welkom
extra
Solidariteit

FNV-BESTUUR IS DE WEG KWIJT
VOLGENS AFDELING AMSTERDAM VAN ABVAKABO FNV

Het bestuur van de FNV heeft vorige maand een nota over de Arbeidsvoorwaarden in het jaar 2007 uitgebracht. Daarin stelt de FNV voor 2007 de totale onderhandelingsruimte op 3 % en daarbinnen de maximale looneis op 2,5 %. Naar de opvatting van de kaderleden van de afdeling Amsterdam verliest het FNV-bestuur met deze inzet het contact met zijn achterban en neemt het FNV-bestuur feitelijk stelling tegen zijn eigen conclusies. De afdeling Amsterdam stelt als inzet 7% voor om daarmee de opgelopen achterstand in te halen.

Op de FNV-site www.FNVkiestpartij.nl wordt in het document 'Balans Balkenende.pdf' (180 kb) gesteld dat het kabinet Balkenende wel het zuur heeft gebracht maar niet het zoet. Het kabinet wordt in dit document verantwoordelijk gesteld voor een daling van de koopkracht sinds 2002 met 4%!
Het bestuur van de afdeling Amsterdam van ABVAKABO FNV onderschrijft deze vreselijke conclusie. Werknemers zijn er onder het kabinet Balkenende keihard op achteruit gegaan. Ook volgens de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is het reëel beschikbare inkomen van de huishoudens in Nederland de afgelopen vier jaren met dit percentage gedaald. Dat is wat ons betreft onaanvaardbaar.
De afdeling Amsterdam vindt het een blunder van de eerste orde dat de totale onderhandelingsruimte voor 2007 niet met deze 4% is verhoogd.
Door niet voor te stellen de opgelopen achterstand in te halen vervreemdt het FNV-bestuur zich van zijn achterban.

Daarom zal de afdeling Amsterdam op de Bondsraad van ABVAKABO FNV voorstellen deze misser van het FNV-bestuur te repareren door de totale onderhandelingsruimte voor 2007 alsnog op 7% vast te stellen.
De afdeling Amsterdam gaat er van uit dat de Bondsraad van ABVAKABO FNV dit voorstel in meerderheid zal overnemen. Daarmee zal het bestuur van ABVAKABO FNV vervolgens naar het FNV-bestuur moeten. Om de besluitvorming in het FNV-bestuur te wijzigen is het nodig dat dit besluit in meerdere FNV-bonden wordt genomen. Het is dus nodig dat deze inzet ook door de Bondsraads-vergaderingen van andere FNV-bonden wordt overgenomen.
Daartoe zal de afdeling Amsterdam de Bondsraadsleden van andere FNV-bonden actief oproepen om deze inzet over te nemen.

Nu de zure tijd achter de rug is, blijkt dat we zelf het zoet moeten gaan halen.
Daarin had het FNV-bestuur voorop moeten lopen.

Voor nadere informatie, Guus Duppen,
voorzitter afdeling Amsterdam ABVAKABO FNV, telefoon 06 - 10 20 47 13