welkom
extra
Solidariteit

Brede vakbeweging in de Verenigde Staten

Bouwen aan een leger tegen de op hol geslagen ongelijkheid

Dan Dimaggio 1

Hoe kan de vakbeweging helpen een sociale beweging op te bouwen die de economische en politieke overheersing door Wall Street breekt? Dat is de vraag die de Communication Workers of America (CWA) samen met de vakbondsdocent Les Leopold aanpakt.2

Het trainingsprogramma dat ze hebben samengesteld, is gebaseerd op het boek Runaway Inequality: An Activist's Guide to Economic Justice van Les Leopold.3 Honderden vakbondsleden en plaatselijke activisten deden mee aan de training die op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten is gehouden. De recensies waren juichend en er kwam vaart in de vorming van lokale samenwerkingsverbanden.

Degelijke beweging

De deelnemers kregen een spoedcursus over de snelgroeiende kloof tussen de superrijken en de gewone werknemers. Ze leerden over de toenemende macht van de hedge fondsen en andere financiële bedrijven die de overheid ondergeschikt hebben gemaakt aan de miljardairs. De gevolgen daarvan blijven niet uit: afbraak van het milieu, toenemend racisme, overvolle gevangenissen en schokkende loonsverlagingen.

''De training is een direct resultaat van de Occupy Wall Street beweging'', zegt Ray Ragucci die bij Verizon [telecommunicatieconcern] werkt en lid is van vakbondsafdeling 1102 op Staten Island in New York. ''Occupy had de boodschap, maar ik denk dat de organisatie zwak was. Wat we nu doen, is doorgaan en het idee omzetten in een degelijke beweging.''

Foto van een training
Training

Verbanden leggen

De mensen zijn leergierig. Ze proberen de economische chaos om hen heen te begrijpen. Het is lastig een overzicht van het geheel te krijgen en de logica te begrijpen. De training laat de verbanden zien tussen de problemen waarmee ze worstelen en toont aan dat deze te maken hebben met de op hol geslagen ongelijkheid en de sloop van bedrijven en verkoop van lucratieve onderdelen door hedge fondsen. Het besef dat 'alles met alles te maken heeft' en dat 'een wond van de één, allen pijn doet' leidt automatisch tot een brede beweging tegen de economische en financiële elite.

''Nu zijn we allemaal met ons eigen probleem bezig'', zegt Raguzzi, ''de bonden doen wat de bonden doen, de beweging voor het 15 dollar minimumloon voert haar acties, de milieumensen hun acties, enzovoort ...''. Het gaat erom uit deze verzuiling te breken. Net zoals in de jaren vijftig en zestig met de beweging voor burgerrechten, waar iedereen actief was voor hetzelfde doel en verschillende groepen elkaar aanvulden on ondersteunden.

Train de trainers

Afbeelding omslag activist guide
Het programma stamt van een cursus die twintig Verizon medewerkers in 2015 gedurende een half jaar volgden. Een vast onderdeel van de trainingen door de CWA bond is de ontwikkeling van bredere politieke analyse. Daarom bracht de groep maandelijks een ochtend door met Leopold die materiaal uit zijn boek presenteerde. ''We hadden allemaal het gevoel: dit is wat we nodig hebben'', zegt Ragucci, '' als we dit kunnen overbrengen naar onze leden, dan groeit er soort beweging uit''.

De leden besloten dat zij zelf de cursussen moesten leiden, niet Leopold of CWA bestuurders. Ze zetten er druk achter en de bond besloot samen met Leopold een driedaagse workshop 'train de trainers' te houden in januari 2016. De deelnemers leerden workshops 'Runaway Inequality [op hol geslagen ongelijkheid] te begeleiden in kleine groepen. Activisten van het centrum voor immigranten en de wijkactiegroep deden ook mee. De gezamenlijke activiteit mondde uit in een cursusprogramma en was na de oefeningen klaar voor verspreiding. Nu leiden tientallen kaderleden regelmatig cursussen voor andere vakbondsleden en wijkactivisten.

