welkom
extra
Solidariteit

Nucleair akkoord met Iran, strategische verandering van Amerikaans Midden-Oostenbeleid

Hoe Israël en Saoedi-Arabië uit de gratie raakten bij Washington 1

Yacov Ben Efrat

Direct na de nucleaire overeenkomst met Iran, kwam de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter naar Israël om een troostprijs aan te bieden, vliegtuigen en raketten om de veiligheid van het land te verbeteren. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry haastte zich om in een Saoedische krant het eerste interview van zijn ambtstermijn te geven. Daarin onderstreepte hij dat de Verenigde Staten Iran als vijand beschouwen en hun bondgenoten in de Golf trouw blijven. Deze gebaren overtuigen Amerika's lokale strategische bondgenoten echter niet.

Foto Obama en Netanyahu in gesprek

Israëls premier Benjamin Netanyahu weigert militaire ondersteuning te bespreken. De Saoediërs bekritiseren, waar ze maar kunnen, de Amerikaanse overeenkomst met Iran in de media. Barack Obama wordt afgedaan als een schurk, als zwak, naïef, een playboy en als een intellectueel die los gezongen is van de werkelijkheid, terwijl de westerse machten worden voorgesteld alsof deze voor Iran zwichten vanwege het geld. Het haastige bezoek aan Teheran door de Duitse minister van Economie Sigmar Gabriel, een paar dagen nadat het akkoord was ondertekend in Wenen, zou hiervan het bewijs zijn.
De VS worden echter zeker niet gedreven door naïviteit. De Amerikanen zijn direct betrokken in Irak, Afghanistan, Jemen en Syrië en begrijpen maar al te goed wat Iraans rol in de regio is. In Irak en Afghanistan werken de VS samen met Iran in de strijd tegen ISIS en de Taliban. In werkelijkheid is het de pijnlijke mislukking van de Amerikaanse interventies in Irak en Afghanistan die de regering Obama tot de verreikende conclusies leidde en het buitenlandbeleid van president Bush op zijn kop zetten.

Ontwikkeling in tegengestelde richting

Bush verdeelde de wereld in 'goed' en 'kwaad' en nam graag de rol van politieman op zich. Dit tot ergernis van het 'Oude Europa' dat de agressieve houding van de regering vreesde. Obama en Netanyahu begonnen hun ambtstermijnen tegelijkertijd, maar bewogen zich in verschillende richting. Netanyahu ging verder in de lijn van Bush, terwijl Obama met de steun van de overgrote meerderheid van de kiezers, de rol van wereldwijde politieman weigerde, en de banden met het goede, oude Europa probeerde aan te halen.

Obama's toespraak op de universiteit van Caïro in 2009 markeerde deze verwijdering tussen de twee leiders. Obama begreep dat als hij de VS wilde terugtrekken uit Irak en Afghanistan, hij de Islamitische wereld op één of andere manier moest zien te paaien. Dé manier om dit te doen, zou de beëindiging van de Israëlische bezetting zijn en de vestiging van een Palestijnse staat. Hij begreep ook dat er geen werkelijke verzoening kon plaatsvinden, zolang de VS steun bleven geven aan een Israël dat haar beleg van de Gazastrook en de bouw van nieuwe nederzettingen in de Bezette Gebieden doorzette.
En inderdaad, binnen tien dagen, zei Netanyahu in zijn toespraak op de Bar-Ilan universiteit zich te committeren aan een twee statenoplossing. Sinds die rede heeft hij er echter alles aan gedaan de Amerikaanse diplomatieke inspanningen te dwarsbomen om tot een overeenkomst tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit te komen. Hij slaagde erin de vredesbesprekingen die Kerry hield, te torpederen en zette de Amerikaanse overheid herhaaldelijk voor schut door te blijven hameren op diverse merkwaardige voorwaarden voor de besprekingen, terwijl hij doorging met de bouw van nederzettingen.

Spotprent onderhandelingstafel in de knoop

Israël werd zo van een strategische bondgenoot, een strategische lastpost. Decennialang is Israël afhankelijk geweest van Amerikaanse hulp. En nu de VS Israël nodig hebben om zich te redden uit de bloedige interventies in Irak en Afghanistan, waar zij tegen grote kosten strijd voeren te midden van een wereldwijde economische crisis, weigert Israël aan hun kant te staan. Israël maakt zich in de verste verte niet ondergeschikt aan de belangen van de supermacht in de wereld. Integendeel, de VS moeten zichzelf ondergeschikt maken aan de grillen van Israëls fundamentalistisch rechts.

Saoediërs stellen Amerika teleur

Niet alleen Israël is gevraagd een bijdrage te leveren aan de verzoening in de Islamitische wereld, ook Saoedi-Arabië. Samen met Israël vormde Saoedi-Arabië de centrale peiler van het Amerikaans beleid in de regio. Ook deze staat stelde Obama teleur. De oorlog tegen de radicale Islam vereiste steun voor de gematigde Islam en het einde van totalitaire regimes als dat van Egyptes Hosni Mubarak en Libië van Moammar Khadaffi. De VS zagen de Moslim Broederschap daarom als een potentiële partner, misschien wel de enige, om deze veranderingen voor elkaar te krijgen. Twee jaar na Obama's bekende toespraak in Caïro, brak de Arabische Lente uit en werden alle ideeën gerealiseerd die hij daarin had uitgesproken.

