welkom
extra
Solidariteit

Rekening Retour: wij gaan de crisis niet betalen!

Oproep manifestatie zaterdag 23 oktober 2010

Als antwoord op de dreigende bezuinigingen van het komende kabinet zijn diverse organisaties samengekomen om de krachten te bundelen in het nieuwe platform Rekening Retour. Met onderstaande gezamenlijke verklaring roepen we op voor een manifestatie op zaterdag 23 oktober in Den Haag onder de leus "Wij gaan de crisis niet betalen!", en willen we op zo breed mogelijke manier verzet helpen samenbrengen. Hierbij hopen we op de steun en deelname vanuit zoveel mogelijk organisaties, partijen en vakbonden. Steunen jij en jouw organisatie deze verklaring ook, en wil je meedoen? Stuur dan vandaag nog een mail aan rekeningretour@gmail.com

De financiële crash van 2008 heeft de wereld in de zwaarste economische crisis gestort sinds de jaren dertig. De banken en beurzen die deze situatie veroorzaakt hebben, zijn gered met honderden miljarden aan staatssubsidies en maken inmiddels weer winst. Maar de kosten van de crisis worden neergelegd op de zwakste schouders van de samenleving: werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, studenten en vele anderen.

De vervuiler betaalt

In heel Europa is te zien hoe regeringen voor vele jaren bezuinigingsmaatregelen in stelling brengen die ingrijpende en negatieve gevolgen zullen hebben voor de levensstandaard en toekomst van miljoenen mensen. Nederland vormt hierop geen uitzondering. De recente verkiezingscampagnes stonden in het teken van de tientallen miljarden aan 'onvermijdelijke versoberingen', waarbij volgens politiek Den Haag op allerlei sociale terreinen minstens 20 procent bezuinigd moet worden. Dit zou onder andere moeten gebeuren door de AOW- en pensioenleeftijd te verhogen, de WW te verkorten, de studiefinanciering af te schaffen en het collegegeld te verhogen, de eigen bijdrage in de zorg drastisch te verhogen, de huren verder te liberaliseren, het ontslagrecht te versoepelen en ambtenaren te ontslaan. Dit op een moment dat de werkloosheid sterk is gestegen en de toekomst op de arbeidsmarkt al uiterst onzeker is.

Hier tegenover staat dat de bonuscultuur in de financiële wereld terug is van nooit weggeweest en topbestuurders zichzelf enorme loonsverhogingen blijven toekennen. Maar in plaats van dat 'de vervuiler betaalt', leggen de meeste politieke partijen de rekening bij gewone mensen neer. Welk kabinet ook aantreedt, het zal op Prinsjesdag aankondigen dat we 'allemaal de broekriem moeten aantrekken' - voor een crisis die wij niet veroorzaakt hebben.

Haal het geld waar het zit

Met diverse organisaties in Nederland bundelen we onze krachten in het nieuwe platform Rekening Retour en staan we voor een heel andere aanpak. Wij zeggen: stop de aanval op onze sociale verworvenheden en rechten. Haal het geld waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat degenen aan de top die verantwoordelijk zijn voor de crisis en zij die hebben geprofiteerd van het gokken en graaien de rekening betalen.
We denken daarbij aan maatregelen als de instelling van een toptarief voor salarissen boven de Balkenende norm, de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens, een aparte heffing over de winsten die banken genereren, en een verbod op speculatie en ondoorzichtige financiële constructies. Op die manier zijn vele miljarden binnen te halen.

Als eerste stap om dit geluid kracht bij te zetten organiseren we op 23 oktober 2010 een manifestatie in Den Haag, met de boodschap aan het nieuwe kabinet dat wij de crisis niet gaan betalen. Hierbij willen we op zo breed mogelijke manier verzet samenbrengen. Van schoonmakers, ambtenaren en zorgmedewerkers tot studenten, migranten en gepensioneerden. We willen duidelijk maken dat we samen sterk staan tegen crisisbeleid, tegen zondebokpolitiek en voor solidariteit.

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!

  • Geen verhoging eigen bijdrage zorg.
  • Handen af van de studiefinanciering.
  • Stop de aanval op lonen en pensioenen.
  • Houd de huren betaalbaar.
  • Tegen ontslagen: vecht voor elke baan.
  • Tegen discriminatie: voor solidariteit.
    en sociale rechtvaardigheid.