welkom
extra
Solidariteit

Gerard van de Ridder, 1929-2015

Een ware activist

Redactie Solidariteit

Op 3 oktober 2015 overleed Gerard van de Ridder in zijn geboorteplaats Den Haag. Gerard was bescheiden, maar prominent aanwezig in de Haagsche beweging. En niet alleen daar, lezersconferenties en andere bijeenkomsten van Solidariteit sloeg hij zelden over. Als lid van de voorbereidingsgroep was hij nauw betrokken bij het Haags Vakbondscafé Solidariteit (1994-2004).

Zijn vader was kleermaker in de Weimarstraat en Gerard groeide op te midden van de politieke discussie tussen socialisten van divers pluimage. Aan het einde van de oorlog deelde hij pamfletten uit, onder andere De Bevrijding van Perhimpoenan Indonesia. Deze organisatie zette zich in voor de zelfstandigheid van de toenmalige Nederlandse kolonie. Na de oorlog werd Gerard lid van het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) en de CPN die hij in 1977 verwisselde voor de PvdA van Den Uyl.

Kameraadschappelijk

Foto
Gerard tijdens zijn afscheid van de AZIVO Ledenraad, eind 2000
Gerard van de Ridder werkte tot 1960 in het familiebedrijf dat toen vanwege de opkomst van de confectie-industrie en de groothandel het lootje legde. Hij werd in 1970 verkoper bij Peek & Cloppenburg en actief lid van Mercurius, de voorloper van de Dienstenbond FNV. Later was hij penningmeester van deze bond en voorzitter van de FNV afdeling. 1 Maar bovenal was hij breder dan in de vakbeweging bezig met de strijd: in het Comité voor Werk en Inkomen, het Haags Sociaal Beraad, het Haags Vredesplatform, Gered Gereedschap, Stop Eigen Risico, het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie, werkgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen ... en Solidariteit. 2
Een doorgaans rustige man, opgewekt met een enorm netwerk. Gepassioneerd nam hij veel werk op zich en voerde het uit. Zijn lidmaatschap van de PvdA leidde nog wel eens tot kritiek uit de meer radicale hoek in Den Haag die hij onbewogen van zich af liet glijden. Hij ging zijn eigen weg en zijn woede richtte zich niet op zijn kameraden, maar op onze asociale tegenstanders.

Regelmatig stuurde hij de redactie een mail met commentaar op wat wij elke veertien dagen uitbrachten, vaak instemming, soms kameraadschappelijke kritiek. Mei 2015 ontvingen we het volgende bericht:

"In Tesamen solidair in alle hoeken van Roel Wuite vertel ik over de oorlog en mijn aanhouding door de Grüne Polizei op 5-5-1945. Ik denk nog veel aan de mensen die ik gekend heb en die zijn vermoord door de Nazi-beesten. Ondanks alle teleurstellingen blijft de 5e mei één van de mooiste dagen in mijn leven. Velen met mij hadden nooit gedacht dat de kroon en het kapitaal zo sterk ons leven zouden beïnvloeden. Laten wij hopen dat onze kleinkinderen het einde van de vrije markt zullen beleven."


1 In Solidariteit nummer 39, mei 1990, deed Gerard in in een interview door Koen Zonneveld uitvoerig verslag van de acties in de detailhandel: (vrijwilligheid_dat_kennen_we.pdf). (terug)
2 Informatie gedeeltelijk ontleend aan: "Gerard van de Ridder, de vakbondsman die je overal tegenkwam" door Ingrid Houtman en Richard Kleinegris, in Tesamen Solidair in alle hoeken - Haagse Vakbondsactiviteiten en -activisten sinds de 18e eeuw, redactie Richard Kleinegris en Roel Wuite, 2002, pp. 201-219. Uitgeverij de Nieuwe Haagsche 2002. (terug)