_ Solidariteit extra 294-2, 24 januari 2016: Minister Koenders over terrorismebestrijding - Wie is het werkelijke monster?
welkom
extra
Solidariteit

Minister Koenders over terrorismebestrijding 1

Wie is het werkelijke monster?

Maurice Ferares 2

Op 11 januari jongstleden is in Den Haag een internationale conferentie over terrorismebestrijding gehouden met vertegenwoordigers van vijftig landen, De Nederlandse minister van Buitenlandse zaken B. Koenders zei in zijn openingsspeech dat het terrorisme een veelkoppig monster is waartegen strijd moet worden geleverd. Een merkwaardige uitspraak.

Merkwaardig, gezien het feit dat alle Nederlandse regeringen en het parlement tot nu toe weigerden de strijd aan te binden met een hele grote kop van het monster, terwijl daartoe alle aanleiding was. Wij doelen op de vele terroristische misdaden die Nederlanders in Indonesië tussen 1945 en 1949 pleegden.

Ongehoorde excessen

Die misdaden, begaan onder het mom van 'herstel van orde en rust', zijn nooit bestraft. Bovendien nam de Tweede kamer in 1971 een wet aan, waarbij alle gedurende de periode 1945-1949 in Indonesië gepleegde misdaden verjaard werden verklaard. Deze beslissing werd genomen na de publicatie van een zogenaamde Excessennota, opgesteld door een ambtelijke commissie die geen voet in Indonesië had gezet en dus niet van de slachtoffers had gehoord wat er werkelijk was gebeurd. In zijn inleiding tot die nota scheef de historicus Jan Bank: "Uit het oogpunt van archievenonderzoek kwamen er tal van ongehoorde excessen in de openbaarheid, ook al moesten de ambtelijke onderzoekers zich beperken tot de wandaden die een schriftelijke weerslag hadden gekregen."
Met andere woorden, de vele ernstige misdaden waarvan geen schriftelijk verslag was gemaakt, bleven buiten beschouwing, want ze werden geacht geen exces te zijn. Daardoor konden ook de ambtenaren die de Excessennota schreven, hun politieke vrienden in de regeringen en het parlement dekken. Er gebeurde daarna niets tot maandag 11 januari de minister sprak over de noodzaak van de bestrijding van het terrorisme.

Foto van Nederlnadse militairen die Inodnesische gevangenen lachend onder schot houden.
Krijgsverrichtingen

Recht en excuus

Wat kan van die noodzaak verwacht worden? Niets anders dan het volgen door 'de geheime dienst' van een paar verdwaasde jongens die naar Syrië gaan of er vandaan komen. Koenders heeft kort geleden meegedeeld dat de lijst met namen van terroristen de laatste tijd is verdubbeld tot 39 (plus drie organisaties). Maar dat is een ernstige misvatting omtrent het werkelijke aantal terroristen in Nederland. Er zijn weliswaar nog maar weinig mannen in leven die in Indonesië misdaden hebben gepleegd, maar het recht eist dat de wet op verjaring van hun misdaden wordt ingetrokken en zij alsnog worden berecht.
Tevens moet niet langer een rookgordijn worden opgetrokken rond degenen die politiek en militair verantwoordelijk waren voor de misdaden die in Indonesië zijn gepleegd. Ook dient de regering excuus aan te bieden aan de nabestaanden van de slachtoffers en hun een gepaste vergoeding te geven voor het leed dat ze hebben geleden.1 Het Komité Utang Kehormatan Belanda (Comité Nederlandse Ereschulden) heeft 12 januari 2016 aan minister Koenders een aangetekende brief gestuurd met een vergelijkbare inhoud - http://www.kukb.nl (adres: Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk). Zie ook 294 - extra 3. (terug)
2 Maurice Ferares publiceerde in 2014 "De revolutie die verboden werd. Indonesië 1945-1949". Prijs 20 euro, te bestellen via: m.ferares@kpnmail.nl (terug)