welkom
extra
Solidariteit

Solidariteit, dubbelhartigheid, politionele acties en democratie

Egyptische volk legt schijnheiligheid westerse leiders bloot

Ab de Wildt

Afschuw en verbazing zijn de emoties die mij de laatste weken in de greep hebben bij het aanschouwen van de ontwikkelingen in de wereld, te beginnen in Nederland.
Solidariteit is een vaak gebruikt woord. Solidair met het Afghaanse volk, met de Tunesiërs, met de Egyptenaren, met de hoofddoekjesdragers in het provinciehuis, om maar eens wat te roepen. Waarom roept het woord solidariteit deze emoties op?

Een partij in Nederland met pacifistische 'roots' roept op tot politionele acties, omdat dat in haar verkiezingsprogramma staat en ze daarmee consequente politiek bedrijft. Hoe het resultaat tot stand komt, is niet belangrijk. Wat mensen er van vinden ook niet, en al helemaal niet wat de achterban ervan vindt. Wat telt, is de mening van de fractie en haar leider. Hoeveel prominenten en leden hebben gedemonstreerd om steun te verlenen aan het vurig bepleite democratiseringsproces wat in Afghanistan zo belangrijk wordt geacht, maar in Tunesië, Egypte en onderhuids in vele andere staten nu aan de gang is zonder de inzet van legers?

Gruweldaden

Obama roept voorzichtig dat het in Egypte anders moet. Commentatoren zeggen dat hij voor zijn beurt heeft gesproken en daarmee een risico loopt zijn politieke invloed te verspelen. Aan de andere kant zijn er tienduizenden gesneuveld in Irak en Afghanistan, Vietnam en Korea, waar zonder onderscheid des persoon gruweldaden zijn verricht. Geen onvoorwaardelijke steun aan het zo vurig gewenste democratiseringsproces. Dat het Egyptische volk blij is, zegt blijkbaar niets, omdat niet te voorspellen valt of het scenario van de grote machthebbers verwezenlijkt wordt. Democratie mag maar alleen als wal tegen de Islam. Schendingen van mensenrechten in China, Rusland, Indonesië worden goedgepraat. De economische expansie in die landen moet verdedigd worden.

Merkel die met haar pokerface op (waarschijnlijk vanwege de carnaval) zegt dat ze samen met het Egyptische volk feest viert. Ja, nu Mubarak die dertig jaar gesteund is door de Duitsers weg is, durft ze wel. Hoeveel beton zullen de Duitse ondernemers geleverd hebben, als straks de beerput openligt?

Doofpotten

Misschien krijgen de hoofddoekjes wel de overhand. Tegelijkertijd worden in Rome de hotelkamers tegen woekerprijzen verhuurd aan de pelgrims die de zaligverklaring van een paus willen bijwonen.
In geen ander land worden zoveel politieke moorden gepleegd als in de Verenigde Staten, met als enig doel de tegenstanders van de Amerikaanse christelijke waarden uit de weg te ruimen. Christelijke waarden die niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Engeland, Oostenrijk en Duitsland veiliggesteld worden door doofpotten, afkoopsommen en allerlei onderzoekscommissies om maar vooral reputatieschade te voorkomen. Niets over de rechten van kinderen en plichten van de kerk.

Dit alles heeft mij met afschuw vervult. Wat mij verbaast, is dat wij dit toelaten en niet massaal de straat op gaan om met de gegevens van Wikileaks in de hand uitleg, verantwoording en verandering te eisen.