welkom
extra
Solidariteit

Start landelijke campagne FNV "Koopkracht en echte banen" - 30 november 2013 Jaarbeurs Utrecht

Kom en doe mee!

Ab de Wildt

Vanzelfsprekend gaat een vakbondslid komende zaterdag 30 november naar Utrecht, de Jaarbeurs van 11.00-15.00. Daar begin de landelijke campagne voor "Koopkracht en echte banen".1 Voor deze oproep tot deelname, verwijs ik graag naar een artikel van Sjarrel Massop in Grenzeloos van 25 oktober jongstleden.2

Sjarrel onderschrijft de keuze voor een campagne en een massale start daarvan. Maar om tot een omslag te komen in het denken over oplossingen voor de crisis, zal er heel wat in de vakbeweging dienen te gebeuren. Want het gaat immers om een langdurige en harde strijd. De vakbeweging zelf moet ook een verandering ondergaan.

Hoogst urgent

FNV-voorzitter Heerts toont de noodzaak van die verandering regelmatig aan. Hoewel zijn opvattingen niet samenvallen met het gedachtegoed van veel vakbondsleden, was het vanmorgen - zaterdag 16 november - best schrikken. Voor Radio 1 zei hij vol overtuiging over de bezuinigingen van de regeringscoalitie VVD/PvdA dat het er te veel waren en dat ze te snel doorgezet werden. Maar de Tweede Kamer zou daar nog veranderingen kunnen brengen. De campagne keert zich toch tot het totaal van de bezuinigingen?
Heerts zei ook dat de plannen van staatssecretaris Klijnsma om een bijstandsgerechtigde tot onbetaald werk te verplichten te ver gingen, maar dat met de wederkerigheid van uitkering en prestatie niks mis was.
En passant leverde hij ook nog een pikante bijdrage aan de discussie op de schermen van Solidariteit over de verhouding tussen partij en vakbond. Op de vraag naar zijn betrokkenheid bij de Partij van de Arbeid, waarvoor hij van 2006-2010 in de Tweede Kamer zat, vertelde hij tevens lid van een voetbalvereniging te zijn en ook daarmee had zijn vakbondsfunctie niets van doen.

Gelukkig maar dat hij te maken heeft met een Ledenparlement dat beslist over de voorstellen van het dagelijks bestuur van de FNV en de uitvoering controleert van de werkzaamheden door dit en het algemeen bestuur, want dit soort uitspraken zijn sombermakend (overigens werkt het Ledenparlement met verslagen van de bijeenkomsten en zijn die openbaar?).

Naar Utrecht

Terug naar de aanstaande campagne. Het belang is hoogst urgent, want het front van de huidige paarse regering met de grote ondernemers, ondersteund door de rechts-liberale, politieke wind in Nederland, zal niet eenvoudig gebroken worden.
Niet alleen de FNV moet in beweging komen. Alles wat zich 'links' acht, moet zich verenigen in de strijd voor betere voorwaarden van leven en arbeid en mensen verbinden op de thema’s die de verschillende groepen hard treffen. Al jaren lang heet dat solidaire eenheid in verscheidenheid. Dus samen knokken. Afzonderlijke 'oplossingen' ten koste van bijvoorbeeld buitenlanders, of ouderen, of jongeren of vrouwen zijn schijnoplossingen en zullen als een boemerang op ons terugkomen.

Zaterdag 30 november kunnen we in de Jaarbeurs dit en nog veel meer laten horen en zien. Met velen!


1 Zie voor de door de FNV uitgebracht informatie: Op naar 30 november. (terug)
2 Zie: http://www.grenzeloos.org (terug)