welkom
extra
Solidariteit

De Vierde Musketier - een opeenhoping van christelijk testosteron

Stoottroepen van God

Rob Lubbersen

Krijgen we in Nederland binnenkort godsdienst rellen? Gaan christenen en moslims straks met elkaar op de vuist? Komt de Vierde Musketier in actie?

Rond het jaar 1200 richtte Dominicus in Frankrijk de Militia Christi op. Het was een katholiek leger om ketters te bestrijden. De Albigenze ketters (Katharen) waren immers van God los en moesten dus dood. Dominicus werd voor zijn strijdbare verdediging van het geloof .. geloofd en geprezen. Hij werd zelfs heilig verklaard. Dat laatste zal Henk Stoorvogel en Theo van den Heuvel niet overkomen. Ze zijn niet katholiek, maar protestant. Die doen niet aan heiligen. Maar Henk en Theo hebben wel een initiatief genomen dat lijkt op dat van Dominicus. Ze hebben een soort van leger opgericht dat onder de banier van God wil strijden. Het heet De Vierde Musketier.

Getuigen van geloof

Foto met vlag In de negentiende eeuw schreef Alexandre Dumas een boek met als titel De Drie Musketiers. Het ging over drie soldaten die in de zeventiende eeuw vochten voor de Franse koning. Op een gegeven moment kregen zij gezelschap van een vierde musketier D'Artagnan genaamd. Ook zijn degen en schermkunst kwamen in dienst van de koning.
Toen Henk Stoorvogel en Theo van den Heuvel besloten tot de oprichting van een christelijke mannenbeweging lieten zij zich inspireren door D'Artagnan. Op een mannelijke manier getuigen van hun geloof, strijden voor hún koning God, dat leek hen wel wat. Zo werd De Vierde Musketier van de grond getild.

Echte mannen

De 21ste-eeuwse musketiers willen graag "een echte man zijn, zoals God dat bedoeld heeft". Wat ze daaronder verstaan, blijkt uit de vier pijlers waarop De Vierde Musketier rust:

  1. Karakterweekend. Deelname aan een kampeerweekend waarop in de natuur zware fysieke inspanningen worden gepleegd. Inclusief kampvuur, survival, krachtmeting en niet te vergeten bijbel studie.
  2. Event. Deelname aan een massameeting ergens in Europa, gericht op het opdoen van christelijke inspiratie.
  3. Muskathlon. Deelname aan een lange afstand loop voor een goed doel.
  4. Message. Deelname aan het doorgeven van de boodschap van God.

Inmiddels beschikken de Helden van de Heer over een soort uniform. Bij hun activiteiten hullen ze zich in rode shirts, voorzien van een 'witte 4'.
Vanzelfsprekend is het musketierendom voorbehouden aan mannen, maar die zijn zéker niet anti-vrouw. Oprichter Henk Stoorvogel: "Als een man wordt als Jezus, wordt hij sterk, een vrouw wordt mooi." Duidelijk hoe de rollen worden verdeeld?

Gevaarlijk?

Voor een buitenstaander lijkt De Vierde Musketier misschien een wat maf initiatief. Maar het slaat wél aan! Op de jaarlijkse bijeenkomst in 2011 waren er 225 deelnemers. In 2012 waren er 1.350. In 2013 waren er maar liefst 4.000. En dit voorjaar kwamen in Zwolle 5.000 musketiers bijeen. Dat is een enorme opeenhoping van christelijk testosteron!

Gaat dat wel goed? Maken we binnenkort mee dat De Vierde Musketier niet langer alleen zijn eigen krachten meet, of onderling, of met God? Komt het tot krachtmetingen met de Albigenzen van de tegenwoordige tijd, met moslims bijvoorbeeld of met ongelovigen? Het ziet er (nog) niet naar uit. Wie de organen van De Vierde Musketier bekijkt, ontmoet weinig dreiging. Ondanks masculine lichaamsverheerlijking, uniformen, kampvuren en een onwrikbare toewijding aan een god, straalt de christelijke mannenbeweging weinig gevaar uit. Of, zoals het werd verwoord op de site van goedgelovig.nl: "De gristenman is namelijk een potentiële oerheld met een vaderwond die alleen kan worden geheeld door met z'n buddies in een koude beek te springen en daarna weer braaf voor z'n gezinnetje te zorgen. Dat u het weet." Amen.

Zie: www.de4emusketier.nl

Foto 'Kruisweg' in het bos