Zelf doen

Aan een training van een dag doen twintig tot dertig mensen mee. In groepjes van vijf of zes werken ze samen aan antwoorden op verschillende vragen. Bijvoorbeeld: wat strijkt de gemiddelde directeur op vergeleken met de gemiddelde werknemer. ''De meeste mensen weten dat er een behoorlijke kloof is'', zegt Ragucci, ''maar zitten er toch vrij ver naast''. In de Verenigde Staten krijgt de directeur gemiddeld 844 maal zoveel. De groepen wordt ook gevraagd wat het verschil zou moeten zijn. ''Of je nou democraat of republikein bent, iedereen vindt het verschil nu te groot.''
Een andere vraag is om een lijst samen te stellen van verschillende sociale bewegingen. De trainers geven voorbeelden, waaruit blijkt dat belangrijke perioden van groei van vakbondsorganisaties samenvallen met uitbarstingen van sociale bewegingen, zoals in de jaren dertig en zestig van de vorige eeuw.
De trainers houden van de workshops, omdat het niet eenzijdig lesgeven is en de deelnemers actief bezig zijn. De kleine groepen worden op weg geholpen, denken en werken en de trainers vatten samen, geven feedback en zorgen voor voortgang. ''Een groot gedeelte van het succes van de cursus is de methode en het feit dat leden de cursus geven'', zegt bestuurder Margareta Hernandez, één van de coördinatoren van het programma. ''De cursusleider is de verpleegster in het ziekenhuis waar je werkt, de receptionist in de garage die je elke dag ziet. Daardoor lopen de gesprekken op dezelfde golflengte en doen cursisten gemakkelijk mee in het gesprek.

Foto solidariteitsactie met staking Verizon
Solidariteit bij staking Verizon

Die vertrouwdheid helpt ook bij gesprekken over gevoelige onderwerpen zoals ras en migratie, die beide onderdeel zijn van het programma. De deelnemers onderzoeken hoe de bazen verdeeldheid zaaien en leren over de welvaartskloof tussen de rassen en hoe een zwarte hbo afgestudeerde armer is dat een witte uitvaller van een middelbare school. ''Het werkt niet als een leraar/leerling relatie'', zegt Ragucci, ''het is meer een samenwerking. En het helpt de bond, want we hebben nu meer mogelijkheden en hoeven geen tien mensen te huren, omdat we het zelf doen''.

Verbreding en verspreiding

De cursus verspreidt zich nu over het land, van New York naar Boston, als korte versie op een landelijke CWA conferentie en in de staten in het midden van de Verenigde Staten. Behalve de geografische verspreiding is de verbreding van belang. In New York zijn trainingen gehouden samen met leden van de groep Duurzaam Staten Eiland. Deze groep is ontstaan uit de Verizon staking in het voorjaar van 2016 en bestaat uit vakbondsafdelingen, de New York State verpleegsters, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van de New York City Universiteit en milieuorganisaties. Zonder de hulp van buiten zou de 49-daage staking met 39 duizend stakers geen succes zijn geworden. De praktische samenwerking bouwde een nieuwe beweging die bleef nadat het doel was bereikt.
Vakbondsgroep 1103 in Westchester-Putnam (noorden van New York) organiseerde de cursus samen met andere bonden, wijk- en religieuze groepen. In de eerste training zaten de groepjes bij elkaar, waar iedereen elkaar kende. Daarna zijn groepjes gevormd met een gemengde samenstelling: een paar vakbondsleden, een paar leden van wijkgroepen en een paar van de kerkelijke groepen. Deze samenwerking hielp bij de strijd tegen het Trans Pacific Partnership (TTP). De congresleden waren onder de indruk dat ze van alle kanten werden bestookt in een gecoördineerde actie.

Na deze ervaringen ontwikkelt het programma zich verder, ondanks netelige kwesties als de verhouding tussen milieugroepen en bijvoorbeeld de metaalbonden en ondanks problemen tussen sommige bonden onderling. Het plan is met een serie van twee- of driedaagse cursussen, verspreid over het land met het groeiend aantal cursusleiders, een leger te vormen tegen de macht van Wall Street.1 Eerder, 4 april 2017, verschenen in Labor Notes, http://labornotes.org/2017/04/building-army-fight-runaway-inequality . Vertaald, bewerkt en ingekort door Jan Taat. (terug)
2 De Communications Workers of America vertegenwoordigt 700.000 arbeiders in de private en publieke sector van de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Ze werken onder andere in de telecommunicatie en informatica, nieuwsvoorziening en dienstverlening - https://www.cwa-union.org (terug)
3 Zie: http://runawayinequality.org (terug)