welkom
extra
Solidariteit

Randstad - wereldwijde, commerciële arbeidsbemiddeling

Moderne slavenhandel

Maurice Ferares

In 1960 werd het uitzendbureau Randstad opgericht. Het verbod op arbeidsbemiddeling met winstoogmerk bestond nog. De ILO (International Labour Organization) in Genève controleerde de naleving. Het verbod werd destijds een dood kindje met een lam handje genoemd. De toenmalige regeringen hoefden het alleen nog maar te begraven.

De regering Kok 1 (1994-1998), met de sociaaldemocratische minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Melkert, maakte een einde aan het verbod op de commerciële arbeidsbemiddeling. De commerciële bureaus hadden de zaak dan al vast in handen. Arbeidsbemiddeling om winst te behalen, is handel in mensen, de nieuwe vorm van slavernij. Het grote profijt van deze vorm van exploitatie van mensen is dat de koper van de arbeidskracht, noch de bemiddelaar zich zorgen hoeft te maken over het wel en wee van de handelswaar. Als de loonslaaf maar presteert.

Nationalisatie

Er zijn momenteel meer dan zevenhonderdduizend werklozen in Nederland. Uitzendbureaus en andere bemiddelaars hebben daar geen boodschap aan. Maar de regering en de politieke partijen? Waar blijven effectieve maatregelen om die werklozen aan werk te helpen?

De pensioenfondsen (onder andere het ABP) weigeren hun enorme kapitalen in te zetten voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Volgens recente cijfers (mei 2015) hebben de pensioenfondsen 10 miljard euro meer als reserve in kas dan ze wettelijk verplicht zijn. De VVD-PvdA regering weigert zware belastingen te heffen bij grootverdieners en bezitters van grote vermogens. Niemand komt op het idee de banken en de pensioenfondsen te nationaliseren, ook de vakbeweging zwijgt daarover. Niemand eist dat de activiteit van Randstad en soortgelijke ondernemingen wordt verboden en dat de staat de arbeidsbemiddeling weer in handen neemt, maar nu onder controle van degenen die van de bemiddeling gebruik moeten maken.

Miljoenen winst

In 2014 werd door Randstad een omzet gemaakt van 17,2 miljard euro (in 2013: 16,5 miljard, een stijging van 4 procent). De in 2014 en 2013 behaalde omzet kwam uit een reeks van landen.

In miljarden euro   2014  2013
De Verenigde Staten 3,70 3,60
Nederland 2,79 2,73
Frankrijk 2,70 2,80
Duitsland 1,94 1,87
België en Luxemburg 1,28 1,23
Spanje en Portugal 1,00 0,89
Engeland 0,82 0,77
Andere Europese landen 1,37 1,09
Rest van de wereld 1,45 1,43

Winst van Randstad wereldwijd in 2014: 340 miljoen euro (2013: 231 miljoen), Nederland: 113 miljoen (2013: 63 miljoen). Het aantal mensen dat Randstad in 2014 uitzond, bedroeg 580.300, afkomstig uit 39 landen; in 2013: 567.700. In Nederland respectievelijk: 75.600 en 80.800.
In 2014 had Randstad 28.720 werknemers in dienst, daarvan in Nederland: 4.350.
In 2013 verdiende directeur Ben Noteboom 10 miljoen euro per jaar. Zijn opvolger in 2014, Jacques van den Broek, ontving een maandelijks inkomen van ruim 150.000 euro.
Dat is het beeld van de activiteit van een moderne slavenhandelaar. Hoeveel mensen zouden er aan werk geholpen kunnen worden met de miljoenen die nu bij de aandeelhouders van Randstad terechtkomen?