welkom
extra
Solidariteit

Falende wetgeving

Slachtoffer racisme staat er alleen voor

EARN

Woensdag 10 mei 2006 is in Rotterdam het rapport "Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ?" uitgereikt aan vertegenwoordigers van de vakbeweging, de Commissie Gelijke Behandeling en de overkoepelende organisatie voor antidiscriminatie bureaus. Het onderzoek, uitgevoerd door EARN en het LBR, schetst een beeld hoe het slachtoffers van racisme op de werkvloer na hun klacht is vergaan. Hoewel gesteund door een stevig pakket aan wet- en regelgeving, staan zij er op de werkvloer bijna altijd alleen voor. In de meeste gevallen geldt: 'baan kwijt - dader blijft ongestraft'.

Andere belangrijke conclusies:
* Antidiscriminatie bureaus, Commissie Gelijke Behandeling en de vakbonden blijken niet in staat de indiener van een klacht voldoende steun te bieden binnen de organisatie.
* Vaak bestaat binnen een bedrijf wel een klachtenregeling, maar verhindert de bedrijfscultuur dat discriminatiegevallen serieus worden genomen en effectief aangepakt. Hoewel de aanwezigen positieve illustraties gaven, kon niemand ontkennen dat de situatie op de werkvloer ernstig is. Beleid en maatregelen komen niet ten goede aan de individuele werknemer die besluit iets aan racisme te doen door een formele klacht in te dienen.

Taak vakbonden

Met de zaal, waaronder lid van de Tweede Kamer voor D66 Fatma Koser Kaya en vertegenwoordigers van de lokale politiek, werd gepraat over oplossingen. Geconcludeerd werd dat de vrijblijvendheid bij de naleving van de antidiscriminatie wetgeving aangepakt moet worden. De overheid en werkgevers moeten laten zien dat het ze menens is met de bestrijding van discriminatie op de werkvloer. Koppel bijvoorbeeld voorwaarden aan het verkrijgen van subsidies. Of als er over een arbeidsorganisatie vaker een klacht is ingediend, volg dit bedrijf voor een periode om te controleren of daadwerkelijk iets verandert aan de bedrijfscultuur.

Coördinator van EARN (Europees Anti Racisme Netwerk) Kenneth Cuvalay: "Het allerbelangrijkste is dat de verhalen van mensen die racisme ervaren, worden verteld en gehoord. In dit opzicht is het onderzoek uniek. Zwarten en migranten wordt vaak slachtoffergedrag verweten, maar er is een groot verschil tussen slachtoffer zijn en je als slachtoffer opstellen. EARN wil juist de zwarten en migranten op de werkvloer mobiliseren en stimuleren voor hun rechten op te komen. Hiervoor is het belangrijk dat ze steun krijgen op de werkvloer. Op 13 mei tijdens ons seminar voor zwarte werknemers praten we hier verder over. Een belangrijk punt zal daar zijn de rol van de vakbonden bij belangenbehartiging van hun zwarte leden op de werkplek. Zij zijn de meest logische instantie om werknemers te ondersteunen op de werkvloer, maar daar is tot nu toe te weinig van te zien."

Zie: www.fnvbondgenoten.net/earn/