welkom
extra
Solidariteit

Commentaar op "Koester de vrijwilliger" in FNV Magazine Senioren 2016-1

Afbraak verdonkeremaand

Luc Brusselaers 1

Vrijwilligers die het eerder betaald werk overnemen, omdat er bezuinigd wordt! Dat is de wereld op zijn kop zetten! Op die manier helpen vrijwilligers de bezuinigingen die de overheid opdringt 'verteerbaar' te maken. Bovendien voorkomen ze dat mensen zich verzetten tegen die bezuinigingen met afbreuk aan het sociale leven. 2

Buschauffeurs door vrijwilligers vervangen, omdat er geen betaalde chauffeurs meer ingezet worden, omdat anders bij gebrek aan betaalde chauffeurs de bus niet meer zou rijden. Als dat de nieuwe situatie is, dan wordt duidelijk wat er aan de hand is en kan de reactie uit de samenleving komen!

Cartoon Vang een vrijwilliger

Ondermijnen werkgelegenheid

De vrijwilliger die de bus rijdt, zorgt er voor dat de maatschappelijke afbraak wordt verdonkeremaand! Laat de bussen dan maar niet rijden, als er geen betaalde chauffeurs worden ingezet. Laat het maar duidelijk worden dat de bezuinigingen gaten slaan in de samenleving, verberg die asociale bezuinigingen niet door het als sociaal voorgestelde gedrag van de (bejaarde) vrijwilliger!
De publieke dienstverlening schijnbaar in stand houden met behulp van vrijwilligers, is de weg vrij maken voor opheffing van betaalde banen, te beginnen bij de publieke dienstverlening. Enerzijds ondermijnen de vele vrijwilligers de werkgelegenheid van de jongeren, anderzijds geven ze voeding aan de stelling dat de pensioenleeftijd alsmaar verder verhoogd kan worden. We zijn met zijn allen toch steeds vitaler op hogere leeftijd, waarom eigenlijk nog een pensioen, zou je gaan denken?

Realiseren de vitale werkende vrijwilligers zich wat er over zal blijven voor de volgende generaties jongeren? Of is hun slogan, zoals die van de Franse zonnekoning enkele eeuwen geleden "na mij de zondvloed"?

Arbeidstijdvermindering

Overigens, al die vitale gepensioneerde vrijwilligers, wie zijn dat? Wat hebben die eigenlijk uitgevoerd voor hun 65ste, nu ze nog zo vitaal zijn? Werknemers uit zware lichamelijke beroepen mogen al blij zijn dat ze hun pensioengerechtigde leeftijd halen. De vitale gepensioneerden moeten veel meer terughoudend zijn met hun vrijwilligerswerk. Doe het vrijwilligerswerk zoals vóór het overheidsbeleid dat volwaardige arbeidsplaatsen weg bezuinigt en vervangt door liefdadigheid. Er is genoeg te doen, in de vakbond, de vereniging, de buurt, de familie met de kleinkinderen .....

"Voor meer echte banen en koopkracht", zegt de FNV toch? Dat bereik je door substantiële arbeidstijdvermindering te realiseren, zoals een 30-urige werkweek met behoud van loon! Toen de 8-urige werkdag werd binnengehaald, schreeuwden de werkgevers ook moord en brand. 3 De productie is in de loop der jaren steeds verder gegroeid en met steeds (veel) minder mensen. Wat is er met de groeiende winsten gebeurd? Mogen de werkmensen, met minder arbeidsuren per week, meegenieten van hun aandeel in de groeiende productie en winstmarges?


1 Sector senioren Zeeuws Vlaanderen. (terug)
2 De term 'bezuinigen' doet overigens de idee ontstaan dat er een tekort aan financiële middelen bestaat, terwijl het wezenlijk gaat om een (her)verdeling van deze middelen die ook nog eens eerder toe- dan afgenomen zijn. Punt is, waar wil je die aan besteden? (terug)
3 De begrippen werknemers en werkgevers keren helaas de werkelijkheid om. Werkgevers laten het werk door anderen uitvoeren en geven dus niets. Werknemers verrichten het werk en nemen dus niets. (terug)