De VS lieten Mubaraks val toe en accepteerden de Moslim Broederschap als legitieme partner in de vorming van een nieuw democratisch regime. Obama's visie werd in Tunesië volledig gerealiseerd, toen de regering van de Moslim Broederschap het democratiseringsproces leidde, een grondwet formuleerde, presidentiële verkiezingen hield en de macht overdroeg aan de liberale partij vanaf het moment dat deze een meerderheid van de stemmen kreeg. Evenzo in Marokko, waar de Moslim Broederschap met de zegen van de koning het democratisch proces respecteerde.
De Saoediërs die de radicale Islam koesteren en democratie afwijzen, waren geheel niet blij met deze historische ontwikkelingen. Het is geen toeval dat de meeste betrokkenen bij de aanslagen op 11 september 2001 uit Saoedi-Arabië kwamen. Dit detail zijn de VS niet vergeten.
De Saoediërs werkten met het Egyptische leger samen om een staatsgreep te plegen, waarin Egyptes eerste vrij verkozen president ten val werd gebracht om vervolgens op grond van valse beschuldigingen ter dood veroordeeld te worden. Hier houdt de rol van de Saoediërs echter niet op. Ze beraamden nog een staatsgreep. In Libië, waarbij ze generaal Khalifa Hafter gebruikten. In Syrië gaven ze hun geld aan jihadistische organisaties, zodat deze een tegenwicht konden vormen tegen de alliantie tussen de Moslim Broederschap en de democratische krachten. In Irak werkten ze samen met opstandige soennietenopstand tegen de sjiitische president, Nouri al-Maliki. Daardoor werd ISIS sterker, kon Mosul bezet worden en ontstond de Islamitische Staat die reikt van noordoost Syrië tot de westelijke Irakese woestijn. Zo creëerden de Saoediërs een chaos in het Midden-Oosten waardoor de basis van ISIS uitbreidde van Libië tot Jemen, door Irak en Syrië, tot aan Israëls grenzen met het schiereiland van de Sinaï.

In dit proces werd ISIS een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid en Iran een partner in de strijd tegen ISIS. Israël en Saoedi-Arabië daarentegen werden elk om hun eigen redenen een strategische last. Deze situatie werkte Iran in de hand. Nadat Bush Irak had bezet, hoefde Iran alleen maar te wachten tot de val van Saddam Hussein om in het machtsvacuüm te stappen. En nu geniet het van de ruimte die Israël en Saudi-Arabië gecreëerd hebben.

Strategische verandering Amerikaans beleid

Het akkoord in Wenen betekent daarom een strategische verandering in het Amerikaans beleid in de regio. Israël en Saoedi-Arabië zijn nog steeds bondgenoten en vervullen een belangrijke rol. Ze zullen dus ook nog wel massale Amerikaanse steun blijven genieten. Hun invloed op het Amerikaans beleid is echter tanende. Tot vrij recent speelden Israëls strategische veiligheidsbelangen een centrale rol in het formuleren van het Amerikaanse Midden-Oosten beleid. Dit is veranderd en de strijd tegen ISIS is nu de hoofdprioriteit van de regering. Israël en Saoedi-Arabië hebben weinig bij te dragen aan deze strijd. ISIS bedreigt deze twee landen niet en Iran blijft hun belangrijkste vijand. Voor de VS is de situatie precies tegenovergesteld. Iran is een tweederangs vijand, terwijl ISIS de belangrijkste is. Het is mogelijk met Iran te onderhandelen, maar ISIS moet vernietigd worden.

De zwakte in het Amerikaans beleid is dat Iran een twijfelachtige partner is in de strijd tegen ISIS, omdat zij haar kracht put uit de sektarische vijandschap tussen soennieten en shiïten. Iran is niet anders dan Saoedi-Arabië. Het steunt Hezbollah, terwijl de Saoediërs Jabhat al-Nusra ('gewapend steunfront') steunen. Sjiitisch fundamentalisme concurreert met het soennitische en beide trekken de regio mee in een chaos die de Arabische staten uiteen rukt. Libië, Jemen, Irak en Syrië gaan ten onder en deze chaos speelt ISIS in de kaart. Het Weense akkoord versterkt de positie van Iran ten koste van de Saoediërs, neutraliseert de nucleaire dreiging, maar gooit olie op het vuur van religieuze en burger oorlogen in de regio, terwijl het de voortzetting van Assads slachting van Syrische burgers legitimeert.

Verantwoordelijkheid Netanyahu

Netanyahu had gelijk, toen hij zei dat het akkoord Iraanse terreur legitimeert. Maar met zijn daden, de minachting voor de internationale gemeenschap en zijn geruzie met de regering Obama, heeft hij Obama in de handen van Iran geduwd en in Amerikaanse en Europese ogen zijn geloofwaardigheid verloren. Degene die zijn kiezers aanmoedigde naar de stembussen te gaan, omdat 'de Arabieren in drommen gaan stemmen' en die beloofde dat er geen Palestijnse staat gesticht zou worden tijdens zijn ambtstermijn, heeft overduidelijk bijgedragen aan de chaos in de regio. Hij draagt directe verantwoordelijkheid voor de verbeterde relatie tussen de VS en Iran. De overeenkomst met Iran bedreigt Israël niet. Integendeel, ze is een zegen voor Israëls veiligheid, maar negeert het bloed van miljoenen burgers, afgeslacht en ontheemd als gevolg van Teherans steun aan de bloedige regimes in Damascus en Bagdad. Dit is de reden dat de overeenkomst door de gehele Arabische wereld is veroordeeld. Het is een vergissing, waarvoor de VS een heel hoge prijs zullen betalen.


1 De Engelse versie van dit artikel "How Israel and Saudi Arabia lost their standing in Washington", vertaald uit het Hebreeuws door Yonatan Preminger, is te vinden op de website van het tijdschrift Challenge, a magazine covering the Israeli-Palestinian conflict, http://www.challenge-mag.com/en/article__396 Nederlandse vertaling: Herre de Vries. (terug)