welkom
extra
Solidariteit

Oproep uit IsraŽl door Workers Advice Center aan internationale vakbeweging

Stop de oorlog in Gaza!

De onafhankelijke vakbeweging WAC-MAAN roept op een einde te maken aan de oorlog in GAZA en aan de IsraŽlische bezetting. WAC-MAAN is voorstander van een twee staten oplossing, gebaseerd op de grenzen van 1967.

De IsraŽlische, militaire acties die woensdag 14 november 2012 oplaaiden in Gaza, zijn het resultaat van vier jaar tijdverspilling door de rechtse Netanyahu regering. Deze regering heeft consequent geweigerd te onderhandelen met de Palestijnen over terugtrekking van de West Bank en Oost Jeruzalem. De nederzettingen op Palestijns land zijn toegenomen en aan de andere kant is het ontstaan van fascistische bendes toegestaan.

Foto bominslag

Einde aan scheiding Palestijnen

Met de vredesonderhandelingen in een diep coma is er een nieuwe ronde van geweld uitgebarsten die de problemen ook niet gaat oplossen. De leiders van IsraŽl roepen dat ze hun burgers in het zuiden beschermen, maar iedereen kan weten dat deze oorlog slechts een tijdelijke wapenstilstand brengt. Door de West Bank gescheiden te houden van Gaza wordt iedere hoop op een oplossing in de grond geboord, terwijl de annexatie van de West Bank doorgaat. Zolang Hamas het eens is met deze scheiding, blijft Gaza onder haar gezag en steunt ze daardoor Netanyahu. Deze oorlog is aan de gang om het volk te terroriseren en Hamas in de door IsraŽl gewenste hoek te drijven.

Daarnaast wordt door deze oorlog de aandacht van het publiek afgeleid van de binnenlandse, sociale noden van het gewone volk die steeds erger worden en in het bijzonder voor diegenen die in het zuiden leven. Dat geldt vooral nu de belangrijkste nationale, economische grondstoffen verkocht zijn aan de twintig machtigste en rijkste IsraŽlische families.

Vreedzame oplossing

In sommige buurten van Tel Aviv kun je je in BeverlyHills wanen, maar in de Joodse en Arabische steden in de Negev is armoede schering en inslag, zo ook werkloosheid en bezuinigingen van publieke diensten. Het is bekend dat Netanyahu een draconisch bezuinigingsplan wil doorvoeren. Om te voorkomen dat hij bij de komende verkiezingen stemmen verliest, probeert Netanyahu de politieke agenda op zijn kop te zetten door een nodeloze oorlog te voeren die al tientallen doden tot gevolg heeft en nog lang niet voorbij is.

Als onafhankelijke vakbond die Joodse en Arabische arbeiders op gelijkwaardige basis probeert te verenigen, kunnen wij niet aan de kant blijven toekijken hoe deze bloedige strijd de arbeiders dwingt om hun echte klassevijand te helpen. Wij ondersteunen onze Palestijnse broeders en zusters, de arbeiders en de armen in Gaza en West Bank die de dupe zijn en de dure prijs van deze oorlog betalen.
We weten allemaal dat de enige winnaars van deze oorlog de rechtse regering in IsraŽl en de regering van Hamas in Gaza zijn die beide weigeren te onderhandelen. Het extremisme viert zijn opgang, terwijl de arbeiders aan beide kanten van de grenzen uit 1967 lijden.

Het past in de traditie van vakbonden om een standpunt in te nemen tegen oorlog en voor de eenheid van Palestijnse en IsraŽlische arbeiders. We roepen de internationale vakbeweging op het voortouw te nemen om een 'staakt het vuren' te eisen in Gaza; een stevig standpunt in te nemen over de IsraŽlische bezetting en voortgang te eisen van een vreedzame oplossing naar de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Alleen als aan deze eisen wordt voldaan, kunnen onze beide staten opgebouwd worden, komen er fatsoenlijke banen en gezondheid, volwaardig onderwijs en een einde aan de verkwisting van miljarden in een nergens toe leidende oorlog.

Geschreven 15 november 2012 - http://www.wac-maan.org.il/