welkom
extra
Solidariteit

Een criminele bank die gretig deelneemt aan financiële fraude

De witwassende ING

Maurice Ferares

Teletekst (NOS) meldde 4 september 2018 het volgende bericht: "ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) wegens jarenlange structurele overtreding van 'de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme'. De bank betaalt 775 miljoen euro. Het OM verwijt ING dat het niet heeft voorkomen dat klanten tussen 2010 en 2016 bankrekeningen gebruikten bij het witwassen van honderden miljoenen. (...) De FIOD begon het onderzoek naar aanleiding van enkele strafzaken."

Het OM beschrijft in een persbericht vier zaken die tekenend zijn voor het negeren van witwassignalen, waarin klanten werden geaccepteerd zonder na te gaan welk risico de bank liep. Zo gingen tientallen miljoenen aan smeergeld via de ING naar een bedrijf van de dochter van de Oezbeekse leider Karimov. Een lingeriehandelaar waste 150 miljoen wit, terwijl het alarm bij de ING niet afging. Een derde betrof een éénmanszaak in bouwmaterialen zonder vestigingsadres in Nederland die een zakelijke rekening bij ING had met daaraan gekoppeld vijftien pinautomaten in Suriname. In totaal liep 9 miljoen euro crimineel geld over de bankrekeningen van deze éénmanszaak. Bij de vierde is in ruim een jaar tijd meer dan 500.000 euro contant gestort op ING- rekeningen van twee aan elkaar verbonden ondernemingen die zich ogenschijnlijk bezighielden met de handel in fruit uit Zuid-Amerika.
ING-topman Ralph Hamers erkent individuele tekortkomingen. Enkele mensen raakten hun functie kwijt en anderen kregen geen variabele beloning.

Verantwoordelijken

Foto bankbiljetten aan waslijn Het Openbaar Ministerie heeft 49 witwassers bij de ING gevonden. Daarbij is Gulnara Karimova, de dochter van de inmiddels overleden president van Oezbekistan. Zij is niet alleen zangeres en modeontwerpster, ze beheert ook de toegang tot de Oezbeekse telecommarkt. Buitenlandse mobiele operators zoals het Nederlandse Vimpelcom, het Zweedse Tella en het Russische MTS betalen haar smeergeld. (NRC, 4 september 2018) Alle drie maken ze voor hun smeergeldconstructies gebruik van ING-rekeningen.

Om een 4G frequentie (vierde generatie mobiel internet) te krijgen, boekte Vimpelcom op 21 september 2011 een bedrag van 20 miljoen dollar over naar de vennootschap Takilant in Gibraltar De transactie loopt via de Amsterdamse ING-rekening van Vimpelcoms dochterbedrijf Watertrail (op de Britse Maagdeneilanden). Twee dagen nadat Vimpelcom de Oezbeekse 4G licentie ontving (10 oktober 2011), maakte het bedrijf nog eens 10 miljoen dollar over via dezelfde weg.
Volgens het Financieele Dagblad van 5 september 2018 heeft de Hoofdofficier van Justitie, Margreet Froberg, gezegd: We zochten 'gericht', maar vergeefs naar leidinggevenden van misstappen ING. Een merkwaardige gang van zaken. Heeft Justitie niets willen vinden? Het wordt steeds gekker.
Volgens de Volkskrant van 5 september 2018 heeft dezelfde Hoofdofficier gezegd: We hebben gekeken of de strafbare feiten te herleiden waren naar medewerkers. Of die op de hoogte waren en bewust handelden. Daar hebben we niets van gevonden.
Waar het Financieele Dagblad de leidinggevenden uit de wind tracht te houden, schrijft de Volkskrant over 'medewerkers', dus over allen en niet alleen de toplieden. Wat heeft de Hoofdofficier werkelijk gezegd en welke van de twee kranten spreekt de waarheid?

Zo gaat dat

Wat betekent het als toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) niets heeft ontdekt in al die jaren dat er bij de ING op massale schaal miljoenen werden witgewassen? Het betekent dat DNB niet heeft ingegrepen, omdat hetgeen bij de ING gebeurde niet als iets abnormaals werd beschouwd. Het was gewoon gangbare praktijk die overtreding van de wet tegen witwassen en voor bestrijding van criminaliteit.
Wat betekent het als het Openbaar Ministerie niemand vindt, zoals de Hoofdofficier van Justitie Froberg verklaarde, die medeverantwoordelijk was voor de witwaspraktijken van de bank? Terwijl enige dagen na haar verklaring Koos Timmermans 'Chief Risk Officer', sedert 1996 lid van de Raad van Bestuur van de ING en nummer twee van de bank, ontslag heeft moeten nemen? De NRC van 11 september 2018 schrijft: Een week nadat de bank met Justitie een recordschikking heeft getroffen van 775 miljoen euro, vanwege een witwasschandaal, treedt Timmermans 'in overleg met de raad van commissarissen' terug als financieel topman. De ING top meldde naar aanleiding van het ontslag van Timmermans dat hij in de periode die Justitie onderzocht, 2010-2016, in de management board zat en 'meerdere jaren eindverantwoordelijk was voor ING Nederland'. (NRC, 11 september 2018)
Wat betekent het dat alle onderzoekers zoals DNB en OM òf niet hebben onderzocht òf hebben gezwegen over wat ze niet wilden zien? Het antwoord op die vraag kan niet anders zijn dan: zo gaat dat in kapitalistisch Nederland.

 

Ongestoorde wetsovertreding

Zes jaar, 2010-2016, zouden volgens het OM misstanden hebben bestaan bij ING. Ze kwamen aan het licht tijdens een aantal strafzaken. Een vraag is uiteraard: hebben deze wat genoemd wordt 'overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme', niet ook voor en na 2016 plaatsgevonden? Is hier niet sprake van de gangbare manier van zaken doen door criminelen en directies van veel banken?

De ING, één van de vijftien grootste banken in de wereld, heeft in de jaren 2010 en 2016 niet gek geboerd. In 2010 een nettowinst van 3,2 miljard euro (NRC, 17 februari 2011) en in 2016 van 4,6 miljard euro. (Financieele Dagblad, 2 februari 2017) Zou deze affaire ook aan het licht zijn gekomen als er niet een onderzoek van de FIOD was geweest, waarna een aantal strafzaken volgde? Het is bijzonder laf dat ING-baas Hamers het doet voorkomen alsof hier sprake was van incidenten door fouten van medewerkers. Wie kan geloven dat er honderden miljoenen door een bank gaan en de directie daarvan niets weet en alleen een paar medewerkers op de hoogte is? Stonden die transacties in de administratie van de bank of waren ze verzwegen? In ieder geval zijn ze zes jaar buiten beeld gehouden en wie krijgt daar de schuld van?
Welke maatregelen worden er tegen de hoofdverantwoordelijken van de ING genomen? Komen ze voor de rechter? Nee. Zo werkt het kapitalisme niet. Zo worden miljarden verdiend. Grote jongens kunnen doen en laten wat ze willen. Komen er nu onderzoeken bij alle banken? Nee, dit geval bij de ING is toevallig uitgelekt. Alle andere banken blijven buiten schot. Althans voorlopig, totdat ze genationaliseerd worden en er geen bazen meer zijn die bonussen krijgen en de schuld voor fraudes op het conto van het personeel kunnen schrijven.

Foto grijspakmeneer in de boeien tussen kantoren