welkom
extra
Solidariteit

Brochures GML/Rode Morgen - Om de toekomst van het havenwerk

Nu is het genoeg - tijd voor verandering

Hans Boot

Sinds 1988 brengt de GML/Rode Morgen voor de havens de bedrijfskrant De Volle Lading uit. Met ingang van april 2012 verschijnen onder die naam drie brochures over de toekomst van het havenwerk. Een prima initiatief!

De drie brochures behandelen achtereenvolgens de Rotterdamse ontwikkelingen in de sjor- en inhuursector, de begin 2014 te openen Maasvlakte 2 en de betekenis van de internationale solidariteit. De eerste is inmiddels verschenen. Beknopt van inhoud en handzaam van formaat; feiten, beoordelingen, eisen en sprekende citaten uit interviews.

Flexibele onderneming

Met de sterke daling van het aandeel stukgoed in de goederenstromen, richt het sjorwerk - vastzetten van lading - zich vooral op de containers. Met de verdwijning van de havenpool (SHB) is de inhuur van arbeiders bij pieken het terrein van verschillende uitleenbedrijven. Veelal op contractbasis en verregaand geflexibiliseerd voorzien ze met ongeveer achthonderd arbeiders in de wisselende ondernemersvraag naar 'aanvullende' arbeidskracht. Ingrijpende veranderingen die de twee sectoren bij elkaar brengen.

Waar de SHB een regulier dienstverband bood en ook wanneer er tijdelijk geen werk was het volle loon betaalde, heersen nu de "pulpcontracten, flexibele arbeidstijden en ongelijke lonen". Daarbij zijn "regelloosheid en mogelijkheden om havenarbeiders uit elkaar te spelen" troef. Alom is sprake van jaarcontracten, ook van een paar dagen per week, oproepsystemen, permanente beschikbaarheid (oplopend tot zeven etmalen) en een loonsysteem dat uit schalen van negen of veertien stappen bestaat. Tekenend zijn de inhaaldagen: geen oproep bij weinig werk, inhalen bij te weinig gewerkte uren en lukt dat niet dan snipperdagen of loon inleveren.

En van de genterviewde arbeiders geeft de kern van de flexibele onderneming aan: "Bij dit systeem liggen alle risico's bij de mensen. Voor de directie is dat een belangrijke pijler, want ze loopt er geen enkele risico mee."

Bestellen

Na een pleidooi voor een vijftal eisen - gelijk loon voor gelijk werk, vaste banen, vaste roosters, alleen vrijwillig in deeltijd en n algemeen verbindend verklaarde CAO - besteedt de brochure aandacht aan het reformisme dat ook de vakbeweging "vergiftigt" en de 48-uursstaking van vorig jaar bij drie bedrijven. De staking bracht een verbetering van de lonen en de roosters en een vermindering van de loonverschillen. De inhaaldagen bleven en de overkoepelende CAO kwam niet tot stand, maar de ban van de schijnbare arbeidsrust werd naar jaren gebroken. Daarmee liet de staking "een glimp van wat mogelijk is" zien en kreeg het "echte vakbondswerk" dat de GML/Rode Morgen tegenover het jarenlange "polderwerk" stelt, weer een gezicht.

Bestellen: Rode Morgen Rotterdam, prijs 3 euro 50, giro 4428359. Zie ook: www.rodemorgen.nl