welkom
extra
Solidariteit

MoveOn - een progressieve basisbeweging in de Verenigde Staten

Van onderen met velen

Ab de Wildt

De MoveOn 'organisatiefamilie' brengt de echte Amerikaan weer terug in de politieke arena. Met deze slogan worden mensen in de Verenigde Staten aangespoord lid te worden, donaties te geven en mee te doen aan acties. MoveOn is, zoals de initiatiefnemers de organisatie omschrijven, een dienst, een manier om drukke maar betrokken inwoners een politieke stem te geven in een systeem dat gedomineerd wordt door geld en de grote media.
Inmiddels zijn er in de Verenigde Staten 3,3 miljoen leden. Een gevarieerde groep, waarin mensen uit alle lagen van de bevolking samenwerken om een progressieve agenda te verwezenlijken.

De MoveOn organisatie bestaat uit twee verschillende bewegingen. 1) MoveOn 'burgeractie', een niet op winst gerichte organisatie, vooral gericht op educatie en rechtspraak en 2) MoveOn 'politieke actie', mobiliseert mensen om de strijd in het Congres over belangrijke zaken te steunen en progressieve kandidaten te helpen verkozen te worden.

Ontstaansgeschiedenis

Teleurgesteld door de verspilling van aandacht en middelen bij de afzettingsprocedure van Clinton, werd "MoveOn.org Civic Action" opgericht door twee ondernemers uit Silicon Valley, Joan Blades en Wes Boyd. Op 18 September 1998 openden ze een online petitie "censure Clinton and Move On to Pressing Issues Facing the Nation" ['kritiseer Clinton en ga verder met serieuze kwesties die in het landsbelang om een oplossing vragen']. Binnen enkele dagen waren er honderdduizenden handtekeningen gezet. De volgende stap was na te denken over hoe nu verder en hoe die massale stem gehoord zouden kunnen worden. De geboorte van MoveOn was een feit. Het werd een politiek actiecomité waarmee geestverwanten en bezorgde burgers de uitkomst van politieke verkiezingen konden beïnvloeden en daarmee de machtsverhoudingen in Washington.
"MoveOn.org Political Action" biedt individuen een platform waar ze samen met anderen meer politieke macht krijgen om belangrijke zaken die in de Verenigde Staten aan de orde zijn, te beïnvloeden.

Financiën

MoveOn is een basisbeweging en wordt financieel gesteund door donaties van individuen. Omdat het een landelijke organisatie is, mogen donaties groter dan vijfduizend dollar niet geaccepteerd worden. Er kan met 'online' donaties onmiddellijk een specifiek doel gesteund worden. Tegelijk met de donatie kan de bestemming aangegeven worden. De meeste giften zijn kleiner dan honderd dollar, toch werd in 2004 bijna elf miljoen gedoneerd door meer dan 300.000 donateurs. Daarmee werden 81 kandidaten gesteund. In 2005 groeide het aantal leden tot 3,3 miljoen en werd door 125.000 donateurs negen miljoen geschonken.

Acties

MoveOn steunde of initieerde een breed scala activiteiten: acties om Bush te stoppen met het afluisteren zonder toestemming van de rechter; de actie 'houd het internet vrij' en 'weg uit Irak' en acties om Exxon te dwingen tot een beleid dat rekening houdt met de afhankelijkheid van olie. Samen met de vakcentrale AFL-CIO en vele andere organisaties wordt in de "Campaign for America's future" actie gevoerd tegen de afbraak van het stelsel van sociale zekerheid.
De actievormen zijn divers. Zo worden gekozen politici met telefonades gebombardeerd een bepaalde stelling in te nemen, zijn er petitielijsten die ondertekend kunnen worden, veelal via internet, maar ook als lijsten om in buurten handtekeningen op te halen. Verder verschijnen er landelijke en plaatselijke advertenties in de media. Alle mogelijke middelen, zoals billboards, bumper stickers, pamfletten, reclame op bussen en borden en natuurlijk de website worden benut. E-mail wordt ingezet om gelijkgezinden voor een kort durende picket line te organiseren. Internet speelt daarbij een belangrijke rol en is vaak de start van initiatieven. Meestal gebeurt dat in de vorm van een ketting mail, waarin aan de ontvanger wordt gevraagd deze door te sturen naar geïnteresseerden. Om de echtheid te verifiëren, wordt onderaan iedere mail als veiligheid de bron met of zonder link geplaatst. Op de website kunnen leden via speciale software "ActionForum" aangeven welke onderwerpen en welke acties ze belangrijk vinden. Hoe meer mensen reageren op een kwestie, hoe hoger deze op de lijst komt te staan. Op basis van 'de meeste stemmen gelden' wordt de prioriteit vastgesteld.

Basisbeweging

Hoewel internet een belangrijke rol speelt, wil MoveOn ook een basisbeweging zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Naast de verzameling van handtekeningen op de petitielijsten waren vanaf het begin veel vrijwilligers actief om mee te helpen congresleden de lijsten te overhandigen tegen de afzettingsprocedure van Clinton. Deze ervaringen worden nu gebruikt in de strijd tegen de oorlog in Irak. Samen met actiegroepen als Meetup.com worden demonstraties en 'houseparties' georganíseerd, waar mensen uit dezelfde buurt elkaar kunnen ontmoeten. Dit sluit goed aan bij de traditie van politic in de Verenigde Staten die vooral in verkiezingstijd gevoelig zijn voor dit soort activiteiten, zegt Don Hazen de hoofdredacteur van Alternet.org.
Iedere stap van Bush wordt gevolgd. Overal waar hij een praatje houdt of een bezoekje brengt, worden in de voorafgaande dagen mensen ter plaatse gestimuleerd pamfletten rond te brengen. Tevens verschijnen er advertenties, vinden 'telefoonkettingen' plaats om mensen over te halen tegen Bush te demonstreren. Kortom, MoveOn lanceert een spervuur van activiteiten, voorlopig vooral tegen de rechtse politiek en nog niet met een links programma. Maar wel buitengewoon activerend.

Zie: www.moveon.org