welkom
extra
Solidariteit

NO MEANS NO

Referendum in Ierland over verdrag van Lissabon: 2 oktober 2009

Paula Polak, Christian Felber en Stephan Siber

Het verdrag van Lissabon vormt de wettelijke basis voor de gehele Europese Unie. Om geldig te zijn, moet het door alle 27 landen geratificeerd worden. Maar al in 2005 werd het verdrag als "grondwet" door de bevolking van Frankrijk en Nederland in referenda afgewezen. In juni 2008 deed de Ierse bevolking hetzelfde met wat daar het "Verdrag van Lissabon" heette. Bij de overige lidstaten vond overigens geen raadpleging van de bevolking plaats.

Om de Ieren alsnog tot een 'ja' over te halen, deed de Ierse overheid (niet de organen van de Europese Unie) niet rechtsgeldige beloften over neutraliteit, belastingrecht, abortus en een eigen commissaris. Maar in feite werd de Ierse bevolking precies hetzelfde verdrag voor een tweede keer in een referendum voorgelegd.

Teken de petitie

Twee keer stemmen over hetzelfde verdrag is even ondemocratisch als het negeren van de uitkomsten van de drie andere referenda. Het verdrag van Lissabon zal tientallen jaren zijn invloed uitoefenen op alle burgers van de Europese Unie. Temeer daar een eenmaal geratificeerd verdrag zeer moeilijk te wijzigen is. Als de Ieren een tweede maal 'nee' zeggen ontstaat een unieke mogelijkheid om in geheel Europa van onderop in een democratisch proces over een nieuw verdrag te discussiėren en het opnieuw vorm te geven. Betrokken mensen hebben elkaar getroffen om aan een beter Europa te bouwen. Daarom: JA tegen Europa, NEE tegen het verdrag van Lissabon. JA tegen een vreedzaam, sociaal, ecologisch en democratisch Europa, NEE tegen militarisering van Europa, tegen de neoliberale wettelijke basis en tegen de uitholling van democratische rechten.

Onderteken de petitie: http://www.no-means-no.eu

Al 4.000 mensen uit 26 lidstaten hebben de kort geleden gestarte petitie ondertekend.