welkom
extra
Solidariteit

Duits vakbondsverzet tegen extreem rechts in de verdrukking

Antifascistische bestuurder Angelo Lucifero voor rechter

Jan Taat (vertaling en bewerking)1

Op 15 maart 2007 gebruikte vakbondsbestuurder Angelo Lucifero een alarmpistool om zich Nazi's van het lijf te houden tijdens een antifascistische demonstratie in Erfurt (tussen Kassel en Leipzig, in de voormalige DDR). Zijn vakbond Ver.di, de Duitse dienstenbond, stond pal achter hem. Toen de media de zaak oppakten, stelde de bond Angelo op non-actief en kondigde zijn ontslag aan. Angelo is aangeklaagd voor geweldpleging en wapenbezit. Het proces vindt plaats op 16 en 23 januari 20082, met bekende Nazi's als getuigen.

Angelo Lucifero werkt in Thüringen, niet ver van Erfurt. De Friedrich-Elbert stichting heeft onderzoek gedaan naar extreem rechts in deze regio ("Rechtsextreme[n] Einstellungen und ihre[n] Einflussfaktoren in Deutschland"). Daaruit blijkt dat 21,8 procent van de bevolking 'wat' tegen buitenlanders heeft en 10,9 procent antisemitisch is. Volgens het onderzoek "Thüringen Monitor" van de deelstaat Saksen is 53 procent van de ondervraagden het eens met de stelling dat de Bondsrepubliek in een gevaarlijke mate overbevolkt is met buitenlanders. In deze sfeer is het niet verwonderlijk dat niet alleen extreem rechts, maar ook de pers en de CDU het gebruik van het alarmpistool beschrijven als "extreem links geweld" en de gelegenheid aangrijpen de vakbond onder druk te zetten.

Extreem rechts en de bond

Binnen Ver.di zijn de meningen verdeeld. De bond keert zich al jaren tegen de opkomst van extreem rechts en ziet dit als een belangenbehartigingstaak, omdat werkgevers groepen werknemers tegen elkaar uitspelen en minimumlonen onder druk zetten en soms ontduiken. Het verzet hiertegen moet bestaan uit solidariteit tussen werknemers en niet in uitsluiting van buitenlanders.
Ondertussen is het algemeen bekend dat bondsleden actief zijn voor rechts-extremistische organisaties en 22,5 procent van de bondsleden in de voormalige DDR een extreem rechtse instelling heeft (onderzoekrapport "Gewerkschaften und Rechtsextremismus" van de Hans Bröckler en de Otto-Brenner stichtingen).Mailinglist

De werkgroep "Vakbondsleden tegen rechts" organiseert regelmatig bijeenkomsten en deelt pamfletten uit tegen extreem rechts, racisme en antisemitisme. Een centrale rol hierbij speelde de mailinglist antira@verdi.de, daarmee werd informatie verspreid en voor activiteiten opgeroepen. De bond ondersteunde de lijst. De activiteiten van de werkgroep verbeterden het bondsprofiel dat door het grote aantal rechts extremisten binnen de bond beschadigd is. Zo werd Ver.di in Thüringen een factor met snelle reacties op extreem rechtse acties.
Sinds een aantal maanden functioneert de lijst vanwege technische problemen niet meer. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat een comeback mogelijk is. Wel is de ledenadministratie vrijgegeven, zodat de mailinglist buiten de bond om op een extern domein nieuw leven is ingeblazen (antira@lag-antifa.de).

Van dienstweigeraar tot alarmpistoolschutter

Angelo Lucifero kwam in de jaren zeventig als dienstweigeraar van Italië naar Duitsland. Dienstweigering was in Italië niet toegestaan. In 1991 kwam hij in Thüringen en hielp bij de opbouw van de vakbond voor Handel, Banken en Verzekeringen. Sinds de fusie, waarbij de bond Ver.di is gevormd, is hij in dienst als CAO-onderhandelaar. Vanaf 1991 staat hij bekend als consequente antifascist. In die hoedanigheid is hij bij voortduring slachtoffer geweest van rechts geweld. Beschadigende remleidingen, spijkers in banden, bedreigingen, pamfletten met zijn privé-adres, foto's en telefoonnummer en een inbraakpoging. Alles werd gebruikt om hem te intimideren. In februari 2007 werd hij door zeven neonazi's aangevallen, toen hij met muziek bij een informatiestand van de NPD demonstreerde. De politie liet de neonazi's hun gang gaan en Angelo besloot een alarmpistool aan te schaffen.
Op 15 maart 2007 werd hij op een manifestatie tegen rechts in Erfuhrt door drie jongeren in de rug aangevallen. Zij vluchtten, toen hij zich omdraaide, maar even later probeerden veertig NPD-aanhangers de manifestatie te ontregelen. Angelo werd opnieuw aangevallen en geslagen en verdedigde zich met het alarmpistool. Enige tijd later werd hij gearresteerd.

Geen steun van de bond

In eerste instantie eiste de bond een onderzoek met de vraag waarom de politie niet eerder ingegrepen had en de manifestanten bescherming bood. In artikelen in de plaatselijke kranten werd echter gesproken werd over "extreemlinks geweld" en de NPD en CDU eisten dat de bond afstand zou nemen van Angelo Lucifero. Dat is nu gebeurd. Hij is op non-actief gezet en zijn ontslag is - nog voor de berechting - in de media aangekondigd. De argumentatie voor het ontslag is dat Angelo op ontoelaatbare wijze persoonlijke, politieke werkzaamheden op kosten en met middelen van Ver.di heeft uitgevoerd. Het gaat daarbij voornamelijk om de eerder genoemde antiracistische mailinglist.

Ondersteuning voor hem komt er wel van Ver.di leden. Zij hebben een verklaring ondertekend, waarin aangetoond wordt dat de mailinglist geen persoonlijke zaak is, maar een vakbondsactiviteit en eisen dat Ver.di zijn medewerker ondersteunt. LabourNet Germany en de werkgroep "Vakbondsleden tegen rechts" doen dat al.


1 Zie: www.labournet.de/diskussion/rechten/opfer/angelo.html (terug)
2 Naschrift (19 januari 2008). Het proces is uitgesteld, zie: ggr.blogsport.de/2008/01/16/bundesweite-solidaritaet-zum-prozess-verhandlung-wird-ausgesetzt/ (terug)