanvaardt. We doen een oproep aan politieke partijen en arbeidersorganisaties, waaronder de vakbonden, in de gehele wereld om een 'staakt het vuren' te eisen en de terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten tot achter de internationaal gerespecteerde grenzen.

Israël rechtvaardigt zijn massieve vernietigingsacties met de stelling als eerste aangevallen te zijn. Maar was Israël werkelijk geïnteresseerd in vrede, dan waren de achtereenvolgende regeringen jaren geleden tot een akkoord gekomen met Syrië, met Libanon en vooral met het Palestijnse volk. Daar is niet meer voor nodig dan het vertrek uit de gebieden die Israël in 1967 veroverde en de erkenning van de wettelijke rechten van de betreffende volkeren.
Zonder zo'n allesomvatende terugtrekking zal vrede noch stabiliteit bereikt worden. Het is tijd de gevechten te beëindigen en onderhandelingen te beginnen met als uitgangspunt dat alle volkeren in de regio onafhankelijkheid en ontwikkeling gegarandeerd krijgen.

www.workersadvicecenter.org
[vertaling Hans Boot]